Perşembe, Haz 10 2010 

İZCİ OYUNLARI

Bu konuda izciliğin kurucusu Baden POWELL “İzcilik örgütlendirilmiş bir oyundur” der.

Bu sözden şöyle bir anlam çıkar; çocuk veya gençlerin yetişmesinde önemli bir etken olan izcilik oyun biçiminde olup, aslında bir eğitim yoludur. İşte izcilik çalışmaları içinde oynanan oyunlarda kişinin bedensel, ruhsal ve fiziksel açıdan gelişmesine yardımcı olur.

OYUN

Oyun, enerji fazlasını atma, benzetmece içgüdüsünü doyurma, bir gevşeme ihtiyacını tatmin etme, hayatın ondan talep edeceği ciddi faaliyetlere hazırlık antrenmanı,  insanın benliğine sahip çıkmasını  sağlama , egemenlik  kurma  arzusu , yarışma  arzusunu  giderme  veya  oyun , zararlı eğilimlerde masum bir şekilde kurtulma yolu,gerçek hayatta gerçekleştirilmesi imkansız arzuların bir  bulmaca   aracılığıyla   yatıştırılması  ve  böylece  kişisel  benlik   duygularının  korunmasının sağlanması  şeklinde bir  çok  anlamlar  verilerek ifade  edilmektedir . Bütün  bu  tanımların  ortak noktası  ise ; “oyunun  oyun  olmayan  başka  bir  şey  karşısında  ortaya  çıktığı  ve  bazı biyolojik beklentilere  cevap vermesi  oluşturmaktadır .  ( Huizinga , 1995 , s.17-18;  And , 1974 , s.14 )

Oyun  açık  veya  kapalı  alanlar  gibi  her türlü mekanda uygulanabilirliği , araçlı – araçsız bireysel-grupsal, müzikli-müziksiz, sert-yumuşak, yarışmalı, yarışmasız şekilleriyle aktif veya pasif gerçekleştirilebilen  çeşitliliğiyle  önemli bir boş zaman  değerlendirme  etkinliği  görünümündedir.

Huizinga  “Oyun bir şey  için mücadeledir” veya “bir şeyin temsilcisidir” şeklinde iki esasa indirmektedir. Salzmann “Oyun çocuğu lidere bağlayan bir zincirdir.”

Salzmann  “Kim ki çocuklarla oynamayı bilmiyor ; ve  bu eğlencelerin  kendi  haysiyetinin aşağısında  olduğuna kanidir , o  zat  mürebbi  olmamalıdır.”

Lahn , “Oyunlar, jimnastiğin esas bölümlerinden sayılır. Oyunsuz  jimnastik olmaz.”

J. J.  Rousseau ise olaya  daha detaylı  bakmaktadır:  “Çocuğun bedenini daima işletiniz; onu akıllı , muhakemeli  yapmak  istiyorsanız , bedenen  güçlü ve  salim  yapmak  lazımdır . Çocuk çalışsın, koşsun, bağırsın, daima harekette bulunsun; vücutça dinç bir adam olsun,

sonra fikren de dinç olur.”

Fenelon  ise  eğitim  açısından  önemine  değinir : “Ben, birçok çocuklar gördüm ki okumayı oyunla  öğrenmişlerdir.”

                               Eflatun  ( Platon )  “Çocuk, oyunla büyümelidir.” der.

                               Oyunun önemi gelecektedir; oyun, çocuğun ileride ne olacağını gösterir.

                               Baden-Powell: “İzcilik örgütlenmiş bir oyundur.”

Küçük İzcilikte Oyunun Yeri ve Önemi

                “İzcilik, örgütlenmiş bir oyundur” der, Baden-Powell.

Oyun bir eğitim yoludur.izciliğin kuramsal ve uygulamalı çalışmaları yanında oyunlara da yer verilmelidir. Oynatacağımız her oyun eğitsel bir amaç taşımalıdır.Aynı oyun tekrar tekrar oynatılmaz . Aksi takdirde   bu yaştaki  çocuğu oyundan  soğutmuş olur. Aynı zamanda, oyun, güzelliğinden ve eğitsel ağırlığından uzaklaşmış olur.

Oyunlar çocuğun biriken enerjisini değerlendirmeye, bu enerjiyi eğitsel biçimde boşaltmaya yarar. Bu özelliğinden yararlanarak, izcisini daha iyi tanımasına fırsat doğar.

                               Oyun Çocuklara;

                               1- Kurallara uymayı.

                               2- Yardımlaşmayı.

                               3- Saygılı olmayı.

4- Kaynaşmayı.

                               5- Kırıcılığı yok etmeyi.

                               6- Kişi haklarına saygılı olmayı.

                               7- Tertip, düzen ve temizliği.

                               8- Bedensel, ruhsal,sosyal yönden gelişmesini sağlar.

                Oyunun bu yaştaki çocuklar üzerinde sayılmayacak kadar güzel etkileri olduğu bilincinden hareketle, Küme başının çok aktif olması gerekir.

                               Küçük İzcilikte Oyunlar:

                               1- Dikkat,

                               2- Test,

3- Dinlenme,

                               4- Öbek yarışmaları,

5- Kümece oynanan oyunlar,

                               6- Müzikli oyunlar,

7- Mahalli halk oyunları,

                               8- Monologlar,

9- Kim oyunları.

                               10- Stafetler (engelli) yarışmalar.

11- Dinlendirici oyunlar.

12- Test oyunları (düğüm yarışmaları).

13- Arazi oyunlar (Hazine bulma). Vb.  gibi.

Tüm  bu  güzellikleri  yanında  oyunlar ; eğitici  ve  kurallarına  uyulmadan  oynanmaya başlanırsa, istemediğimiz sonuçlar çıkabilir. İşin bu yanını da göz önünde bulundurmak küme başına düşen en önemli görevlerden biridir.

                               Oyun Küçük İzcilik Çağındaki Çocuklara Neler Kazandırır?

1- Bedeni kabiliyetlerini arttırır,neşeli olmalarını sağlar.

                               2- Çabuk karar verme yeteneğini geliştirir.

3- Kendi kendisini idare etmesini sağlar.

                               4- Sebat etmeyi,disiplinli olmayı sağlar.

5- Arkadaşlarına yardım etmeyi sağlar.

                               6- Oyun kurallarına uymakla,kurallara uymayı,itaatli olmayı sağlar.

7- Uygulamalı çalışmalar için kolaylık sağlar.

                               8- Çalışmaların önemini arttırır.

9- Çalışmaları cazip hale getirir.

                               10- İzciler arasında birlik ve beraberlik ruhunu kazandırır.

11- Temiz bir rekabet kazandırır.

                               12- Fiziki kondisyonu arttırır.

13- Neşe ve eğlenceyi temin eder.

                               14- Karakter oluşumunda sonsuz yarar sağlar.

15- Cesaret ve moral verir.

                               16- Tatbiki ve pratik bilgileri arttırır.

17- Bedensel ruhsal gelişimi sağlar.

                               18- İzcinin  deşarj olmasını sağlar.

19- Kanalize etme. (İstenilen yöne sokma.)

                               20- Taşkınlıkları önler.

                                21- Eğitime hizmet eden en büyük etkendir.

Oyun Oynarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

*- Oyun gelişi güzel olmamalı, oynatılmamalıdır.

                               *- Oynatılacak oyun daha önceden seçilmelidir.

                               *- Oyun yerinin seçimine dikkat edilmelidir.

*- Oynatılacak oyun, çocuk için ağır olmamalı, tatbiki kolay basit kurallı ve cazip olmalıdır.

                               *- Çocuk oyunu bırakmadan lider bıraktırmalıdır.

                               *- Oyunda disiplin olmalıdır.

                               *- Oyunda hile olmamalıdır.

                               *- Oyunlar kazanmak hırsı ile oynatılmamalıdır.

                               *- Daha önceden oynanan oyunlar  değişik şekilde oynatılmalıdır.

*- Oyun  bittikten  sonra  çocuklar  iştahsız   bir  şekilde  ayrılıyorsa  yeniden  hareketli  ve kaynaştırıcı bir oyun oynatılmalıdır.

*- Oyundan  beklediğimiz  eğitsel  sonucu  alabilmek için , oyunların en  ince ayrıntılarını düşünmek ve hazırlamak zorundayız.

                *- Liderin oyun dağarcığı zengin olmalı.

 

 

 

Oyunlarda Genel Kurallar

                               1- Oyunda disiplin olmalıdır.

                               2- Hile yapılmamalıdır.

                               3- Sadece kazanma hırsı ile oynanmamalıdır.

                               4- Eğlendirici olmalıdır.

                               5- Oyun yarıda bırakılmamalıdır, sonuç alınmalıdır.

                               6- Gerektiğinde ödüllendirilmelidir.

Oyun Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

                               1- Oyunun amacı.

                               2- Oyuncuların yaş ve özellikleri.

                               3- Oyuncu grubunun cinsiyeti.

                               4- Çevresel koşullar.

                               5- Oyuncu sayısı.

                               6- Oyun süresi.

                               Ayrıca;

                               1- Hangi oyunu oynatacağı.

                               2- Oyunla ilgili bilgiler verilmeli.

                               3- Ne gibi malzeme gerekli olduğu belirlenmeli ve hazırlanmalı.

                               4- Nasıl bir ortamda oynanacağı tespit edilmeli.

                               5-Takımlar denk kuvvette olup olmadıkları tespit edilmelidir.

Oyunlar, temel şekilleri içinde bütün çocuklar tarafından bilinçli bir şekilde oynanabilecek duruma  gelinceye  kadar  tekrarlanmalı , gelecek  derste değişiklik  yapılarak  tekrar  edildikten sonra, zorlaştırılıp sağlamlaştırılır. Tabii bu andan itibaren, seçilmiş olan oyun anlamını kaybetmiş oluyor.Örneğin: “sıralamak”.

Temel  dizilişlerde  bulunan  gruplar  komutla  birlikte  birbirlerine  dokunmaksızın  oyun sahasına koşarlar. Düdük veya el çırpma ile herkes gruplarına  koşarak yerlerini alır. Hangi  grup arka arkaya düzenli bir şekilde yer alacak?

                               Değişik olanaklar:

                               *- Çıkış yerlerindeki şekil değiştirilir.(Grup, çizgi, daire)

                               *- Çıkış yeri değiştirilir. (Banklar, minderler…)

                               *- Çıkış dizilişi değiştirilir. (Ayakta, çömelik, oturmuş, sırt üstü)

Öğrenci Oyunlarında Ceza

Öğrenci oyunlarından sonra verilecek cezalar amaç değil, oyuna heyecan vermek, disiplini sağlamak, öğrenciye başarı, galibiyet zevkini tattırmak için birlikte kararlaştırılıp kullanılacak bir sembolden ibarettir. Çoğu zaman oyun neşeli, zevk içinde oynanıp bitirildikten sonra,cezası baştan saptanmış olsa dahi öğrencilerden  “Affedelim!..”  teklifi gelir.

Cezaların  eğitsel  değer  taşımasına , elde  edilen  haz ve  neşeyi  yitirmemesine, nihayet öğrencinin bedensel, ruhsal ve ahlaksal gelişimlerine kötü bir etkide bulunmamasına çok dikkat edilmelidir. Ceza, adil olmalı. Kişiye, bedene, çevreye zararlı olmamalıdır.

Cezaların komik, neşe  saçacak, eğlendirecek  nitelikte olması gerekir. Zira, hiçbir kimse, bir yetersizliğinden, dikkatsizliğinden ötürü sınıf toplumu,hele öğretmeni önünde cezalanmak için oyun oynamaz. eğer oyuna başlamadan, sonunda şu  ağır  ceza  verilecek diyelim, hiçbir  öğrencide  değil neşe, sevinç kalması, oyuna katılmak isteği bile kalmaz. Bazen öğrencilerde muziplik olsun, bana ceza verilsin, diye oyun kuralları dışına çıkma görülürse de bu, pek azdır.Bunlar cezadan ziyade, uyarılarla oyuna uydurulması, hatta gerekirse yoksun edilmesi gerekir.

Oyun sonlarında daima ceza değil, ödüllendirmek de istenir. Takım veya birey takdir edilecek bir başarı kazanmışsa, esirgenmemeli, zamanında bizzat öğretmen tarafından değerlendirilmeli, sınıfa duyurulmalı, değerlendirmeye iştirak ettirmeli. Bu, genellikle alkışla olur. Bazen de izci çalışmalarında uygulanan aşağıdaki sınıfça değerlendirme şekli kullanılabilir.

                               Bravo Çekme

                Öğrenciler, oyun oynadıkları biçimde kalırlar. Öğretmen, şu takıma veya falan arkadaşınıza, “Bravo!..” deyince, tüm öğrenciler:

Bellerini hafif öne bükülerek, sağ kollarıyla, sağdan sola doğru, önlerinde yarım daire çizerler ve her çizişte de, hep bir ağızdan,uzun uzun:  “Bravo!..  Bravo !..  Bravo!..” derler, sonra üç defa gene bellerini bükerek ellerini çabuk çabuk dizlerine vururlar ve her vuruşta da, “Bravo!.. Bravo !.. Bravo!..”  derler.

                               Oyun Sonlarında Verilecek Eğitsel Cezalardan Birkaç Örnek:

                               1- İnsan veya hayvan taklitleri.

                               2- Şiir, masal, fıkra, şarkı söylemek.

                               3- Kısa mesafeli yürüyüş ve koşular.

                               4- Sınıfı, bahçeyi temizlemek, sulamak.

                               5- Bahçedeki çiçekleri, fidanları sulamak.

                               6- Sınıf kitaplığından okunan bir hikaye kitabını anlatmak, eğitsel sonuç çıkarmak.

                               7- El öptürmek.

                               8- İçecek su getirtmek.

                               9- Tek ayaktayken ayakkabı çıkarmak,giymek.

                               10- Ayna olmak:  Cezalı, istenilen-komiklere gönderilir- üç arkadaşının önlerine

                gider, onlar ne yaparlarsa, aynen tekrar eder.

11-Musluk olmak: Oyunu kazanan öğrenci veya öğretmen, cezalıyı yanına çağırır ve şöyle der:

“-Dün evimizde sular kesilmiş, haberim yoktu, musluğu açtım, ileri, geri çevirdim (böyle derken, cezalının burnunu tutar, sağa sola oynatır) su akmıyor. Öteki musluğa gittim (kulağını tutar) onu da çevirdim (sağa sola büker) su gene akmıyor. (“akmıyor değil mi?” diye sınıf öğrencilerine tutuğu kulağı gösterir.) Her halde ana musluk bozulmuştur, dedim ve ona gittim (başını tutar cezalının)  onu da sağa, sola çevirdim, nafile,  o da akmadı…. Der ve bırakır.

                Oyun sonu, verilecek bu cezalar daha da çoğaltılabilir. Yukarıda da ifade edildiği gibi cezalar, öğrenci kişiliğini sınıf toplumu önünde yitirmemeli, verilen cezayı öğrenci gerçekten bilmiyor ve yapamayacaksa, mutlaka değiştirmeli, hatta yapabileceğini istemeli. Ceza kurallarından birisi de, cezada adil olmaktır. Farklı davranışlardan kaçınılmalıdır.

En önemli hususlardan birisi de; cezanın, oyunun neşeli, disiplinli ve güzel olması için kendileri tarafından ortaya konulduğunu öğrencilere açıklamalı, gereğine inandırmalıdır.

                               Oyunlardan Örnekler:

VANİ KUNİ

Vani kuni çauuuuu, vaani,
Vani kuni çauuuuu, vaani,
Avvavvav çeka rekka reyya,
Avvavvav çeka rekka reyya,
Auuuuu
Atemiçiki, huuuuu

Bu oyun oynanırken yukarıdaki şarkıya eşlik edilir.

Şarkının ilk bölümünde eller ilk önce kendi dizinize, sonra sol eliniz kendi sağ dizinize, sağ eliniz yanınızdakinin sol dizine vurulur, sonra kendi dizinize, sonra sağ eliniz kendi sol dizinize, sol eliniz yanınızdakinin sağ dizine vurulur. Bu hareketler şarkı bitene kadar tekrarlanır.

Şarkının ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerindeki hareketler oyun oynanırken liderleriniz tarafından anlatılacaktır.

 
MAVİŞ

Maviş sevgilim, mavişciğim
Söyle ne zaman beraberiz,
Pazartesi,
Ah çabucak gelse pazartesi,
Ve ben mavişle beraberim,
Mavişciğim.

Maviş sevgilim, mavişçiğim
Söyle ne zaman beraberiz,
Salı günü,
Ah çabucak gelse pazartesi, salı günü,
Ve ben mavişle beraberim,
Mavişçiğim.

Maviş sevgilim, mavişçiğim
Söyle ne zaman beraberiz,
Çarşamba,
Ah çabucak gelse pazartesi, salı günü, çarşamba,
Ve ben mavişle beraberim,
Mavişçiğim.

Maviş sevgilim, mavişçiğim
Söyle ne zaman beraberiz,
Perşembe,
Ah çabucak gelse pazartesi, salı günü, çarşamba, perşembe,
Ve ben mavişle beraberim,
Mavişçiğim.

Maviş sevgilim, mavişçiğim
Söyle ne zaman beraberiz,
Cuma günü,
Ah çabucak gelse pazartesi, salı günü, çarşamba, perşembe, cuma günü,
Ve ben mavişle beraberim,
Mavişçiğim.

Maviş sevgilim, mavişçiğim
Söyle ne zaman beraberiz,
Cumartesi,
Ah çabucak gelse pazartesi, salı günü, çarşamba, perşembe, cuma günü, cumartesi,
Ve ben mavişle beraberim,
Mavişçiğim.

Maviş sevgilim, mavişçiğim
Söyle ne zaman beraberiz,
Pazar günü,
Ah çabucak gelse pazartesi, salı günü, çarşamba, perşembe, cuma günü, cumartesi, pazar günü
Ve ben mavişle beraberim,
Mavişçiğim.

Bu şarkı söylenirken haftanın günleri ve maviş duyulduğu anda yere eğilip kalkılır.

Kargalar-Kartallar

                İzciler iki sıra olur, yüz yüze iki metre ara ile dizilirler. Ebe karga dediğinde, kargalar kendi tarafındaki 8 metre mesafeye kaçarlar. Kartallar bu mesafede kime dokunursa o oyun dışı kalır. Kartal dendiğinde kartallar kaçar, kargalar yakalamaya çalışırlar. Eşit şekilde oyun tekrar edilir. Sonunda kimin tarafında daha çok izci kalmışsa oyunu o kazanır.

Nuh’un Gemisi

                İzciler eşit sayıda gruplara ayrılırlar, her gruba bir hayvan ismi verilir. Oyuncuların gözleri bağlanır ve uygun şekilde etrafa dağıtılır. Düdük çalınca izciler daha önce aldığı hayvan sesini çıkararak birbirini bulmaya çalışırlar. Saptanan sayıya göre ilk defa birbirini bulan grup oyunu kazanır.  (Hareketler kontrol edilerek çarpışmalar önlenmelidir.)

                               Meyve Sepeti

Oyuncular kapalı yerde ise birer sandalye, açık havada ise kendilerine bir yer seçer ve daire çizer. Bir oyuncu açıkta kalır. Herkes bir meyve ismi alır. Açıkta kalan oyuncu meyve isimlerinden ikisini söyler. İsmi söylenen izciler birbirlerinin yerlerine geçerler, bunlar geçmeye çalışırken ebe bunların birinin yerine geçmeye çalışır. Açıkta kalan yine ebe olur. Ebe meyve sepeti dediği zaman herkes yer değiştirecektir. Oyun böylece devam eder. Oyuna zaman konulmalıdır.

                               Kozalak Toplama

Her grup üçer kozalak alır. İkişer adım arayla birer daire çizilir. Kozalaklar daire içine konur. Düdük ile izci önce birinci dairedeki kozalağı alır başlangıç noktasına getirir bırakır. Sonra ikinci dairedeki kozalağı alır getirir.Sonra üçüncü dairedeki kozalağı getirir koyar. Hiç beklemeden ikinci izci bu defa kozalakları teker teker dairelere yerleştirir. Oyun böylece devam eder. Hangi gruptaki son adam bu işi önce bitirirse o oba oyunu kazanmış olur.

Bom Oyunu

Oyun oynayacak 10 öğrenci çıkarılır. 7 ve 7’nin katlarında, sonu 7 ile biten sayılarda BOM deneceği açıklanır ve 1’den başlayarak sıra ile saydırılır. Yanılan, hata yapan oyundan çıkar. Oyun yeniden 1’den başlar. En son kalan yanılmayan öğrenci birinci ilan edilir.

Telgraf Oyunu

Oyunu yöneten kişi oynanacak oyun hakkında bilgi verir ve oyunun kurallarını açıklar.

Oynanışı: Yönetici, bir telgraf yazılacağını, bu telgrafın belirtilen sayıdan az olamayacağını, gönderenin ve alıcısının adresinin de olacağını belirtir. Her kelimenin mutlaka verilen harf ile başlanacağı söylenir ve belli bir süre verilir. Öğrenciler telgrafı yazdıktan sonra değerlendirme yapılır.

Uzun Kuyruk Yarışı

Bir grup öğrenciye birer adet beyaz dosya kağıdı dağıtılır. En uzun kuyruğu en önce kim yapabileceği yarış sonunda belli olur. Belirli bir süre verilmelidir. (1 dakika gibi)

Dikkat Oyunu

Ayrı bir yere  (öğrencilerin göremeyeceği bir yere) değişik eşyalar konur. Bıçak, çatal, rozet, tebeşir, ayna, toplu iğne, bant, aspirin, kilit, anahtarlık vb. gibi. Bunların sayısı öğrencilerin yaşına göre değişebilir. Öğrenciler gruplara ayrılarak, gruplar sıra ile eşyaların olduğu bölüme gelirler. Eşyaların neler olduğunu dikkatlice incelerler. Gördüklerini belirli bir sürede (1-2 dakikada) yazmaları söylenir. Süre bitiminde değerlendirme yapılır.

                               Kara-Deniz-Ada Oyunu

Ortaya iç içe üç daire çizilir. Dairelerin içine Kara, deniz ve ada yazılır. Dairelerin dışında durulur. Oyunu yöneten kişi ne derse o yapılır. Örneğin DENİZ dediğinde deniz yazan yere, kara dediğinde KARA yazan yere, ada dediğinde ADA yazan yere sıçrarlar. Yönetici öğrencileri yanıltmaya çalışır. Örneğin kara deyip deniz yazan yere sıçrayabilir.Yanılan öğrenciler oyundan çıkarılır.

                Doğruluk Oyunu

Kovaya veya sepete 50-60 tane kozalak vb. gibi (lider tarafından sayı bilinmelidir.) koyulur. Her obaya kovadan atılan kozalakları toplamasını ve her obanın ne kadar topladığını sayması söylenir. Topladıklarını geri koymak kaydıyla 250 tane atıyoruz. Sayı söyleyin diyoruz. Obalar söylerler. Toplamı hesap edilir. 250’den fazlaysa doğru söyleyin diyoruz ve doğruyu söylemeleri sağlanır.

                               Horoz Oyunu

Lider iki kişiyi çağırır. Biri beyaz, diğeri başka bir renk olan iki mendili, çağrılan kişilerin görmeleri engellenerek arkalarına iğnelenir. Birbirlerinin arkasında hangi renk mendil olduğu buldurulmaya çalıştırılır. Kendi arkasındaki mendili arkadaşına göstertmemeye çalışır. İlk bilen oyunda kalır, bilemeyen oyundan çıkar ve yerine yeni oyuncu alınır. Oyun aynı şekilde devam eder.

Şöyle Böyle Oyunu

Bir izci, oyun alanının ortasına çıkar, elleriyle çeşitli değişik işaretler yapar. Başının, vücudunun kısımlarını gösterir ve her yeni hareketinde: “Şöyle veya Böyle!” der. Şöyle derken aynı işareti yapan izciler oyundan çıkar. Böyle derken yapan izciler çıkmaz. Hiç birini yapmayan da oyundan çıkar. Üç kişi kalıncaya dek oyuna devam edilir.

 

Dilekler:

1- Gürültüyü önlemek için, yanlış yapan izciler kendiliğinden çıkmaları aşılanmalı.

                2- Alıştırıldıktan sonra bir izcinin yönetmesi,liderin gözcülük yapması yararlı olur.

Tilkinin Kuyruğu

Sınıfın tahtasına kabataslak bir tilki resmi çizilir, kuyruğu çizilmez. Ebe, işaret edilen yerden gözü bağlı olarak (4-5 adım uzaktan) tahtaya gider ve kuyruğu çizer. İstenen biçimde çizen izci alkışlanır. Çizemeyen izci de yalnız işaret parmağı vurularak, sınıfça sessizce alkışlanır.

Dilekler:

Kuyruğu çizen izci, üzerine adını yazarsa, en yaklaşık çizebilen de ayrılmış, mukayese edilmiş olur.

İğne-İplik Oyunu

İki grup halinde oynanacağı gibi, kümeler arası da oynanabilir. Küme veya gruplardaki izci sayıları eşitlenir. Her kümeye bir dikiş iğnesi ve bir de iplik verilir. İzcilere oynama sırasını tanıtmak için birden başlayarak sayı saydırılır veya elle sıra gösterilir. Bir numaralı izciler liderin, “Başla!” işaretiyle ipliği iğneye geçirirler, iki numaralı izciler gelir ipliği iğneden çıkarır, üç numaralı izciler gelir,ipliği iğneye takar ve oyun böylece devam eder. Grupların en son izcileri iğne ve ipliği lidere getirirler. İlk getiren grup, yarışmayı kazanır.

Dilekler:

1- İpliği takan veya çıkaranlar belli bir yere gelip,herkesin gözü önünde çalışmalıdır.

2- Her grubun başına bir başkan konması yararlı olur.

Meşhur Adamlar

İzciler defter ve kalemlerini hazırlar ve lideri beklerler. Lider veya oyunu idare eden:

“Hangi harfi söylersem,o harfle başlayan ünlü kişilerin adlarını yazacaksınız…” der ve bir harf söyler. Belli bir zaman sonra siyasette, bilimde, tarihte, futbolda, müzikte vb. ün yapmış adamlardan en fazla isim yazan izci, oyunu kazanır.

Dilekler:

1- Konu, küme seviyesine göre değişik alınabilir .İllerimizin yazılması, dağlarımızın yazılması, nehirlerimizin yazılması vb.  istenebilir.

2- Verilen süre bitince mutlaka tümüne kalemler bıraktırılmalı, hatta dirsekleri sırada olmak şartıyla havada  da tutturulabilir.

Bir Dakikalık Hatip

Ebeye bir konu verilir ve bir dakikada bunun hakkında sınıfa bilgi vermesi, tanıtması istenir .En güzel konuşan,anlatan ünitece seçilir.

                               Yiyecek Yedirme Oyunu

                Her oba birer takım olur. Obadaki bütün izcilerin gözleri bir kumaş veya fular ile sıkıca kapatılır. Beslenecek bebek (ki oda obanın bir ferdidir) takımların bulunduğu yerden uzak bir yerde bekler. 1. Yarışmacı elinde bir kaşık (içinde reçel veya yoğurt bulunabilir) ile besleyeceği bebeğe doğru yürümeye çalışır. Önemli olan bu bebeğin ağzını tam bulup hiç dökmeden onu beslemektir. Hangi takım bu işi başarırsa o birinci olur.

Tehdit Edilen Kamp

İzcilerin yarısı ormanın içinde kamp kurarlar. Kamp yeri renkli flama veya yığılmış arka çantaları veyahut buna benzer şeyler ile temsil edilir. İzciler kamptan takriben 100 m. uzakta 50 m. aralıkla çepeçevre yer alırlar. İzcilerin yarısı bu postalar arasından geçerek kamp yerine gelmeye çalışırlar. Kamp yerini müdafaa eden izciler kampa 100 metreden yakına yaklaşamazlar. Kampı tehdit eden izcileri ancak bu mesafenin dışında vurabilirler.

                Hayat şeridi koparılan izci oyun harici olur. Kampı müdafaa edenlere şerit yoktur.

                               Dikkat Edilecek Noktalar:

                Hücum edenler 20-30 metreye kadar gayet dikkatli yanaşmalı ve ondan sonra çabuk koşarak yarmaya çalışmalıdır. İlk üç kişi beraber hücum ederek biri yakalanırsa diğeri kamp yerine gidebilmelidir.

                               Bayrak Zaptetmek

Oyun Müddeti: Oyuna katılacak izcilerin sayısına göre yaklaşık 2-3  saattir.

                Sınırları belli olan ormanlık bir araziye biri beyaz biri kırmızı iki, bayrak dikilmiştir. İzciler iki gruba ayrılır. (Sol kolları üzerine beyaz ve kırmızı yün ipliği bağlanarak birbirlerinden ayrılırlar.)  Bunların ödevi oyun sahasının muhtelif taraflarında ormanlık içine girerek bayrağı aramaktır. Her grup kendi bayrağını bulmak ve düşmanın hücumlarından korumak mecburiyetindedir. Diğer grubun bayrağını bulmak on sayı kazandırır. Eğer hasım bayrağı oyun sonuna kadar müdafaa edilirse 20 puan kazanılır.

Oyunun Neticelenmesi: Hayat şeridi mücadelesi ile olur. (Kolundaki yün ipliği kopan izci yakalanmış sayılır.)

Dikkat Edilecek Noktalar: Her iki grup küçük kısımlara ayrılır. Bunlardan bir kısmı oyun sahasına bayrağı aramaya giderler. Eğer bir grup tarafından her bir grup tarafından her iki bayrak da bulunursa görülmeyecek bir yere gizlenir ve burada müdafaa ederler.

Baskın

                               Oyun Müddeti: 1/2-1 saattir.

                İzcilerin yarısı A noktasından B noktasına yürürler. Diğer yarısı yürüyen izcilere baskın ödevi almışlardır. Yol ormandan ve görünmeyen bir araziden geçer. Netice hayat şeridi mücadelesi ile belli olur.

Dikkat Edilecek Noktalar: Yürüyüş yapan izciler ileri sürülmüş gözcülerle emniyeti temin ederler. Ve karşı tarafın bütün hilelerini meydana çıkarırlar. Bu suretle pusuya düşmezler. Arka taraflardan giderek diğer gruba baskın yaparlar.

Karşıda Ay Var

                En az altı kişi yan yana dizilir. Birinci olan oyunu yönetir. Sorar “Karşıda ay var” der . İkinci kişi  “Hani nerede” der ve birincinin yaptığı hareketi yapar. Oyun aynı şekilde altı kişinin hareketleri yapması ile devam eder.. Sonunda hepsi tek ayak üstünde kalır ve birinci hepsini birden itekleyerek düşürür.

Şişe Oyunu

Ortaya aralıklı dört veya beş şişe konur ve bir kişinin gözleri bağlanır ve şişelerin üzerinden atlaması  söylenir.  Bu esnada şişeler kaldırılır ve atlayan kişiye dikkat diye komut verilir.

İp Oyunu

Öğrencilerin bellerine ip bağlanır, iplerin uçlarına da kalem bağlanır. Şişelerin içine kalemleri geçirmeleri söylenir.

Sırta Su Koyma

İçi su dolu bir bardak, bir kişi eğrilttirilerek  sırtına konur.  Su bardağını alması istenir.

Rüya Oyunu

Dört beş izci ortaya çıkar. Tek sıra olurlar. Baştaki izci:

-Bir rüya gördüm, biliyor musun, der.

Yanındaki izci:

-Bilmiyorum, der.

Birinci izci:

-Sorsana, der.

Yanındaki izci:

-Ne gördün? der.

Baştaki izci:

-Ayı gördüm, der.

Yanındaki izci:

-Ne yapıyordu? der.

Baştaki izci:

-Böyle yapıyordu, der.  Ve sağ ayağını kaldırır.

Aynı şekilde ikinci izci ile  üçüncü izci arasında aynı konuşmalar geçer ve ikinci izci de sağ ayağını kaldırır. Oyun tekrar baştaki izciye kadar devam eder Yine baştaki izci ile ikinci izci arasında aynı konuşmalar geçer ve baştaki izci yanındaki izcileri iteleyerek düşürür.

Meyve İsimleri    

Dört beş izci tek sıra olurlar ve birbirlerinin kollarına girerler. Lider her izcinin kulağına bir meyve ismi ya da isimler söyler. İsmini söylediğim oturmaya çalışacak der. Diğerleri de oturtmamak için direnecekleri söylenir. Tek tek kulaklarına meyve isimleri  söylenir. Lider bağırarak birinin ismini söyler. İsmi söylenen kişi oturmaya çalışır,

diğerleri oturtmak istemezler. Oyun yeniden başlar ve yeniden başka isimler verilir ve aynı şekilde ismi söylenen kişi oturmak ister, diğerleri oturtmaz. Oyun yeniden başlar. Bu kez bütün izcilerin kulağına aynı isimler söylenir. İsmi söylenen izci oturur.

Ayakkabı Bulma Oyunu (Gece oynanması yararlıdır)

İzciler derin kolda iki üç sıra olurlar. Lider tarafından bütün izcilerin ayakkabılarını çıkarıp sağ yanlarına koymaları istenir. Lider izcilerin sola dönüp on adım öne çıkmalarını ister. Bu arada bir başka lider ya da görevlendiren izci ayakkabıları birbirine karıştırıp ayakkabılarının bulunup giyilmesi istenir. Birinci gelen alkışlanır.

DOĞADA YAŞAMAK

Şehir hayatının bizlere sağladığı türlü kolaylıklar ormanda bulunmayacaktır. Yine de kamp hayatının kendine özgü kurallarına uyan izciler doğa ile uyum içinde olurlar ve kampta kendilerini evlerinde hissederler.

Kamp hayatı kurallarını öğrenemeyenler için, kamp bir süre için tahammül edecekleri bir eziyet haline gelir. Doğada yaşamanın gereklerini öğrenmek ve uygulamak sizin için çok faydalıdır.

Kamp için yapacağınız iyi bir hazırlık kadar kamp yerini doğru seçmeniz de önemlidir. Öncelikle kamp yaptığınız yer içme suyuna yakın olmalıdır. Eğer yanınızda su depolayabileceğiniz bir bidon vs. var ise, suyun biraz daha uzağında konaklayabilirsiniz. Ayrıca, suya gece ve gündüz ulaşabilmelisiniz. Öte yandan, su kaynağına çok yakın olmak da iyi değildir. Özellikle akarsular, karanlıkta izciler için çok gerekli olan duyma yetisini azaltacaktır. Su çevresinde toplanan haşarat ve gece su içmeye gelebilecek orman sakinleri de (eğer civardaki tek su kaynağı ise) kampı suya çok yakın kurmamak için bazı sebeplerdir. İçme suyu daima, çamaşır ve bulaşık için su alınan yerin üstünden alınmalıdır. Kirli sular kesinlikle akarsuya değil, kenarından biraz ileride toprağa dökülmelidir.

Kamp için çok rüzgar veya güneş alan bir yer seçilmemelidir. Dere yatağında olmamalı ve mümkün olduğu kadar düz bir zemini olmalıdır. Mezarlık yanları ve hayvan sürülerinin geçtiği yerler de uygun değildir. Civardan odun toplanabilmesi de önemlidir. Kamp yeri, civardaki yerleşim bölgelerine çok yakın olmamalı, ancak gerektiğinde yardım alınabilecek bir mesafede bulunmalıdır.

Kamp yerinde çadırlar daire, hilal veya U şeklinde ve kapıları ortaya bakacak şekilde kurulur. Kamp ateşi de bu merkezde yakılır. Ateşten sıçrayacak kıvılcımların çadırları yakmaması için gerekli mesafe bırakılmalıdır. Ateş yakılırken de emniyet kurallarına tamamen uyulmalıdır. Çadır kurulmadan önce, zemin taş ve dallardan temizlenmeli, eğer kar varsa çiğnenmelidir. Mümkünse yere bir naylon serilip üzerine birkaç kat gazete kağıdı konulduktan sonra çadır bunun üzerine kurulmalıdır. Çadır kurulan yerde az da olsa bir eğim olacaktır,

dolayısıyla yağmur sularının çadırın üzerinden akmaması için çadırın çevresine yeterince derin bir yağmur oluğu açılmalıdır. Rüzgarlı havalarda,

çadırlarınızın dış ve iç katları arasındaki boşluğa dolacak olan soğuk hava sizi geceleyin üşütebilir. Bunu önlemek için çadırınızın çevresine taş veya kardan bir set örebilirsiniz.

Kamp için getirilen yiyecekler toplu halde bir iaşe çadırında saklanmalıdır. Eğer fazla çadır yoksa naylon torbalardan bir tane yapılmalı ancak iaşe asla açıkta bırakılmamalıdır.

Ayrıca toplanan odunlar kesildikten sonra boylarına göre istiflenmelidir. Odunluk olarak ayrılan bölgenin etrafı da bir iple çevrilmelidir. Odunların üstü ıslanmış ise ateşin yakınına dizilerek kurumaları sağlanır.

Eğer bir ağaç dalında en ufak bir hayat belirtisi var ise, o dal kesilmemelidir. Tüm yapraklar solmuş olsa bile dalın kırılgan olup olmadığı yoklanmalıdır. Yaş bir dalı yakmaya çalışmak tecrübesizliğin işaretidir.

Yukarıda anlatılan hazırlıklar hava kararmadan önce bitirilmelidir. Gece, karanlıkta ve soğukta iş yapmaktansa gündüzden hazırlıkları tamamlamak elbette daha iyidir. Ancak izciler geceleyin de ormandan zevk almasını bilirler. Akşam yemeği yenildikten sonra kamp ateşi çevresinde geçirilen güzel anlar “kesin sessizlik” saatinin gelmesi ile sona erer. Bu saatten sonra nöbetçiler dışında herkes çadırlarına çekilir ve kampta sadece ateşin çıtırtıları duyulur. Kamp ateşi de nöbet ateşi haline getirilir. Nöbetçilerin başlıca görevi kulaklarını dört açmak ve kamp çevresini ara sıra kolaçan etmektir. Özellikle iaşe çadırı civarına dikkat edilmelidir. Ayrıca nöbet sırası gelen izcileri sessizce uyandırmak ve ısınmaları için çay hazırlamak da nöbetçilerin görevlerindendir.

Kampta olaylar her zaman istediğimiz gibi gelişmeyebilir. Bu gibi durumlardan biri de kaybolmaktır.

Ormanda tüm ağaçlar ve coğrafi şekiller birbirine benzediği için gece veya gündüz kaybolmak çok zor değildir. Ancak geçtiğiniz yerlerdeki belirgin işaretlere dikkat ederek ve arkadaşlarınızdan fazla ayrılmayarak kaybolmayı önleyebilirsiniz. Eğer kaybolursanız öncelikle soğukkanlı davranmalısınız. Arkadaşlarınızın sizi aradığını düşünüyorsanız bulunduğunuz yerden fazla uzaklaşmamalısınız. Bu arada, yerinizi belli etmek için düdük çalabilirsiniz. Eğer kampın yeri hakkında bir tahmin yapabiliyorsanız geri dönmeyi deneyebilirsiniz. Böyle bir durumda saatinizi kontrol ederek, kamptan kaybolduğunuz yere gelene kadar geçen süre kadar (yaklaşık olarak) yürümelisiniz. Bu sırada sizi arayan arkadaşlarınız için, gittiğiniz yönü gösteren işaretler bırakabilirsiniz. Civardaki tepelere veya uygun ağaçlara çıkarak yerinizi tahmin edebilirsiniz.

Eğer kampı bulmaktan veya bulunmaktan umudu keserseniz veya gece olmuş ve hava soğumaya başlamışsa artık kendinize sığınacak bir yer hazırlamalısınız. Öncelikle uygun bir yer belirleyip yanınızdan hiç ayırmadığınız kibritinizle bir ateş yakmalısınız. Ateş sizi ısıtacak, gece yerinizi belli edecek ve size güven verecektir. Eğer reflektör ateşi hazırlayabilirseniz sizi daha çok ısıtacaktır. Çıplak toprağa oturmamalı, kendinize ot ve dallardan bir döşek hazırlamalısınız. Rüzgara karşı dal ve taşlardan bir çit hatta bir barınak da hazırlayabilirsiniz. Elbette ki bunları yapmayı daha önceden denemiş olmak size kolaylık sağlayacaktır. Gündüz olduğunda bir tepeye çıkarak civardaki yerleşim birimlerini arayabilirsiniz. Bir akarsuyu da suyun aktığı yönde takip ederseniz büyük ihtimalle bir yerleşim yerine varabilirsiniz.

YABAN YAŞAMI TANIMA
                Obanla Doğa yürüyüşüne çıktığında temiz hava alır toprağın kokusunu duyarsın. Önünde bütün gün  sürecek bir macera uzanır. Zamanını nasıl geçireceksin? Zamanını iyi bir şekilde geçirebilmen duyu organlarını iyi kullanabilmene ve iyi bir gözlemci olmana bağlıdır. Bazı insanlar yaşamın tadına pek varamazlar. Bu insanların gözleri varır ama çevrelerinde olanları fark edemezler. Kulakları vardır, ama işittikleri bir kulağından girer, diğerinden çıkar. Herkesin sahip olduğu sayıda beyin hücresine sahiptirler ama kafalarının içi boştur. Çünkü hiç bir şeye karşı merak duymazlar, hiç bir konuya konsantre olamazlar, öğrendiklerini beyinlerinin bir kenarında depolayamazlar. Ama sen böyle değilsin, senin gözlerin keskin, zihnin cevaplanmasının istediğin pek çok soru ile dolu. İçinde yaşadığın dünya ile ilgili her şeyi bilmek istiyorsun.
                Bir oba Doğa yürüyüşünde oynayacağın doğa oyunları sana yaban yaşamı tanıman konusunda yardımcı olacaktır.

OYUNLAR
Obabaşın 20 şeyin ismini okur. Bunların her birinin belli bir puanı vardır.
Örneğin;
Sincap :
15 puan
Hindiba : 5 puan
Ağustos böceği : 10 puan vb.

Hemen etrafa dağılırsınız. Okunan isimlerden birini bulur bulmaz koşar, obabaşına rapor verip puanının alır, bir diğerini aramaya başlarsın. Verilen sürenin sonunda en çok puanı alan birinci olur.
                Doğa Avı: Her izci obabaşından bazı isimleri içeren bir liste alır. Örneğin; 5 cm. kuştüyü, yılan derisi, at karıncası vb.
                Bir saat içinde listendekilerin mümkün olduğunca çoğunu bulman gerekir. Bir saatte en çok şeyi bulan izci kazanır.
                Oyunları oynarken bitki ve hayvanlara hiçbir şekilde zarar vermemen gerektiğini unutma.

İZLER, İŞARETLER
                Yaban yaşamı tanımaya çalışmak yalnıza bir hayvanı görmekle olmaz, bazen görmeden de arkasında bıraktığı izlerden, işaretlerden o hayvanı tanıyabilmelisin. Kırsal alanda bu izlere rastlayabilirsin. Bu izler, bu işaretler bir sincap tarafından kırılmış bir fındık, bir ağacın tepesindeki bir yuva, bir yılan tarafından deri değişiminde bırakılmış bir yılan gömleği, bir kuş tüyü, bir koza, bir böcek kabuğu vb. olabilir.

 

İNCELE VE DAHA SONRA HATIRLA
                Çıktığın açık hava etkinliklerinde, kendini inceleme ve hatırlama konusunda eğit. İçinde bulunduğun çevreyi dikkatlice inceleme alışkanlığını edin. Gözlerini çevrende dolaştır. Daha sonra hatırlayabilmek için en ince ayrıntısına adar çevreni incele. Obanla oynayacağın oyanlarla özellikle Kim Oyunları ile inceleme ve daha sonra hatırlama becerini geliştir. İşte bir örnek;
                Obabaşın 20 hayvanı işaretini, izini ya da kalıntısını bir yere koyar ve üzerini bir örtü ile kapatır. Örtüyü açar, ir dakika için izleri incelersin. Obabaşın tekrar üzerlerini örter. Gördüklerini hatırlayabildikçe bir kağıda yazarsın. En çok hatırlayan kazanır. Kim oyununu çeşitli resimlerle ve nesnelerle de deneyebilirsin.

KİM OYUNU NEDİR?
                İzciliğin kurucusu B.P. (Baden Powell) bu oyunu Rudyard Kipling tarafından yazılan “Kim” adlı  hikayeden esinlendi. Hikayenin kahramanı “Kim Ball” casusları yakalamak üzere eğitilen öksüz bir çocuktur. Eğiticisi Lurgan, Kim’in eğitimine, Kim’e bir tepsi dolusu çeşitli değerli taşlar göstermekle başlar. Kim taşlara bir dakika baktıktan sonra, üzerlerini bir örtü ile örter ve Kim’den tepside ne tür taşların bulunduğunu saymasını ister. Başlangıçta Kim ancak birkaçını hatırlayabilir. Bir süre sonra ise kendine gösterilen taşların hepsini hemen hatırlayabilecek bir duruma gelir.

STALKING
                YABAN YAŞAMA YAKLAŞMA
                Stalking yani görünmeden yaklaşma hem çok zevkli bir macera hem de çok iyi bir spordur. Sessizce yaklaşabilmek için pek çok kasını çalıştırmak ve vücudunu çeşitli pozisyonlarda tutmak zorunda kalırsın. Bu durum güç sarf etmene neden olur.
                Stalking’de dikkat edilmesi gereken noktalar:
                Bazı hayvanların keskin gözleri vardır. Bazıları ise ancak yakını görebilirler. İkinci türden olan hayvanlar ayrıntıları değil hareketleri fark ederler. Hayvanların çoğu korunmak için koklama ve işitme duyularından yararlanır.
                Rüzgara Karşı İlerle:
Hayvan kokunu alır ya da seni işitirse ona güle güle diyebilirsin. Bu yüzden rüzgarı karşına alarak ilerle. Rüzgarın arkandan geldiğini hissedersen hemen yarım daire çiz ve yönünü değiştir. Sakin bir günde rüzgarın yönünü parmağını havaya kaldırarak bulabilirsin. Rüzgar ne taraftan geliyorsa parmağın o tarafa serinlik hisseder. Yavaş ve dikkatli hareket etmelisin. Hızlı hareket hemen fark edilir. Yavaş ve sessiz davran. Ayağını bastığın yere dikkat et. Dalları çatırdatma. Rüzgarın yaprakları hışırdattığı anlarda sessizce ilerle.
                Vücudunu Kontrol Et:
Hayvan seni fark ederse hemen olduğun yerde hiç kıpırdamadan dur. Tam anlamı ile hareketsiz kalırsan sana baksa bile seni fark etmeyebilir.
                Çevrene uyum sağlayıp göze batmamaya çalış: Seni saklayabilecek şeyleri iyi kullan. Ağaçların, çalıların, kayaların, ot yığınlarının vb.nin arkasına saklan. Ağacın yanından kafanı çıkarma, ağacın gövdesinin dibine çök. Kayanın tepesinden bakma, yere yaklaşarak kayanın kenarından bak.
                Doğru vücut pozisyonunu kullan:
Vücudunun duruş şekli hayvana ne kadar yakın olduğuna ve saklandığın yere bağlıdır. Gözlediğin hayvandan uzakta ağaçlar, yüksek çalılar arasında isen dik pozisyonda durabilirsin. Alçak çalılar arasında ise eğilip dizlerinin ve yere dayandığın ellerinin yardımı ile ilerlemen gerekir. Hayvana yaklaştıkça yere tamamen yatmalı ve sessizce sürünmelisin. Öğrendiğin trailing, tracking ve stalking becerilerini oyunlar oynayarak geliştirebilirsin.
                Bir Doğa yürüyüşünde herhangi bir hayvanın oradan geçtiğini gösteren bir işarete rastlayabilirsin. Ama bu hayvana onun nasıl yaşadığını görecek kadar yaklaşmaya ne dersin? Elbette ki bunu yapabilmek çok hoşuna giderdi. Bir hayvana bu şekilde yaklaşabilmek için açık havada nasıl davranılacağını çok iyi bilmen, hayvanların ayakları ile çiğneyerek açtıkları yolları, bıraktıkları işaretleri, izleri izleyebilmen ve onlara sessizce yaklaşabilme becerini geliştirmen gerekir
                Trailing: Bir hayvanın yuvası ile beslenme alanı arasında gidip gelirken açtığı yolu ve ayrıca bir başka açık hava insanı tarafından gittiği yeri göstermek üzere bırakılan izleri takip edilme yeteneğidir.
                Tracking: Bir hayvanın ormanda ya da kırda dolaşırken bıraktığı izleri görebilmek ve gizlenme yerini belirleyebilmek için keskin bir gözlem gerekir. Bu gözlem işine Tracking denir.
                Stalking: “Stalking” görünmeden yaklaşabilmektir. Eğer bu beceriye sahipsen gözlemek istediğin hayvana görünmeden ve onu korkutmadan yaklaşabilirsin.
                TRAlLlNG
                Kampta ya da Doğa yürüyüşünde obanın bir bölümünün belli bir alanı incelemek ya da bir kamp yeri bulmak için önceden gönderildiği durumlar olabilir. İşte bu durumda iz işaretlerini nasıl bırakacağını ya da nasıl izleyebileceğini bilmen gerekir.
                İzci İz İşaretleri:
Bu işaretler topraklı bir çubukla çizilerek ya da küçük taşlarla veya kurul dal parçaları ile bırakılır. Küçük bir ok gideceğin yönü gösterir. x işareti yolların çakıştığı yerlerde kullanılır ve bu yolu kullanmadık anlamına gelir. İçinde bir rakam olan ve yanından bir ok çıkan bir kare “Bu yönde bir mesaj bıraktım” anlamındadır. Karenin içindeki rakam ise mesajın kaç adım ilerde olduğunu belirtir. Ortasında bir nokta daire ise “Buraya kadar. Eve dönüyorum” anlamındadır.

TRACKING
                Kış mevsimi karlı geçen bir bölgede yaşıyorsan kışın kent dışına çıktığında etrafında pek çok iz  bulacaksın. Bu izleri kolayca takip edebilirsin. Yılın diğer mevsimlerinde ya da kar yağmayan bölgelerde ise göl ve nehir kenarlarında izlere rastlayabilirsin.
                İz takip etme işinde başarılı olabilmek için bazı kuralları bilmen gerekir.
               

Tek bir izi incele: İz takibine başlamadan önce tek bir izin detaylarını zihnine iyice yerleştir. İzi ölç. İstersen bir resmini çiz. Başka izlerle karışsa bile aynı izi takip ettiğinden emin ol.
                Güneşe karşı iz takip et:
Mümkünse takip işini güneşe karşı yap. Bu durumdaki izler daha belirgin ve ayrıntılı görünecektir. İzi bir bütün olarak gör. İz takip ederken yukarıya ve ileriye bak. İzler, otlar üzerinde başka, sert arazide başka türlü kendini gösterir. Ezilmiş otlar ışığı farklı yansıtır. Sert arazide ise iz, yerini değiştirmiş taşlar, kırılmış dallar, ters dönmüş yapraklarla kendini gösterir. Kendini izlediğin hayvanın yerine koy. İzleri kaybedecek olursan “Ben onun yerinde olsaydım buradan nereye giderdim” diye düşün ve buna göre hareket et.
Son izi belirle: Ölü bir noktaya gelmişsen bulduğun son izin yanına bir çubuk sapla ve tekrar bir iz buluncaya kadar daireleri gittikçe genişleterek çubuğun etrafında dolaş. İlerlerken belli nirengi noktalarına dikkat et. İz takip ederken kaybolma, çevrene karşı uyanık ol. Seni başlangıç noktasına geri götürecek nirengi noktalarını unutma.   Aman dikkat! Şu son izler çok taze görünüyor. İzlediğin hayvan çok yakında olabilir etrafına bak ve dinle. İşte orada! Şimdi sessizce ona yaklaş.
                Hayvanları gördüğün zaman nasıl yürüdüklerine, nasıl koştuklarına, dikkat edersen daha sonra iz takip ederken bulduğun izlerden takip ettiğin hayvanın yürüdüğü ya da koştuğu konusunda bir fikir sahibi olabilirsin.

İZİN KALIBINI ALMA
                İzin çevresindeki ve üzerindeki fazlalıkları dikkatle temizle. Bir karton şeridi izin etrafına çevir. Uçlarını  yapıştır. Biraz su ve alçıyı karıştır. Biraz su ve alçıyı karıştır. İzin üzerine çok az zeytinyağı dök. Hazırladığın karışımı boşalt. Alçı kuruduktan sonra kalıbı yavaşça çıkar, üzerindeki tozlar! temizle.

KIZILDERİLİ İZ İŞARETLERİ
                İz takip ederken gözlerini iyi kullan. Gördüğünün hayalinin bir oyunu değil, gerçekten bir iz işareti olduğundan emin ol. Eğer bir işareti kaçırdığını düşünüyorsan, sildiğin ya da bozduğun son işaretin yanına git ve yeniden aramaya başla. Bulduğun bir işareti o noktadan ayrılmadan önce silmeli ya da bozmalısın. Bunu yazmazsan Doğa yürüyüşüne çıkan diğer obaları şaşırtabilir, hatta aynı yerdeki gelecek Doğa yürüyüşünde şaşıran sen olabilirsin.

TRAlLlNG İLE İLGİLİ OYUNLAR
                Av ve Avcılar: Bir izci av olur, diğerlerinden 1O k. önce yola çıkar. Av 1.5 km. uzaklıktaki hedefine  doğru ilerlerken arkasında iz işaretleri bırakır. Diğerleri, hedefine varmadan önce avı izleyip bulmaya çalışır.
                Hayvan Avlama: Bir izci yanındaki evcil hayvanı ile birlikte diğerlerinden beş dakika önce yola çıkar. Obanın diğer üyeleri onu izlemeli ve hedefine varmadan önce bulmalıdır.

STALKING OYUNLARI
                Bu oyunları oynamak için geniş bir alan gerekmez Doğa yürüyüşüne çıktığınızda öğlen yemeği molasında  ya da bir bahçede oynanabilirler.
                Uyuyan Korsan: Gözü bağlı bir korsan bir kütüğün üzerinde oturmaktadır. Ayağının dibinde bir hazine sandığı vardır. (Boş bir kibrit kutusu) Diğerleri onun çevresinde aşağı yukarı 30 m. uzağındadır. Yapılacak şey sessizce korsana yaklaşarak hazine sandığını almak ve yine sessizce yerine dönmektir. Korsan yaklaşanı işitirse ellerini çırpar ve sesi işittiği yeri gösterir. İşittiği sen isen oyundan çıkarsın, hazine sandığını alıp, sessizce yerine dönebilen kişi korsan olur ve bir önceki korsanla yerini değiştirir.
                Geyiğe Sessizce Yaklaşma: “Geyik” ormanda ayakta durur. Diğerleri ondan 60 m. uzağa ve farklı yönlere yürürler. Yere atarlar. Bir düdük işareti ile saklanabilecekleri şeylerin arkasında saklana saklana ve sessizce geyiğe yaklaşmaya çalışırlar. Geyik içlerinden birini görürse ona seslenir ve gördüğünü söyler. Görünen izci oyundan çıkar. Görünmeden geyiğe en fazla yaklaşan izci bir sonraki oyunun geyiği olur. Bu oyunlar hayal gücü kullanılarak genişletilebilir ve yine hayal gücü ile yeni oyunlar bulunabilir.

STALKING OYUNLARI
                Bu oyunları oynamak için geniş bir alan gerekmez Doğa yürüyüşüne çıktığınızda öğlen yemeği molasında  ya da bir bahçede oynanabilirler.
                Uyuyan Korsan: Gözü bağlı bir korsan bir kütüğün üzerinde oturmaktadır. Ayağının dibinde bir hazine sandığı vardır. (Boş bir kibrit kutusu) Diğerleri onun çevresinde aşağı yukarı 30 m. uzağındadır. Yapılacak şey sessizce korsana yaklaşarak hazine sandığını almak ve yine sessizce yerine dönmektir. Korsan yaklaşanı işitirse ellerini çırpar ve sesi işittiği yeri gösterir. İşittiği sen isen oyundan çıkarsın, hazine sandığını alıp, sessizce yerine dönebilen kişi korsan olur ve bir önceki korsanla yerini değiştirir.
                Geyiğe Sessizce Yaklaşma: “Geyik” ormanda ayakta durur. Diğerleri ondan 60 m. uzağa ve farklı yönlere yürürler. Yere atarlar. Bir düdük işareti ile saklanabilecekleri şeylerin arkasında saklana saklana ve sessizce geyiğe yaklaşmaya çalışırlar. Geyik içlerinden birini görürse ona seslenir ve gördüğünü söyler. Görünen izci oyundan çıkar. Görünmeden geyiğe en fazla yaklaşan izci bir sonraki oyunun geyiği olur. Bu oyunlar hayal gücü kullanılarak genişletilebilir ve yine hayal gücü ile yeni oyunlar bulunabilir.

YOLUNU NASIL BULURSUN?
                Obanla çıktığın Doğa yürüyüşlerinin çoğu çevrendeki yakın ve tanıdığın yerlerde çıktığın Doğa yürüyüşleridir. Zaman zaman daha önce hiç gitmediğin yerlere de gitmek istersin. Böyle Doğa yürüyüşlerine çıkarken bir haritaya ve pusulaya ihtiyacın olacak.
                Günümüzde uydulardan aldığı sinyallerle koordinatları belirleyen GPS (Global Positioning System) olarak adlandırılan yön ve yer belirleyici aletler her hava ve yer koşullarında yer bulmamızı sağlar.

 

OYUNLAR
                Çoğu izci oymağı ayda bir açık hava etkinlikleri düzenler. Bu etkinlikler bazen bir Doğa yürüyüşü bazen bir kamp olabilir. Oban zaman zaman tek başına da açık havaya çıkabilir. Açık hava etkinliklerin bazıları izcilik becerilerini geliştirir, bazıları dayanıklılığını, zekanı ölçer, artırır. Bazı etkinlikler ise senin bedence sağlam, fikirce uyanık iyi bir izci olmanı sağlayacak oyunlardan oluşur. Şimdi tipik oymak ve oba Doğa yürüyüşü oyunlarından ve macera Doğa yürüyüşlerinden bazılarına bir göz atalım:

HAZINE AVI
               
Oymak toplantısında oymak başın “Gelecek haftanın Doğa yürüyüşü Hazine Avı olacak” diye bildirir. Gelecek hafta sonunu sabırsızlıkla beklersin. Beklenen gün gelince obabaşın mühürlü bir zarf alır. Zarfın üzerinde x ile işaretlenmiş bir yeri gösteren bir kroki vardır ve şu cümle yazılıdır. “x”e görürsün: “Bulunduğun yerden görebildiğin en yüksek meşe ağacına git. Ağacın en büyük dalının gösterdiği yönde 90 m. ilerle”. İlerler ve yerinden oynatılmış bir taş bulursun. Taşın altında bir ipucu daha “Olağan dışı meyveleri olan ağaca doğru 235 m.” sözü edilen ağaç aslında dallarına çam kozalakları bağlanmış bir hindibağ otudur. Hemen dibinde teknik iz işaretleri vardır. Bu izler seni bir ağaca götürür. Oda ne? Burada hiç bir ipucu yok. Biriniz başını yukarıya kaldırır. Tepedeki dalda bir mesaj asılı “157’ye bak. 157’ye bakılır, biri bağırır” şuradaki ağaçta kırmızı bir fular var. Hep birlikte o tarafa doğru koşulur. Fulara bir mesaj iğnelenmiştir. “150 m, 90 derece” Haydi ileriye! Buradaki son mesajdır. “Kuru kestane ağacının altını kaz”. Ağacı bulur hep birlikte kazmaya koyulur ve sonunda hazineyi bulursunuz. Bulduğunuz hazine altın ya da kıymetli taşlar değildir. Ama en azından şanslı hazine avcılarının afiyetle yiyeceği bir torba fıstıktır. 

KAYIP ÇOCUK
               
Tüm oymağa alarm verilir. Oban hemen hareket noktasına koşar. Oban hemen hareket noktasına koşar, Oymağın bütün obaları toplandığında oymak başın açıklar. “Bir çocuk kaybolmuş aramalar sürdürülüyor, şu anda bir tek orman aranmamış durumda. Bu ormanın krokisi her obaya verilecek. Yardımınız isteniyor. Yardıma hazır mısınız?” Elbette hazırsınız! Obabaşın sizden beklenileni anlatıyor. Yola çıkıyorsunuz. Bir süre çocuğu aradıktan sonra bulsanız da bulmasanız da önceden tespit edilen bir zaman ve yerde diğer arkadaşlarınızla buluşuyorsunuz. Bu oyunda yastıktan yapılmış bir yapma bebek olan kaçırılan çocuk belki de bir gün aranması gereken gerçek bir çocuk olabilir.

ORYANTIRING
Harita ve pusulayı kullanmayı öğrendiğin zaman oryantiring heyecanını yaşayabilirsin

KESTIRME DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
                İlk oryantiring denemen tüm obanın katılacağı kestirme bir Doğa yürüyüşü olabilir. Topografik haritanı al. Bir başlangıç noktası ve başlangıç noktasından aşağı yukarı 5 km. uzakta bir varış noktası tespit et. Başlangıç noktasından varış noktasına bir çizgi çek ve pusulanı ayarla. Çizgi ile belirlediğin yolu izle, önüne çıkan güçlükleri yenerek ilerle. Obadaki her izci sırayla diğerlerine öncülük etsin.

ORYANTIRING YARIŞMASI
                Harita ve pusula konusunu iyice öğrendikten sonra bir başka obayı oryantiring yarışına davet et. Üzerinde beş veya altı kontrol noktası olan bir yol belirlemek için çevreyi iyi tanıyan ve oryantiring de iyi olan birine baş vur. Obanı takımlara ayır. Her takımın bir oryantiring pusulası ve üzerinde kontrol noktaları işaretlenmiş bir haritası olmalı. Takımlar 5 dk. ara ile yola çıkmalı. Sen ve arkadaşın pusulayı ilk kontrol noktasına ayarlayıp, yola koyuluyorsunuz. Kontrol noktasına vardığınızda, pusulayı ikinci kontrol noktasına ayarlıyorsunuz. Tüm yolu kat edinceye kadar bu şekilde devam ediyorsunuz. Acaba hangi takım tüm kontrol noktalarını en kısa zamanda geçti. Bu sefer kazanan takımda olmayabilirsin ama bir gün senin takımın da kazanacak.

Reklamlar

Perşembe, Haz 10 2010 

 

İZCİ ŞARKILARI

                                               

Bir çok izci şarkıları vardır. Bunların bir kısmı uluslararası nitelikte olup hemen hemen her ülkenin izcilerince bilinir. Bazı ülkeler bu şarkıların sözlerini kendi dillerine çevirmişlerdir. Pek çok izci şarkısının sözleri anlamsızdır ama biz ne o şarkılardan ne de diğer izci şarkılarından vazgeçemeyiz.

İzci şarkıları izcilik çalışmalarının, kampların, faaliyetlerin vazgeçilmez neşesidir. Onlarla güler, onlarla hüzünleniriz. Hele kamp akşamları ateşin başında halka şeklinde battaniyelerimizle oturduğumuz zamanlarda hep bir ağızdan söylenen şarkıların verdiği haz hiç bir yerde bulunamaz. Bir de kampta enstrüman çalan bir arkadaşımız varsa, keyfimize diyecek olmaz.

İzci şarkıları topluca söylendiğinde o toplulukta birlik ortamı yaratır, oba ruhunun gelişmesine yardımcı olur.

MARŞLAR VE TEKERLEMELER

ÇAĞRI

İzciliğin ateşidir.

Kalplerimizi yakan sıcaklık       (İlk iki dize 2 kez)

Söndürme onu,haydi kardeşim gel.

Birlik olalım,kuvvet bulalım.    (Son iki dize 2 kez)

Kardeşliğin sevincidir.

Kalplerimizde yanan bu ışık.    (İlk iki dize 2 kez)

Uçuşan alevlerin arkasından.

Sen  de gel dost olalım sen de gel. (Son iki dize 2 kez)

 
TÜRE MARŞI

İzciyiz yasamız kalbimizdedir.

Atamız bir bayrak önümüzdedir. (2 kez)

…….(İzci Türesinin 1. maddesi okunacak)

Diyerek coşarız oymağımızda. (el çırparak 2 kez)

İzciyiz yasamız kalbimizdedir.

Atamız bir bayrak önümüzdedir. (2 kez)

…….(İzci Türesinin 2. maddesi okunacak)

Diyerek coşarız oymağımızda. (el çırparak 2 kez)

İzciyiz yasamız kalbimizdedir.

Atamız bir bayrak önümüzdedir. (2 kez)

…….(İzci Türesinin 3. maddesi okunacak)

Diyerek coşarız oymağımızda. (el çırparak 2 kez)

İzciyiz yasamız kalbimizdedir.

Atamız bir bayrak önümüzdedir. (2 kez)

…….(İzci Türesinin 4. maddesi okunacak)

Diyerek coşarız oymağımızda. (el çırparak 2 kez)

İzciyiz yasamız kalbimizdedir.

Atamız bir bayrak önümüzdedir. (2 kez)

…….(İzci Türesinin 5. maddesi okunacak)

Diyerek coşarız oymağımızda. (el çırparak 2 kez)

                               GRUP MARŞI

Vay vay vay vay vay vay!

Dinleyin arkadaşlar bu bir grubun öyküsü,
Doğanay İzci Grubu İzciliğin Öncüsü,
Her zaman ve her yerde tüm mutluluk kalplerde,
Türkiye’nin gözdesiyiz Atatürk’ün izinde.

Vay vay vay vay vay vay!

Vay canına bu ne iştir, işte yine kamptayız,
Şu liderler olmasa biz ne garip haldeyiz,
Acı tatlı anılarla tüm mutluluk kalplerde,
Türkiye’nin gözdesiyiz Atatürk’ün izinde.

Vay vay vay vay vay vay!

Kim devirdi tencereyi, hani yemek nerede,
Tuz yerine deterjanı koyan inek nerede,
Gece nöbette uyumuş artık ondan bana ne,
Türkiye’nin gözdesiyiz Atatürk’ün izinde.

Vay vay vay vay vay vay!

İZCİ ŞENDİR MARŞI

İzci şendir, İzci  şendir, İzci şendir  arkadaş

İzci şendir, İzci  şendir, İzci şendir  arkadaş. 

Şapkası, fuları, çantasıyla,

Bıçağı, kemeri, çorabıyla.

Şapkası, fuları, çantasıyla,

Bıçağı, kemeri, çorabıyla.

İzci şendir, İzci  şendir,  İzci şendir  arkadaş

İzci şendir, İzci  şendir, İzci şendir  arkadaş. 

Lalalay, fuları, çantasıyla,

Bıçağı, kemeri,  çorabıyla.

Lalalay, fuları, çantasıyla,

Bıçağı, kemeri, çorabıyla.

İzci şendir, İzci  şendir, İzci şendir  arkadaş. 

İzci şendir, İzci  şendir, İzci şendir  arkadaş. 

Lalalay, lalalay, çantasıyla,

Bıçağı,  kemeri, çorabıyla.

Lalalay, lalalay, çantasıyla,

Bıçağı, kemeri, çorabıyla.

İzci şendir, İzci  şendir, İzci şendir  arkadaş. 

İzci şendir, İzci  şendir, İzci şendir  arkadaş

Lalalay, lalalay, lalalayla,

Bıçağı, kemeri, çorabıyla.

Lalalay, lalalay, lalalayla,

Bıçağı, kemeri, çorabıyla.

 

10.YIL MARŞI

Çıktık açık alınla, on yılda her savaştan,
On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan.
Başta bütün dünyanın saydığı başkumandan,
Demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan.
Türk’üz Cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi,
Türk’e durmak yaraşmaz. Türk önde, Türk ileri

Bir hızda kötülüğü geriliği boğarız,
Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız.
Türk’üz bütün başlardan üstün olan başlarız,
Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız.
Türk’üz Cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi,
Türk’e durmak yaraşmaz. Türk önde, Türk ileri

 
 
İZCİ MARŞI

                    

Yollar uzun dikenli taşlı olsa da.

Bastığın yer  üzüntülerle dolsa da.

Sel,çığ,ateş önünde her ne olsa da.

İzci gülerek yürür.

Haydi haydi haydi izci.

Haydi haydi haydi izci.

Haydi haydi haydi izci.

Şarkı söyle neşelen.

 

ATEŞ RONDU

Lara, lay, lay, lara, lay, lay,

Lay, lay, lay, lay,

Lara lay lay, lara lay lay,

Lay lay lay lay,

Lara lay lay, lara lay lay,

Lay lay lay laay,

Yansın ateş alev alev.

Sarsın göğü akdumanlar.

Şen izciler halkalansın.

Dile gelsin şu ormanlar.

                               Hey hey.

Lara lay lay, lara lay lay,

Lay lay lay lay,

Lara lay lay, lara lay lay,

Lay lay lay lay,

Lara lay lay, lara lay lay,

Lay lay lay laay,

Dile gelsin şu ormanlar

                               Hey hey.

Yansın ateş önümüzde.

Yerde değil gönlümüzde.

Güle güle dönünüzde.

Neşelensin oynayanlar.

                               Hey hey.

Lara lay lay, lara lay lay,

Lay lay lay lay,

Lara lay lay, lara lay lay,

Lay lay lay lay,

Lara lay lay, lara lay lay,

Lay lay lay laay,

Neşelensin oynayanlar.

                               Hey hey.

 
 
 
GENÇLİK MARŞI

 

Hey hey hey ya, hey hey hey ya

Hey hey hey ya, hey hey hey ya.  (Nakarat)

Türküz Atatürkçüyüz,  özgürüz yerden göğe. (2 kez)

Besbelli bu topraklar, denizler, gökler bizim.

Yeniden kuracağız, dağı, taşı, ovayı. (2 kez)

Çağdaş uygarlık diye çarpan bu yürek bizim.

Hey hey hey ya, hey hey hey ya

Hey hey hey ya,  hey hey hey ya.  (Nakarat)

 

 

ŞARKI

Nar gibi domatesle beyaz peynir
Bir parça ekmekle beraber yenir
Gel onu seninle yiyelim
Derhal düzelir keyfin neşen gelir
Her zaman insan istediğini bulmaz
Bazen az yemekle renginiz solmaz
Gel onu seninle yiyelim
Derhal düzelir keyfin neşen gelir.

 

SIRTIMIZDA ÇANTAMIZ

Sırtımızda çantamız
Neşeli izcilerimiz
Şarkı söyler gezeriz
Coşar oymağımız
Kırlara kırlara
Kırlara kırlara
Ha ha ha ha
Koşar gezeriz.

 

YAMAN İZCİ

Haydi yaman izci
Haydi yaman izci
Dağ, tepe, ova, orman
Durma, durma koş
Dağ, tepe, orman
Dağ, tepe, orman
Haydi yaman izci
Haydi yaman izci
Durma, durma koş.

 
İZCİ ALKIŞI

                              

İzci olmak istiyorsan.

İzciliği seviyorsan.

Böyle yap.(Parmak şıklatılır.)

İzci olmak istiyorsan.

İzciliği seviyorsan.

Elini vur.(eller birbirine bir kez vurulur.)

İzci olmak istiyorsan.

İzciliği seviyorsan.

Ayağını vur.(Ayak yere vurulur.)

İzci olmak istiyorsan.

İzciliği seviyorsan.

Okey de.(Okey denir.)

İzci olmak istiyorsan.

İzciliği seviyorsan.

Hepsini yap.

(Parmak şaklatılır, eller birbirine bir kez vurulur, ayak yere vurulur, okey denir )

 

 

HAYDİ YÜRÜ ORMANLARA DAĞLARA

Haydi yürü ormanlara dağlara (2)

Haydi yürü ormanlara.

Yürü ormanlara.

Yürü ormanlara dağlara.

Koşun hey hey koşun koşun hey (2)

Koşun hey hey koşun.

Hey hey koşun

Hey hey koşun  koşun hey.

Haydi çek matarandan buz gibi sıcak suyunu. (2)

Haydi çek matarandan buz gibi.

Çek matarandan buz gibi

Çek matarandan buz gibi sıcak suyunu.

Çekin hey hey çekin çekin hey. (2)

Çekin hey hey çekin

Hey hey çekin.

Hey hey çekin çekin hey.

Haydi kurun altı yeşil üstü beyaz çadırı. (2)

Haydi kurun altı yeşil üstü beyaz .

Altı yeşil üstü beyaz

Altı yeşil üstü beyaz çadırı.

Kurun hey hey kurun kurun hey. (2)

Kurun hey hey kurun.

Hey hey kurun

Hey hey kurun kurun hey.

 
 
VEDA VALSİ

 

Artık veda et şen izci sen arkadaşına.

Gidiyorsun iştirak et veda valsine. (2)

Eğer inanmış isen izcilik ateşine.

Durma koş yay onu yurdun her köşesine. (2)

Bu ateş ile kampımız sona eriyor.

Gelecek sene kamp yine bizleri bekliyor. (2)

Artık artık artık elveda.  (eller yukarda birbirine kenetli)

Artık artık artık elveda.  (eller yavaş yavaş kenetli olarak aşağıya).

 

 

HAYDİ İZCİ

Sabahleyin kalk.

Haritaya bak.

Havayı da sakın ihmal etme.

Bulutlu mu, sisli mi?

Karlı mı yoksa,  güneşli mi

                Haydi haydi izci ho.

                Haydi haydi izci ho.

Çantanı al.

Durağa koş.

Şoföre yalvarmaya başla.

Şoför amca kapıyı aç.

Arkadan bineyim yüküm ağır.

                Haydi haydi izci ho.

                Haydi haydi izci ho.

Otobüsten indin.

Çantanı aldın.

Tabanvaya  basıp ormana daldın.

Çadırını aç, babaları tak.

Kazıkları teker  teker

Çakmaya başla.

                Haydi haydi izci ho.

            Haydi haydi izci ho.

 

 
 
İZCİ MARŞI

Yorganımız mavi gök, mavi gök.

Yeşil kır yastık bize.

Uçan kuşlar, yıldızlar, yıldızlar.

İmrensin neşemize.

Kamp demek neşe demek.

Tra la la la lam.

Saf  hava, su bol yemek.

Tra la la la lam.

Can katar canlara  hey

Sağlığa geçer emek.

 (Lider konuşarak)

LİDER: Kamp demek ne demek?

İZCİ: Dostluk ve kardeşlik demek.

LİDER: Dostluk ve kardeşlik ne demek?

İZCİ: Kamp demek.         

GU-GUK

Yuvası buzdan soğuk.

Buz tutmuş her dam, kovuk.

Bütün kuşlar hoştur ama.

Benim sevdiğim gu-guk.

Ooooooooooooo

Ola la hi hi ya.

Ola la gu-guk.     

Ola la hi hi ya.

Ola la gu-guk.     

Çiçekler güzel açar.

Etrafa koku saçar.

Çiçekler güzeldir ama.

Benim sevdiğim gu-guk.

Ooooooooooooo

Ola la hi hi ya.

Ola la gu-guk.     

Ola la hi hi ya.

Ola la gu-guk.     

               

NE HOŞ YAŞAR BU İZCİLER

Do re mi re mire mire do

Do si la sol fa mire do.

Do re mi re mire mire do

Do si la sol fa mire do.

Ne hoş yaşar şu izciler.

Gece gündüz sefa sürer.

Ne hoş yaşar şu izciler.

Gece gündüz sefa sürer.

Do re mi re mire mire do

Do si la sol fa mire do.

Do re mi re mire mire do

Do si la sol fa mire do.

Ne var sanki şehirlerde.

Gel de yaşa bu yerlerde.

Ne var sanki şehirlerde.

Gel de yaşa bu yerlerde.

Do re mi re mire mire do

Do si la sol fa mire do.

Do re mi re mire mire do

Do si la sol fa mire do.

 

YURDU TANIYACAĞIZ

Yurdu tanıyacağız.

Dağlar, ovalar aşa aşa. (2)

Kolay ve zor demeden arkadaş.

Güçlükleri hep yeneceğiz.  (2)

Sesleniyor dağ, ova arkadaş.

Gel,  çalış, emek, bilgi ver. (2)

Yurt için, halkımız için.

Gönüllerimiz kenetleniyor. (2)

Yurt için, mutluluk için.

Ellerimiz kenetleniyor. (2)

Toprak susuz kalmadan.

Bozkırlar bereketle dolsun. (2)

Tohum çatlasın, cana gelsin.

Güçlükleri hep yeneceğiz. (2)

Sesleniyor dağ, ova arkadaş.

Çok çalış, emek, bilgi ver.

Yurt için, halkımız için.

Gönüllerimiz kenetleniyor. (2)

Yurt için, mutluluk için.

Ellerimiz kenetleniyor.

 

 

BİZ KAMPÇI GENÇLERİZ

Biz kampçı gençleriz.

Güneşi, denizi, ormanı çok severiz. (2)

Gel arkadaş sen de gel.

Dostluk, sevgi çok güzel. (2)

Lay lay la lay hey, lay lay la lay hey.

Lay lala  laylay  lay  lay.

Biz kampçı gençleri.

Ata’yı, vatanı, bayrağı, çok severiz. (2)

Gel arkadaş sende gel.

Kalpler bütün olsun gel. (2)

Lay lay lay lay hey,lay lay lay lay hey.

Lay lalay lay,lay lalay lay.

 

 

GEL SENDE BİZİMLE ŞARKILAR SÖYLE

Gel sende bizimle şarkılar söyle.  (2)

Önce kemanı çal. (2)

Viya viya viyola viya viyola.

Gel sende bizimle şarkılar söyle.  (2)

Şimdi davulu çal.   (2)

Humba humba humbamba humba humba humbamba.

Viya viya viyola viya viyola.

Gel sende bizimle şarkılar söyle.   (2)

Şimdi piyano çal.  (2)

Beng beng beng beng beng beng beng beng beng

Humba humba humbamba humba humba humbamba.

Viya viya viyola viya viyola.

Sen sende benimle şarkılar söyle.   (2)

Şimdi flütü çal.  (2)

Hım hım hım hım hım hım hım hım hım hım

Beng beng beng beng beng beng beng beng beng

Humba humba humbamba humba humba humbamba.

Viya viya viyola viya viyalo.

 

 

 

KAMP MARŞI

Sabahleyin erken kalkar

İzciler izciler

Bozkırlarda ateş yakar

İzciler izciler

Şarkı söyleyerek

Gezeriz biz kırlarda

Koşalım, Koşalım, Koşalım, Koşalım,

Hergün, Hergün, Hergün, Hergün,

Kingan gulu gulu vasse

Kingan gu kinga gu

Ela, ela sela ela, sela, ela  hoo

Poli voli  Poli voli Poli voli Poli voli

Humba Humba Humba Hum

 

İÇİNDESİN

Kamp yapmak için yinre koştuğumuz kırdasen

Çadırımı kucaklayan rüzgarın için

İzciliğin aşkıyla tutuşup yandığımız

Gözlerde izi kalan ateşler içindesin.

Elimizde bir asa, tuttuğumuz her kalem

Divitlerin yazdığı türeler içindesin

Hep izciler koşarken öykünün yollarında

Uyanık gördüğümüz düşlerin içindesin.

 

BAYRAĞIM

Al renginle kandasın

O sevginle candasın

Edirne’de Van’dasın

Ne güzelsin, Ne güzelsin, Ne güzelsin,

Bayrağım ne güzelsin bayrağım.

Beş kıtada namın var

Destan gibi şanın var

Ay yıldızlı bağrın var

Ne güzelsin, Ne güzelsin, Ne güzelsin,

Bayrağım ne güzelsin bayrağım.

Çekilince göndere

Yakışısın göklere

Meşalesin Türklere

Ne güzelsin, Ne güzelsin, Ne güzelsin,

Bayrağım ne güzelsin bayrağım.

 

 

ANADOLUM

Ovasından yaylasından geçmeyen bilmez  (2)

Pınarından sularından içmeyen bilmez. (2)

Anadolum oy aman, Anadolum oy aman aman

Benim yurdum oy aman aman  (2)

Kuş olup göklerde uçmayan bilmez  (2)

Gül olup ta bağlarında açmayan bilmez   (2)

Anadolum oy aman, Anadolum oy aman aman

Benim yurdum oy aman aman  (2)

Aşığından, ezgisinden duymayan bilmez  (2)

Davul ile zurnasıyla coşmayan bilmez  (2)

Anadolum oy aman, Anadolum oy aman aman

Benim yurdum oy aman aman  (2)

 

 

HAYDİ İZCİ

Haydi izci haydi izci ne duruyorsun

Lider seni kampta bekler ne geziyorsun

Sırt çantanı al, ormanlarda kal

Serinlemek için denizlere dal  (2)

Kampımızda kampımızda toplanıyoruz

Kardeşliğin sevincini biz yaşıyoruz.

Sırt çantanı al, ormanlarda kal

Serinlemek için denizlere dal  (2)

 

 

İZMİR MARŞI

İzmir’in dağlarında çiçekler açar

Altın güneş orda sırmalar saçar

Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar

Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa

Adın yazılacak mücevher taşa.

İzmir’in dağlarında oturdum kaldım

Şehit olanları deftere yazdım

Öksüz yavruları bağrıma bastım

Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa

Adın yazılacak mücevher taşa.

 

 

DOSTLUK

 

Dostluğun biz sevgisiyle,

Toplandık her an burda.

Bu sevgi bağı kopmaz hiç,

Dağılsak bir gün yurda.

Bu güzel günü andıkça,

Çarpacak kalbim benim.

Bu sevgiyle ebediyen,

Uzanır sana elim.

 

SESLENİR

 

Şen izcilere seslenir, uzaktan uzağa kamplar.

Bir kahkaha ile şenlenir, kar altında bile yollar.

Aşarken yüce dağları, mis kokan ulu çamları.

Hatırlarız biz her zaman, kar yağan o akşamları.

Unutulmak öyküsünü unuttuk daha ilk günden.

Bir bütün halindeyiz hep, o en yüce sevgilerden.

Aşarken yüce dağları, mis kokan ulu çamları.

Hatırlarız biz her zaman, kar yağan o akşamları.

 

 

SELAM SANA LİDERİM

Selam sana liderim, çünkü ben izci oldum.

                               Kalbim dostlukla doldu, çünkü ben izci oldum.

Artık kızıp bağırma, yardımdan uzak durmam.

                               Kibarlığı öğrendim, çünkü ben izci oldum.

                               Vatan neymiş anladım,  görevimi kavradım.

                               İnsanların değerini izci oldum anladım.

Yeşilliği korurum, zarar vermem doğaya.

                               Zevk alırım her şeyden, çünkü ben izci oldum.

 

DÜŞÜNCE GÜNÜ

Düşünce gününde buluştuk biz yine

Söz verdik yardımcı olmaya herkese.

Gönülden bağlıyız dostluğa sevgiye.

İzciyiz inandık kardeşliğe.

Düşün, kendinden başka yaşayanları.

Düşün, yapayalnız mutsuz olanları.

Düşün, binlerce doymayan insanları.

Düşün, kendinden başkalarını.

 

SELAM

 

Selam bilge kafaya, özgür güçlü çabaya,

Selam soylu Ata’ya, gerçek izci selam sana.

Selam içten sevgiye, saygıya, dostluğa, kardeşliğe,

                Selam hür düşünceye, selam soylu Ata’ya.

                              

                              

                               TEKERLEMELER

Her nereye gitsek bize sorarlar.

Kimleriz biz, nereliyiz.

Cevap verirsek.

Denizli izcileriyiz.

Sesimizi duymazsa,

Sağır mısın deriz.

Daha yüksek söyleriz.

– Fi

– Fiflayfo

– Fişka

– Komradi komradi komradi fişka

– No no nononno fişka

– Eşkamani salomani o vakko vakko meni

– Eşkamani salomani  o vakka vak

– Bi dat bi dat bi dat da dat fiş.

(Bu  tekerleme  lider tarafından yada bir izci  tarafından yüksek sesle söylenir. Diğer izciler yine yüksek sesle tekrar ederler.)

(Lider ya  da izci tarafından söylenir.)                       (Diğer izciler tarafından söylenir.)

Hop çiki beybi                                                                                   İnne ha

Li dıllı beybi                                                                                       İnne ha

Kavun içi beybi                                                                                 İnne ha

Hayru  hayrun                                                                                   Oh oh  (tempo)  Oh oh  (tempo)                

Şikka şikka

Marikita şikka

Tumba tumba

Marikita tumba

Matat ta mariya,  mariya mama

(Bu tekerleme yine lider tarafından ya da bir izci tarafından yüksek sesle söylenir. Diğer izciler tekrar ederler. Matat ta mariya, mariya mama kısmı oryantalsi bir biçimde söylenir.)

(Lider söyler, izciler liderin söylediğini tekrar eder.)

 

 

 

HOP GÜM HOP GÜM HEY

Hop güm hop güm hey

Karşı ki dağlar

Virane dağlar

Issız dağlar

Sarp  kayalar

Geliyor bak izciler

Bir kar yağar ince ince

İzcinin hali nice

Bir yürüyüş var bak bu gece

Vur vur inlesin tüm izciler dinlesin

Vur vur inlesin

Tüm ……………. dinlesin

Vur vur aslan izci

Vur vur ergin izci

Damdan düştü bir kedi.

Titretti kuyruğunu.

Aldı götürdü bir izci.

Mezarını kazdılar.

Mezarına şöyle yazdılar:

Damdan düştü bir kedi.

Titretti kuyruğunu.

Aldı götürdü bir izci.

Mezarını kazdılar.

Mezarına şöyle yazdılar:

Damdan düştü bir kedi.

Titretti kuyruğunu.

Aldı götürdü bir izci.

Mezarını kazdılar.

Mezarına şöyle yazdılar:

Damdan düştü bir kedi.

Titretti kuyruğunu.

Aldı götürdü bir izci.

Mezarını kazdılar.

Mezarına şöyle yazdılar:

Mezarına bir şey yazmadılar.

Fularımızın bağı, deridendir deriden.

                               Sende gel katıl bize, bakma öyle geriden.

                               Kampımız kamplı, şanlı mı şanlı.

                İzcilerimiz çok delikanlı.

 

KORKUSUZ GEMİ

                              

Korkusuz gemi üç kez döndü.

                               Üç kez de yana yattı.

                               Korkusuz gemi üç kez döndü.

                               Sonra da denize battı.

                               DURMA BİÇİMİ: Tek halka, herkes el ele tutuşmuş, yüzler ortaya dönük.

                               1-2-3. DİZELER (SATIRLAR): Kayma adımıyla yana, sola doğru dönülür.

                               4. DİZE: Oyuncular durur, yerlerinde belirli olarak üç kez sıçrarlar.

Sıçramalar:  (sonra da denize battı) kelimeleri söylenirken yapılır.

En son sıçramadan sonra bütün oyuncular dizlerinin üstünde oturma biçimi alırlar.

Oyun baştan bir kez daha tekrarlanır.

 
 
BAHÇE OYUNU

           

1-            Toprağı biz kazarız,                          4-            Fideleri ekeriz.

Kazarız da kazarız.                                          Ekeriz de ekeriz.

                               Toprağı biz kazarız.                                          Fideleri ekeriz.

                               Güzel bahçemizde.                                            Güzel bahçemizde.

                               KORO-TEKRAR

                               Tra la la la …

2-            Otları da yolarız,                                5-            Meyveleri toplarız,            

Yolarız da yolarız.                                            Toplarız da toplarız.

                Otları da yolarız,                                                Meyveleri toplarız,

                Güzel bahçemizde.                                            Güzel bahçemizde.

3-            Tohumları serperiz.                            6-            Sepetleri taşırız.                 

                Serperiz de serperiz.                                           Taşırız da taşırız.              

                Tohumları serperiz,                                           Sepetleri taşırız,

                Güzel bahçemizde.                                            Güzel bahçemizde.

DURMA BİÇİMİ: tek halka, yüzler ortaya dönük. Başkanlık etmek için bir çocuk halkanın ortasında durur.

DÖRTLÜKLER: Şarkı söyler, başkanın sözlerinin anlamına uygun yaptığı hareketleri hep birlikte taklit ederler.

KORO-TEKRAR: Oyuncular el ele tutuşur, ayak değiştirerek, yürüyerek, koşarak ya da kayma adımlarıyla sola dönerler. Her dörtlü de oyunu yönetecek yeni bir başkan seçilir.

Perşembe, Haz 10 2010 

 

                                                                     İZCİLİK VE TOPLUM
                Toplum hizmeti, izcilik programını önemli bir parçasıdır. Biz bir toplum içinde yaşıyoruz, yaşamak durumundayız. Toplumla barışık olmamız yaşamın mutlu olması bakımından oldukça önem taşır. İzcilik hareketi kişiyi bölgesinin, ulusunun ve uluslararası toplumun yararlı bir üyesi konumuna yükselterek bu amaçla da onu fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal yönlerden topyekün geliştirmeye katkı sağlamak amacındadır. İzciliğin de katkısı ile yetişen genç, çalışmasının bir parçası olarak topluluğun kalkınmasına ve gelişmesin katkı ağlar. Bu katkıyı sağlamak için önce kendisinin ve toplun ne olduğunun farkına varır. Bu hizmet için ne tür sorumluluklar yükleneceğini belirler ve uygun etkinlikleri gerçekleştiriri. Bu hizmeti yaparken; geçici çözümler yerine kalıcı hizmetlere öncelik verir. Kısaca, balık yemeyi ya da vermeyi değil balık tutmayı öğretmeyi tercih eder.
                İyi hizmet götürmek için toplumla barışık olmanın önemini vurgulamıştık. Bu bağlamda; çeşitli izcilik etkinliklerinde toplumun katkısının, desteğinin alınmasının, hizmeti nitelik ve nicelik bakımından olumlu etkileyeceğini söylemek yararlı olacaktır.
                Toplum hizmeti konusunda izcilik hareketi ulusal ve uluslararası düzeyde önemli çalışmalar yapılmıştır. Gelişmiş ülkelerin geri kalmış izcilik teşkilatlarına yardım, jamborelere maddi imkansızlık yüzünden katılamayan teşkilatlara diğer bazı teşkilatlar yardımcı olmuştur. 16 nci Dünya İzcilik Jamboresine katılan ekibimiz İzlanda izcilerinin konuğu olarak katılmışlardır.
                1986-1987 yıllarında izciler arasında başlattığımız kampanya ile toplanan yardımlar ile Ankara’da bir okul yaptığımız hatırlardadır. Yine 19995 yılında Konya-Gökyurt’ta yaptığımız “Uluslararası Barış, Hoşgörü ve Kardeşlik Kampı” münasebetiyle Gökyurt köyünde başlatılan Sağlık Ocağı yapımı iyi devam etmektedir. Erzincan depremi sırasında, izcilerimiz yardım çalışmalarına katılmışlar ve takdirle karşılanmışlardır. Mülteci çocuklara yardım paketi hazırlama projesine katılımımız başara ile sonuçlanmıştır. Pek çok ilimizde oluşturulan izci orman çalışmaları iyen takdir toplamıştır.
                Ocak başılar unutmayın! Topluluk hizmeti, programımızın önemli bir parçasıdır. Bunu görmezlikten gelemezsiniz. Sizin toplum, toplumunda size ihtiyacı vardır. Toplumumuzun öncüleri olmaya talip olunuz. Sorumluluk almaktan kaçınmayınız.

DİN VE AHLAK
                İzciliğin amaçlarından biri gençleri topluma hayırlı ve faydalı birer fert olarak yetiştirmektir. Bu amaç

doğrultusunda gençlerin manevi ve ahlaki gelişimleri büyük önem arz etmektedir. Manevi ve ahlaki değerlerden

yoksun bir toplumun çağdaşlaşabilmesi mümkün değildir.
                Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e göre de bir milletin hayatında din, dil, sanat, ahlak, hukuk, iktisat ve ilmin çok önemi vardır. Bunlara önem vermeyen ülkenin yükselmesi düşünülemez. Atatürk ” Hiç bir millet yoktur ki ahlak esaslarına dayanmadan yükselsin.” ve “Camilerin kutsal minberleri, halkın ruhi, ahlaki gıdalarına en yüksek ,en verimli kaynaklarıdır.” demiştir. Bir inanca aşırı bağlanmak, diğer inanç ve ahlak değerlerine karşı çıkarak kin beslemek taassupluk yani bağnazlıktır ve izcilik felsefesiyle bağdaşmaz.

DİN
                İzcilik andının ilk kelimesi bildiğimiz gibi “Tanrıya” diye başlamakta ve “Tanrıya, vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime ……. And içerim” diye tamamlanmaktadır. Bu giriş uluslararası bütün izci antlarında mevcuttur. İzciler bu nedenle mensup olduğu dinin gereklerini izcilik yaşamları boyunca yerine getirirler.
                And ve türenin açıklamaları sırasında da gördüğümüz gibi izcilik uluslararası bir hareket olan izcilik din ve ırk ayrımı gözetmez. Her izci bir dinin mensubudur. Her ırk ve dinden izciler bu hareketin birer üyesidir. Hiç bir izci dini görüş ve ibadetinden dolayı kınanamaz ve hiç bir izci din konularında zorlanamaz.
                İzciler yemek öncesinde dua ederler ve buldukları yiyecekler için şükrederler. Toplantı sonunda liderler izcileri kısa bir süre iyi dilek duygularıyla baş başa kaldıklarında kendi içlerinden dualarını okurlar ve kendisi, ailesi, vatanı ve insanlık adına tanrıdan iyi dilekte bulunurlar.
                Din kuralları yaratıcı olan Tanrı tarafından konulan, peygamberler aracılığıyla insanlara bildirilen, akıl sahiplerini kendi istekleriyle iyiliklere yönlendirerek dünyada ve ahirette mutluluğa ulaştırmayı amaçlayan ilahi kurallar bütünüdür.
                Yüce bir kudrete inanma ve ibadet etme eğilimi insanın yaradılışından kaynaklanmaktadır.
                İnsanlık tarihi incelendiğinde , yeryüzünde geçmişte yaşanmış ve halen yaşanmakta olan pek çok din olduğu anlaşılır. Dinler genellikle kurucuları mensupları, nitelik ve içeriklerini yansıtan isimlerle anılırlar. Halen yeryüzünde mensubu bulunan belli başlı dinler şunlardır. İslamiyet, Hıristiyanlık, Yahudilik, Budizm, Hinduizm, Sihizm,Taoizm, Konfüçyüsçülük.
                Yaşayan ilahi dinlerin ilki olan Yahudilik; Hz. Musa tarafından bildirildiğinden Musevilik de denilmektedir. Yahudi kelimesi Hz. Yakub’un oğullarından Yahuda’nın soyundan gelenlere verilen addır. Yahudilere ayrıca Hz.Yakub’un lakabı olan “İsrail” den dolayı İsrailoğulları da denilir. Bugün yeryüzünde 20 milyona yakın Yahudi vardır. Yahudiliğin kutsal kitabı Tevrat’tır. Musevilikte ibadet evlerde de yapılmakla birlikte “Havra” da denilen “sinagog”larda yapılır. Günlük ibadetleri üç kez yapılan duadan ibarettir. Haftalık ibadetleri Cumartesi günleri sinagogda topluca yapılır. Cumartesi günleri ateş yakmak, çalışmak, taşıt kullanmak gibi işler yasak olup ibadet ve dinlenmeye ayrılmıştır. Ay takvimine göre kutlanan sekiz dini bayramları vardır. Sinagog da resim ve heykel bulundurmazlar. Sinagog’a kadınlar başını örterek, erkeklerde “kipa” denilen takkeye benzer bir başlık takarak girerler. Yahudiler domuz eti yemezler.
                Yaşayan ilahi dinlerin ikincisi Hıristiyanlıktır. Hıristiyanlık Hz. İsa tarafından bildirilmiş ve kutsal kitabı “İncil”dir. Hıristiyan kelimesi Hz.İsa mesihe bağlı demektir. Hz. İsa Filistin’deki Nasıra kasabasında Hz.Meryem tarafından bir mucize olarak babasız dünyaya getirildi. Kavmi önce bu durumu kınadı , ancak bebek Hz.İsa

kendisinin Tanrının kulu ve elçisi olduğunu, Allah’ın kendisine kitap vereceğini söyledi. Hz.İsa ya Tanrı tarafından ” İncil” verildi. Yahudiler birçok mucize yaratmasına rağmen Hz.İsa’ya inanmadılar. Hz.İsa’ya yalnızca havariler denen on kişi inandı. Hz.İsa çarmıha gerildi. Hıristiyanlığı havariler yaydılar. Bu ayrılma sırasında farklı görüşte kiliseler oluştu ve başta Katolik, Ortodoks, Protestan olmak üzere birçok mezhepler oluştu. Dünya nüfusunun beşte biri Hıristiyan’dır. İbadetlerini “papaz” ya da “rahip” denen din görevlileri başkanlığında “kilise” de yaparlar. Kutsal sembolleri “haç”tır ve ibadetlere çağrı “çan”la yapılır. Günlük ibadetler sabah ve akşam iki kez İncil’den bölümler okunarak yapılır. Haftalık ibadetleri Hz. İsa’nın diriliş günü olduğuna inanılan Pazar günleri mutlaka kilisede yapılır. Yıllık ibadetler güneş yılı takvimine göre yapılan; Noel (24/25 Aralık), Paskalya, Haç Yortusu, Meryem Ana Günü ibadetleridir.
                Yaşayan ilahi dinlerin üçüncüsü ve sonuncusu olan İslamiyet; Allah tarafından Hz.Muhammed (s.A.V.) tarafından kırk yaşındayken bildirilmiştir. İslamiyet’in peygamberi Hz.Muhammed (s.a.v.) ve kutsal kitabı Kuran’dır. Hz.Muhammed son peygamberdir. Kuranı Kerim önceki kutsal kitapları doğruladığı gibi onların hükümlerini geliştirerek tamamlamıştır. İslam inancına göre ; Allah’tan başka tanrı yoktur, hiç bir şey ona ortak koşulamaz ve ondan başkasına ibadet edilemez. İslam dinine göre ergenlik çağına gelmiş insan yaptıklarından sorumludur. Müslümanlığı ilk olarak Hz.Muhammed’in eşi Hz.Hatice kabul etmiştir. Hz. Muhammed’in amcasının oğlu Hz. Ali’de Müslümanlığı ilk kabul edenlerdendir. Hz.Muhammed kızı Fatma’yı Hz.Ali ile evlendirdi. Diğer çocukları Hz.Muhammed ölmeden öldüler. İslamiyet yedinci yüzyıldan itibaren büyük bir hızla yayıldı ve Türklerde Müslümanlığı kabul ettiler. Halen başta Ortadoğu olmak üzere Asya ,Afrika ve Avrupa da ….. milyon Müslüman yaşamaktadır. Müslümanlar ibadetlerini evlerde veya camilerde yaparlar. Günde beş vakit namaz kılınır. Cuma günü kutsal olup topluca camilerde ibadet edilir. Camilerde ibadetleri Hocalar ve imamlar yönlendirir. Yıllık ibadet olarak Ramazan ve Kurban bayramları en başta gelenleri olmak üzere ay takvimine göre kutlanır.

İlahi dinlerin ortak yanı hepsinin Tanrı tarafından peygamberler aracılığıyla gönderilmesidir. Bu dinlerde ibadet ve ahlak açısından birçok ortak yön vardır. Örneğin hepsinde, Tanrı, melek, kutsal kitap, peygamber, ahiret, ve kader inancı gibi ortak inançlar bulunur. İbadet, Nikah, Tövbe, İbadete çağrı gibi şekilsel ortaklıklar vardır. Bütün ilahi dinlere göre il insan Hz.Adem’dir. İlahi dinlerde bazı davranışlara verilen ahlaki değerler çoğunlukla aynıdır. Örneğin doğruluk, hoşgörülü olmak, alçak gönüllülük, şefkatli ve merhametli olmak , büyükleri saymak, küçükleri korumak bütün ilahi dinlerde bir erdem olarak görünür. Bu dinlere göre insan , Tanrı’nın yaratığı en üstün varlıktır. İnsan akıl ve iradesiyle diğer varlıklardan üstün kılınmıştır.

AHLAK
                İzci olurken “kendimi ……ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine and içerim” diye söz veriyoruz. Nedir bu ahlak? Bu kadar önemli mi?
                Ahlak kelime olarak ; güzel huylar, iyi nitelikler ve iyi davranışlar olarak tanımlanır. Tanım olarak ise ; Ahlak , insanın iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine yol açan manevi özellikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışların bütünüdür. Ahlak insanın iyi ve kötü huyları sebebiyle kendi isteği ve iradesiyle gerçekleştirdiği davranışlar bütünüdür.
                İnsan yaradılışı gereği bir toplum içinde yaşamak ve işbirliği yapmak zorundadır. Bu nedende toplumda güzel davranışlara yönlendirebilecek kuralların olması gereklidir. Ahlak kuralları insanlara iyilik yapmayı ve kötülüklerden kaçınmayı öğütleyen kurallardır. Toplumun koyduğu kurallara uyan ve toplumu mutlu edecek davranışları sergileyen insanlar toplumda sevilir, sayılır, lider olarak görülür ve onure edilir.
                Din ve ahlak ,toplu yaşayışın zorunlu kıldığı görev ve sorumlulukları belirleyen, insanların birbirlerine karşı davranış biçimlerini belirleyen kurallar koyarlar. Din ve ahlak kuralları arasında büyük bir benzerlik vardır. Her ikisi de doğru ile yanlışın,iyi ve kötünün, adaletin, bencilliğin tanımlarını çok benzer olarak yaparlar. Kurallar arasında benzerlik olmakla birlikte yerine getirmeme konusunda yaptırımları farklıdır. Ahlak kuralların uygulanmasını kişinin vicdanına bırakır.
                Hem ülkemizdeki uluslararası kamplarda, hem de yurtdışına gittiğinizde yabancı kamplarda farklı dinlerden izcilerle beraber olacaksınız. İzciler bu tür kamplarda; bu dini ve manevi bilgiler ışığında hem kendi inançlarının gereklerini yerine getirecek, hem de başkalarını dini nedenlerle kınamayacak, ibadet şekillerine ve farklı dini adetlerine saygı gösterecektir.

Perşembe, Haz 10 2010 

İZCİ MARŞI

Yollar uzun dikenli taşlı olsa da
Bastığın yer üzüntülerle dolsa da
Sel çığ ateş önünde her ne olsa da
İzci gülerek yürür
Haydi, haydi, haydi izci
Haydi, haydi izci
Şarkı söyle neşelen.

ŞARKI

Nar gibi domatesle beyaz peynir
Bir parça ekmekle beraber yenir
Gel onu seninle yiyelim
Derhal düzelir keyfin neşen gelir
Her zaman insan istediğini bulmaz
Bazen az yemekle renginiz solmaz
Gel onu seninle yiyelim
Derhal düzelir keyfin neşen gelir.

DOSTLUĞA ÇAĞRI

Dostluğun biz sevgisiyle
Toplandık her an burada
Bu sevgi bağı kopmaz hiç
Dağılsak bir gün yurda
Bu güzel günü andıkça
çarpacak kalbim benim
Bu sevgiyle ebediyen
Uzanır sana elim.

ÇAĞRI

İzciliğin ateşidir
Kalplerimizi yakan sıcaklık
Söndürme onu haydi kardeşim gel
Birlik olalım kuvvet bulalım.
Kardeşliğin sevincidir
Kalplerimizde yanan bu ışık
Uçuşan alevlerin arkasından
Sende gel dost olalım, sen de gel.

SIRTIMIZDA ÇANTAMIZ

Sırtımızda çantamız
Neşeli izcilerimiz
Şarkı söyler gezeriz
Coşar oymağımız
Kırlara kırlara
Kırlara kırlara
Ha ha ha ha
Koşar gezeriz.

YAMAN İZCİ

Haydi yaman izci
Haydi yaman izci
Dağ, tepe, ova, orman
Durma, durma koş
Dağ, tepe, orman
Dağ, tepe, orman
Haydi yaman izci
Haydi yaman izci
Durma, durma koş.

KAMP MARŞI

Yorganımız mavi gök, mavi gök
Yeşil kır yastık bize
Uçan kuşlar yıldızlar, yıldızlar
İmrensin neşemize
Kamp demek neşe demek
Tra la la la la lam
Saf hava, su bol yemek
Tra la la la la lam
Can kurtar canlara hey
Sağlığa geçen emek.

GENÇLİK MARŞI

(Hey hey hey ya)
Hey hey hey ya, hey hey hey ya
Hey hey hey ya hey hey hey
Türküz, Atatürkçüyüz, özgürüz yerden göğe
Besbelli bu topraklar denizler, gökler bizim
Yeniden kuracağız dağı, taşı ovayı
Çağdaş uygarlık diye çarpan bu yürek bizim
Hey hey hey ya, hey hey hey ya
Hey hey hey ya hey hey hey.

KOŞUN HEY HEY

Haydi yürü ormanlara dağlara
Haydi yürü ormanlara dağlara
Haydi yürü ormanlara, yürü ormanlara
Yürü ormanlara dağlara
Koşun hey hey koşun koşun hey
Koşun hey hey koşun koşun hey
Koşun hey hey koşun, hey hey koşun
Hey hey koşun koşun hey.

VEDA ŞARKISI

Rüzgarla sürüklenen bulut yalıyor yeşil yamacı
Sevdiğinden ayrılanların dinleyin şarkısı ne acı
Yaklaş bana vedalaşalım yine kavuşmayı dileyerek
Bir tatlı söz söyle bana ki dinsin acılarım
Gördüğümüz tatlı rüyalar, mesut geçen günlerimiz
Elveda içli fısıltılar, gün gelir yine buluşuruz
Yaklaş bana vedalaşalım yine kavuşmayı dileyerek
Bir tatlı söz söyle bana ki dinsin acılarım

VEDA VALSİ

Artık veda et şen izci sen arkadaşına
Gidiyorsun iştirak et veda valsine
Eğer inanmış isen izcilik ateşine
Durma koş yay onu yurdun her köşesine
Bu ateş ile kampımız sona eriyor
Gelecek sene kamp yine bizi bekliyor
Artık veda artık elveda (3 kez)

ATEŞ ŞARKISI

Yansın ateş alev alev
Sarsı göğü ak dumanlar
Şen izciler halkalansın
Dile gelsin şu ormanlar
Hey hey
Lara lay lay lara lay lay
Lay lay lay lay (3)
Dile gelsin şu ormanlar hey hey hey
Yansın ateş önümüzde
Yerde değil gönlümüzde
Güle güle dönünüzde
Neşelensin oynayanlar hey hey
Lara lay lay lara lay lay
Lay lay lay lay (3)
Dile gelsin şu ormanlar hey hey hey

HAYDİ İZCİ

Haydi izci, haydi izci ne duruyorsun ?
Lider seni kampta bekler ne uyuyorsun ?

Sırt çantanı al, ormanlarda kal
Serinlemek için denizlere dal.

Kampımızda kampımızda biz yaşıyoruz.
Kardeşliğin sevincini paylaşıyoruz.

Sırt çantanı al, ormanlarda kal
Serinlemek için denizlere dal.

TÜRE MARŞI

İzciyiz, yasamız kalbimizdedir.
Atamız bir bayrak önümüzdedir.
İZCİ TÜRESİNİN BİRİ SÖYLENİR
Diyerek coşarız oymağımızda

İZCİ ŞENDİR

İzci şendir, izci şendir, izci şendir arkadaş.
Şapkası, fuları, çantasıyla
Kemeri, bıçağı, çorabıyla
İzci şendir, izci şendir, izci şendir arkadaş.

UYARLAMA
İstasyonda buluşmuş iki sevdalı inek
Yavrusunu kaybetmiş bizim bay sivri sinek
Oy kulaklı kulaklı şuna bak maymun suratlı

Zürafanın aşkından filler verem olmuşlar
Bunu duyan kel keçiler saçlarını yolmuşlar
Oy liderim liderim her yıl kampa gidelim

Atlar grev yapmışlar biz et vermeyiz diye
Bunu duyan kasaplar saldırmışlar kediye
Oy liderim liderim her yıl kampa gidelim

GENÇLİK MARŞI

Hey hey hey ya hey hey hey
Hey hey hey ya hey hey hey
Türküz, Atatürkçüyüz özgürüz yerden göğe
Besbelli bu topraklar, denizler gökler bizim

Yeniden kuracağız dağı taşı ovayı
Çağdaş uygarlık diye çarpan bu yürek bizim.

Hey hey hey ya hey hey hey
Hey hey hey ya hey hey hey

SABAHLEYİN KALK

Sabahleyin kalk, haritaya bak
Havayı da sakın ihmal etme.
Bulutlu mu sisli mi?
Karlı mı yoksa güneşli mi?
Haydi haydi izci hey, izci hey
Haydi haydi izci hey, izci hey

Çantamı aldım, arabaya koştum.
Şöföre yalvarmaya başlar
Arkadan bineyim yüküm ağır
Haydi haydi karatay hey, karatay hey
Haydi haydi karatay hey, karatay hey

Arabadan indim, tabanlara basıp ormana daldım.
Çadırını aç, kazıkları tek tek çakmaya başla
Haydi haydi konya hey, konya hey
Haydi haydi konya hey, konya hey

DO RE Mİ RE

Do re mi re mi re mi re do
Do si la sol fa mi re do
Ne hoş yaşar şu izciler
Gece gündüz sefa sürer

Do re mi re mi re mi re do
Do si la sol fa mi re do
Ne var sanki şehirlerde
Sen de yaşa bu yerlerde

Do re mi re mi re mi re do
Do si la sol fa mi re do
Do re mi re mi re mi re do
Do si la sol fa mi re do

YURDU TANIYACAĞIZ

Yurdu tanıyacağız dağlar ovalar aşa aşa
Kolay ve zor demeden arkadaş
Güçlükleri hep yeneceğiz
Sesleniyor dağ ova arkadaş
Gel çalış emek bilgi ver
Yurt için mutluluk için
Ellerimiz kenetleniyor
Yurt için halkımız için
Ellerimiz kenetleniyor

Toprak susuz kalmasın
Bozkırlar bereketle dolsun
Tohum çatlasın cana gelsin
Güçlükleri hep yeneceğiz
Sesleniyor dağ ova arkadaş
Gel çalış emek bilgi ver
Yurt için mutluluk için
Ellerimiz kenetleniyor
Yurt için halkımız için
Ellerimiz kenetleniyor

 

 

 

VATAN BENİM

İzmir benim, Van benim
Şeref benim, şan benim
Kars Erzurum Erzincan
Konya Ardahan benim

Seneler kutlu bana
Aylar umutlu bana
Her an haykırıyorum
Türküm ne mutlu bana
Cesaretim candadır
Şöhretim dört yandadır
Benim bütün cevherim
Damarımdaki kandadır

Seneler kutlu bana
Aylar umutlu bana
Her an haykırıyorum
Türküm ne mutlu bana

TÜRKİYEM

Baş koymuşum Türkiyemin yoluna
Düzlüğüne kokuşuna ölürüm
Asırlardır kıratımı suladım
Irmağının akışına ölürüm Türkiyem

Sevdalıyım, yangın yeri şu sinem
Doksan yıldır çile çekmiş hep ninem
Pınarlardan su doldurur Eminem
Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiyem

Düğünüm derneğim halayım barım
Toprağım ekmeğim namusum arım
Kilimlerde çizgi çizgi etkarım
Heybelerin nakışına ölürüm Türkiyem

TÜRE MARŞI

İzciyiz yasamız kalbimizdedir
Atamız bir bayrak önümüzdedir
(Türelerden biri söylenir)
Diyerek coşarız oymağımızda(2)

KANON

Bu gençlik bilki her zaman
Bağlanır bu vatana candan

İZCİ MARŞI

Haydi izciler yurdun gençleri,
Titresin yerler, yürü ileri.
Kol sallayarak at adımları,
Marş söyleyerek yürü ileri.
Taralâm tam tam, Taralâm tam tam
Tara, lâ, lâ, lâ, lâ, lâ, lâm
Taralâm tam tam, Taralâm tam tam Tara, lâ, lâ, lâ, lâ, lâm
Ey mert Türk genci, zorlukla savaş,
Gürbüz şen izci aş dağları, aş.
Sanki, Gel diyor şu güzel dere,
Neşe veriyor geçtiği yere.
Taralâm tam tam, Taralâm tam tam
Tara, lâ, lâ, lâ, lâ, lâ, lâm
Taralâm tam tam, Taralâm tam tam Tara, lâ, lâ, lâ, lâ, lâm

BİR İZCİ GİDİYOR

Bir izci gidiyor, gidiyor kamp kurmaya
Bir izci ve ocağı gidiyor kamp kurmaya
İki izci gidiyor, gidiyor kamp kurmaya
İki izci ve ocağı gidiyor kamp kurmaya
Üç izci ve ocağı gidiyor kamp kurmaya
Üç izci ve ocağı(obası)
Gidiyor kamp kurmaya

TÜRE
Ben küçük izciyim(2)
İzcinin izinden giderim ben
Her gün bir iyilik yaparım ben.

Ben küçük izciyim(2)
Çalışırım işimde
Bıkkınlık duymam
Neşeyle yaparım
Bezginlik duymam.

SEVDİM İŞTE

Andın ile türen ile
İzcin ile liderinle
Hizmet dolu gönlün ile
Sevdim işte sevdim işte

Kardeşliğe ve barışa
Edindiğin her uğraşa
Boynundaki fularınla
Sevdim işte,sevdim işte.

Gönüllüdür hizmetimiz
Hep aynıdır kederimiz
Önünüzde lideriniz
Sevdim işte sevdim işte.
Söz:Turgay Yerbasan
Müzik:Işıltan Uşaklıgil

ANADOLUM

Ovasından yaylasından geçmeyen bilmez(2)
Pınarından kaynağından içmeyen bilmez(2)
Anadolum oy aman aman
Anadolum oy aman aman
Benim yurdum oy aman aman

Kuş olupta dağlarında uçmayan bilmez(2)
Gül olupta bağlarında açmayan bilmez(2)
Anadolum oy aman aman
Aşığından ezgisinden duymayan bilmez(2)
Davul ile zurnasıyla coşmayan bilmez(2)
Anadolum oy aman aman

SUNAM GELİR

Sunam gelir, allı dallı,
Sunamın yolları belli
Ben sunamı kıskanırım
Saçı ipek gümüş telli

Suna bana da bana suna da,suna bana da hayran(2)

Sunam senin yollarında
Bülbül öter dallarında
Mutluluğun dile gelir
Şakırdayan dillerinde
Suna bana da

Söz-Müzik:Mazlum Cihangir
Eğitimci Lider-Eskişehir

TİNİMİNİ İZCİ

Fular bağım deriden
Deridendir deriden
Sen de gel katıl bize
Bakma öyle geriden

Tin tin tinimini izci
Tin tin tin tin tinimini izci
Doğayı sever izci
Çevreyi korur izci

Fular bağım çözüldü
Bağla liderim bağla
Ayrılıyoruz kamptan
Ağla liderim ağla

Tin tin..

Bizde Çamkoru ya geldik
(Bizde geldik buraya)
Geldikte sizleri gördük
Teşekkürler Türkiyem
Her yerini çok sevdik.

İZCİLERİM OLDU MU?

İzcilerim oldu mu?
Çadırlara doldumu?
Verdiğimiz bilgiler
Kafalara doldu mu?

İpleri beline
Çantaları eline
Lider bizi yolladı
Çamkoru Kamp yerine

Çadırları yamalı
Liderleri armalı
İzcilik güzel ama
Onu hep korumalı.

KAR YAĞIYOR

Kar yağıyor dışarıda kar
Bakalım içerde neler var(2)

Baksana lapa lapa
Alsana lapa lapa
Tutsana lapa lapa kar yağıyor.
Mazlum Cihangir
.

İZCİ OLMAK İSTİYORSAN

İzci olmak istiyorsan,
İzciliği seviyorsan
İzci olmak istiyorsan,
Elini şıklat
Elini vur(ikinci tekrarda)
Ayağını vur(3.tekrarda)
Hepsini yap(Hareketlerin hepsi ard arda yapılır)

CUM ŞAPA

Hava ile denizi
Maviye boyayınız
Bizi bu pisliklerden
Ne olur kurtarınız.

Cum şapa (8)

Birlikte yaşıyoruz
Sevgiyi taşıyoruz.
İzciler umudumuz
Sevinçle yaşıyoruz.

Cum şapa(8)

 

 

 

Perşembe, Haz 10 2010 

İzcilik örgütlendirilmiş bir oyundur.
Baden POWELL

İZCİ OYUNLARI
Bu konuda izciliğin kurucusu Baden POWELL İzcilik örgütlendirilmiş bir oyundur der.

Bu sözden şöyle bir anlam çıkar; çocuk veya gençlerin yetişmesinde önemli bir etken olan izcilik oyun biçiminde olup, aslında bir eğitim yoludur. İşte izcilik çalışmaları içinde oynanan oyunlarda kişinin bedensel, ruhsal ve fiziksel açıdan gelişmesine yardımcı olur.
OYUN
Oyun, enerji fazlasını atma, benzetmece içgüdüsünü doyurma, bir gevşeme ihtiyacını tatmin etme, hayatın ondan talep edeceği ciddi faaliyetlere hazırlık antrenmanı, insanın benliğine sahip çıkmasını sağlama , egemenlik kurma arzusu , yarışma arzusunu giderme veya oyun , zararlı eğilimlerde masum bir şekilde kurtulma yolu,gerçek hayatta gerçekleştirilmesi imkansız arzuların bir bulmaca aracılığıyla yatıştırılması ve böylece kişisel benlik duygularının korunmasının sağlanması şeklinde bir çok anlamlar verilerek ifade edilmektedir . Bütün bu tanımların ortak noktası ise ; oyunun oyun olmayan başka bir şey karşısında ortaya çıktığı ve bazı biyolojik beklentilere cevap vermesi oluşturmaktadır . ( Huizinga , 1995 , s.17-18; And , 1974 , s.14 )
Oyun açık veya kapalı alanlar gibi her türlü mekanda uygulanabilirliği , araçlı – araçsız bireysel-grupsal, müzikli-müziksiz, sert-yumuşak, yarışmalı, yarışmasız şekilleriyle aktif veya pasif gerçekleştirilebilen çeşitliliğiyle önemli bir boş zaman değerlendirme etkinliği görünümündedir.
Huizinga Oyun bir şey için mücadeledir; veya ;bir şeyin temsilcisidir; şeklinde iki esasa indirmektedir. Salzmann;Oyun çocuğu lidere bağlayan bir zincirdir.
Salzmann;Kim ki çocuklarla oynamayı bilmiyor ; ve bu eğlencelerin kendi haysiyetinin aşağısında olduğuna kanidir , o zat mürebbi olmamalıdır;
Lahn , Oyunlar, jimnastiğin esas bölümlerinden sayılır. Oyunsuz jimnastik olmaz.
J. J. Rousseau ise olaya daha detaylı bakmaktadır:
;Çocuğun bedenini daima işletiniz; onu akıllı , muhakemeli yapmak istiyorsanız , bedenen güçlü ve salim yapmak lazımdır . Çocuk çalışsın, koşsun, bağırsın, daima harekette bulunsun; vücutça dinç bir adam olsun,
sonra fikren de dinç olur
Fenelon ise eğitim açısından önemine değinir :Ben, birçok çocuklar gördüm ki okumayı oyunla öğrenmişlerdir.
Eflatun ( Platon ) ;Çocuk, oyunla büyümelidir der.
Oyunun önemi gelecektedir; oyun, çocuğun ileride ne olacağını gösterir.
Baden-Powell: İzcilik örgütlenmiş bir oyunduri.

Küçük İzcilikte Oyunun Yeri ve Önemi
Oyun bir eğitim yoludur.izciliğin kuramsal ve uygulamalı çalışmaları yanında oyunlara da yer verilmelidir. Oynatacağımız her oyun eğitsel bir amaç taşımalıdır.Aynı oyun tekrar tekrar oynatılmaz . Aksi takdirde bu yaştaki çocuğu oyundan soğutmuş olur. Aynı zamanda, oyun, güzelliğinden ve eğitsel ağırlığından uzaklaşmış olur.
Oyunlar çocuğun biriken enerjisini değerlendirmeye, bu enerjiyi eğitsel biçimde boşaltmaya yarar. Bu özelliğinden yararlanarak, izcisini daha iyi tanımasına fırsat doğar.
Oyun Çocuklara;
1- Kurallara uymayı.
2- Yardımlaşmayı.
3- Saygılı olmayı.
4- Kaynaşmayı.
5- Kırıcılığı yok etmeyi.
6- Kişi haklarına saygılı olmayı.
7- Tertip, düzen ve temizliği.
8- Bedensel, ruhsal,sosyal yönden gelişmesini sağlar.
Oyunun bu yaştaki çocuklar üzerinde sayılmayacak kadar güzel etkileri olduğu bilincinden hareketle, Küme başının çok aktif olması gerekir.
Küçük İzcilikte Oyunlar:
1- Dikkat,
2- Test,
3- Dinlenme,
4- Öbek yarışmaları,
5- Kümece oynanan oyunlar,
6- Müzikli oyunlar,
7- Mahalli halk oyunları,
8- Monologlar,
9- Kim oyunları.
10- Stafetler (engelli) yarışmalar.
11- Dinlendirici oyunlar.
12- Test oyunları (düğüm yarışmaları).
13- Arazi oyunlar (Hazine bulma). Vb. gibi.
Tüm bu güzellikleri yanında oyunlar ; eğitici ve kurallarına uyulmadan oynanmaya başlanırsa, istemediğimiz sonuçlar çıkabilir. İşin bu yanını da göz önünde bulundurmak küme başına düşen en önemli görevlerden biridir.
Oyun Küçük İzcilik Çağındaki Çocuklara Neler Kazandırır?
1- Bedeni kabiliyetlerini arttırır,neşeli olmalarını sağlar.
2- Çabuk karar verme yeteneğini geliştirir.
3- Kendi kendisini idare etmesini sağlar.
4- Sebat etmeyi,disiplinli olmayı sağlar.
5- Arkadaşlarına yardım etmeyi sağlar.
6- Oyun kurallarına uymakla,kurallara uymayı,itaatli olmayı sağlar.
7- Uygulamalı çalışmalar için kolaylık sağlar.
8- Çalışmaların önemini arttırır.
9- Çalışmaları cazip hale getirir.
10- İzciler arasında birlik ve beraberlik ruhunu kazandırır.
11- Temiz bir rekabet kazandırır.
12- Fiziki kondisyonu arttırır.
13- Neşe ve eğlenceyi temin eder.
14- Karakter oluşumunda sonsuz yarar sağlar.
15- Cesaret ve moral verir.
16- Tatbiki ve pratik bilgileri arttırır.
17- Bedensel ruhsal gelişimi sağlar.
18- İzcinin deşarj olmasını sağlar.
19- Kanalize etme. (İstenilen yöne sokma.)
20- Taşkınlıkları önler.
21- Eğitime hizmet eden en büyük etkendir.
Oyun Oynarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
*- Oyun gelişi güzel olmamalı, oynatılmamalıdır.
*- Oynatılacak oyun daha önceden seçilmelidir.
*- Oyun yerinin seçimine dikkat edilmelidir.
*- Oynatılacak oyun, çocuk için ağır olmamalı, tatbiki kolay basit kurallı ve cazip olmalıdır.
*- Çocuk oyunu bırakmadan lider bıraktırmalıdır.
*- Oyunda disiplin olmalıdır.
*- Oyunda hile olmamalıdır.
*- Oyunlar kazanmak hırsı ile oynatılmamalıdır.
*- Daha önceden oynanan oyunlar değişik şekilde oynatılmalıdır.
*- Oyun bittikten sonra çocuklar iştahsız bir şekilde ayrılıyorsa yeniden hareketli ve kaynaştırıcı bir oyun oynatılmalıdır.
*- Oyundan beklediğimiz eğitsel sonucu alabilmek için , oyunların en ince ayrıntılarını düşünmek ve hazırlamak zorundayız.
*- Liderin oyun dağarcığı zengin olmalı.

Oyunlarda Genel Kurallar
1- Oyunda disiplin olmalıdır.
2- Hile yapılmamalıdır.
3- Sadece kazanma hırsı ile oynanmamalıdır.
4- Eğlendirici olmalıdır.
5- Oyun yarıda bırakılmamalıdır, sonuç alınmalıdır.
6- Gerektiğinde ödüllendirilmelidir.
Oyun Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
1- Oyunun amacı.
2- Oyuncuların yaş ve özellikleri.
3- Oyuncu grubunun cinsiyeti.
4- Çevresel koşullar.
5- Oyuncu sayısı.
6- Oyun süresi.
Ayrıca;
1- Hangi oyunu oynatacağı.
2- Oyunla ilgili bilgiler verilmeli.
3- Ne gibi malzeme gerekli olduğu belirlenmeli ve hazırlanmalı.
4- Nasıl bir ortamda oynanacağı tespit edilmeli.
5-Takımlar denk kuvvette olup olmadıkları tespit edilmelidir.
Oyunlar, temel şekilleri içinde bütün çocuklar tarafından bilinçli bir şekilde oynanabilecek duruma gelinceye kadar tekrarlanmalı , gelecek derste değişiklik yapılarak tekrar edildikten sonra, zorlaştırılıp sağlamlaştırılır. Tabii bu andan itibaren, seçilmiş olan oyun anlamını kaybetmiş oluyor.Örneğin: sıralamak;
Temel dizilişlerde bulunan gruplar komutla birlikte birbirlerine dokunmaksızın oyun sahasına koşarlar. Düdük veya el çırpma ile herkes gruplarına koşarak yerlerini alır. Hangi grup arka arkaya düzenli bir şekilde yer alacak?
Değişik olanaklar:
*- Çıkış yerlerindeki şekil değiştirilir.(Grup, çizgi, daire)
*- Çıkış yeri değiştirilir. (Banklar, minderler…)
*- Çıkış dizilişi değiştirilir. (Ayakta, çömelik, oturmuş, sırt üstü)
Öğrenci Oyunlarında Ceza
Öğrenci oyunlarından sonra verilecek cezalar amaç değil, oyuna heyecan vermek, disiplini sağlamak, öğrenciye başarı, galibiyet zevkini tattırmak için birlikte kararlaştırılıp kullanılacak bir sembolden ibarettir. Çoğu zaman oyun neşeli, zevk içinde oynanıp bitirildikten sonra,cezası baştan saptanmış olsa dahi öğrencilerden ;Affedelim!; teklifi gelir.
Cezaların eğitsel değer taşımasına , elde edilen haz ve neşeyi yitirmemesine, nihayet öğrencinin bedensel, ruhsal ve ahlaksal gelişimlerine kötü bir etkide bulunmamasına çok dikkat edilmelidir. Ceza, adil olmalı. Kişiye, bedene, çevreye zararlı olmamalıdır.
Cezaların komik, neşe saçacak, eğlendirecek nitelikte olması gerekir. Zira, hiçbir kimse, bir yetersizliğinden, dikkatsizliğinden ötürü sınıf toplumu,hele öğretmeni önünde cezalanmak için oyun oynamaz. eğer oyuna başlamadan, sonunda şu ağır ceza verilecek diyelim, hiçbir öğrencide değil neşe, sevinç kalması, oyuna katılmak isteği bile kalmaz. Bazen öğrencilerde muziplik olsun, bana ceza verilsin, diye oyun kuralları dışına çıkma görülürse de bu, pek azdır.Bunlar cezadan ziyade, uyarılarla oyuna uydurulması, hatta gerekirse yoksun edilmesi gerekir.
Oyun sonlarında daima ceza değil, ödüllendirmek de istenir. Takım veya birey takdir edilecek bir başarı kazanmışsa, esirgenmemeli, zamanında bizzat öğretmen tarafından değerlendirilmeli, sınıfa duyurulmalı, değerlendirmeye iştirak ettirmeli. Bu, genellikle alkışla olur. Bazen de izci çalışmalarında uygulanan aşağıdaki sınıfça değerlendirme şekli kullanılabilir.

Bravo Çekme
Öğrenciler, oyun oynadıkları biçimde kalırlar. Öğretmen, şu takıma veya falan arkadaşınıza,Bravo! deyince, tüm öğrenciler:
Bellerini hafif öne bükülerek, sağ kollarıyla, sağdan sola doğru, önlerinde yarım daire çizerler ve her çizişte de, hep bir ağızdan,uzun uzun: “Bravo!.. Bravo !.. Bravo derler, sonra üç defa gene bellerini bükerek ellerini çabuk çabuk dizlerine vururlar ve her vuruşta da,Bravo!.. Bravo !.. Bravo!. derler.
Oyun Sonlarında Verilecek Eğitsel Cezalardan Birkaç Örnek:
1- İnsan veya hayvan taklitleri.
2- Şiir, masal, fıkra, şarkı söylemek.
3- Kısa mesafeli yürüyüş ve koşular.
4- Sınıfı, bahçeyi temizlemek, sulamak.
5- Bahçedeki çiçekleri, fidanları sulamak.
6- Sınıf kitaplığından okunan bir hikaye kitabını anlatmak, eğitsel sonuç çıkarmak.
7- El öptürmek.
8- İçecek su getirtmek.
9- Tek ayaktayken ayakkabı çıkarmak,giymek.
10- Ayna olmak: Cezalı, istenilen-komiklere gönderilir- üç arkadaşının önlerine gider, onlar ne yaparlarsa, aynen tekrar eder.
11-Musluk olmak: Oyunu kazanan öğrenci veya öğretmen, cezalıyı yanına çağırır ve şöyle der:

-Dün evimizde sular kesilmiş, haberim yoktu, musluğu açtım, ileri, geri çevirdim (böyle derken, cezalının burnunu tutar, sağa sola oynatır) su akmıyor. Öteki musluğa gittim (kulağını tutar) onu da çevirdim (sağa sola büker) su gene akmıyor. (akmıyor değil mi? diye sınıf öğrencilerine tutuğu kulağı gösterir.) Her halde ana musluk bozulmuştur, dedim ve ona gittim (başını tutar cezalının) onu da sağa, sola çevirdim, nafile, o da akmadı…. Der ve bırakır.
Oyun sonu, verilecek bu cezalar daha da çoğaltılabilir. Yukarıda da ifade edildiği gibi cezalar, öğrenci kişiliğini sınıf toplumu önünde yitirmemeli, verilen cezayı öğrenci gerçekten bilmiyor ve yapamayacaksa, mutlaka değiştirmeli, hatta yapabileceğini istemeli. Ceza kurallarından birisi de, cezada adil olmaktır. Farklı davranışlardan kaçınılmalıdır.
En önemli hususlardan birisi de; cezanın, oyunun neşeli, disiplinli ve güzel olması için kendileri tarafından ortaya konulduğunu öğrencilere açıklamalı, gereğine inandırmalıdır.
Oyunlardan Örnekler:
VANİ KUNİ
Vani kuni çauuuuu, vaani,
Vani kuni çauuuuu, vaani,
Avvavvav çeka rekka reyya,
Avvavvav çeka rekka reyya,
Auuuuu
Atemiçiki, huuuuu
Bu oyun oynanırken yukarıdaki şarkıya eşlik edilir.
Şarkının ilk bölümünde eller ilk önce kendi dizinize, sonra sol eliniz kendi sağ dizinize, sağ eliniz yanınızdakinin sol dizine vurulur, sonra kendi dizinize, sonra sağ eliniz kendi sol dizinize, sol eliniz yanınızdakinin sağ dizine vurulur. Bu hareketler şarkı bitene kadar tekrarlanır.
Şarkının ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerindeki hareketler oyun oynanırken liderleriniz tarafından anlatılacaktır.

MAVİŞ
Maviş sevgilim, mavişciğim
Söyle ne zaman beraberiz,
Pazartesi,
Ah çabucak gelse pazartesi,
Ve ben mavişle beraberim,
Mavişciğim.
Maviş sevgilim, mavişçiğim
Söyle ne zaman beraberiz,
Salı günü,
Ah çabucak gelse pazartesi, salı günü,
Ve ben mavişle beraberim,
Mavişçiğim.
Maviş sevgilim, mavişçiğim
Söyle ne zaman beraberiz,
Çarşamba,
Ah çabucak gelse pazartesi, salı günü, çarşamba,
Ve ben mavişle beraberim,
Mavişçiğim.
Maviş sevgilim, mavişçiğim
Söyle ne zaman beraberiz,
Perşembe,
Ah çabucak gelse pazartesi, salı günü, çarşamba, perşembe,
Ve ben mavişle beraberim,
Mavişçiğim.
Maviş sevgilim, mavişçiğim
Söyle ne zaman beraberiz,
Cuma günü,
Ah çabucak gelse pazartesi, salı günü, çarşamba, perşembe, cuma günü,
Ve ben mavişle beraberim,
Mavişçiğim.
Maviş sevgilim, mavişçiğim
Söyle ne zaman beraberiz,
Cumartesi,
Ah çabucak gelse pazartesi, salı günü, çarşamba, perşembe, cuma günü, cumartesi,
Ve ben mavişle beraberim,
Mavişçiğim.
Maviş sevgilim, mavişçiğim
Söyle ne zaman beraberiz,
Pazar günü,
Ah çabucak gelse pazartesi, salı günü, çarşamba, perşembe, cuma günü, cumartesi, pazar günü
Ve ben mavişle beraberim,
Mavişçiğim.
Bu şarkı söylenirken haftanın günleri ve maviş duyulduğu anda yere eğilip kalkılır.

Telgraf Oyunu
Oyunu yöneten kişi oynanacak oyun hakkında bilgi verir ve oyunun kurallarını açıklar.
Oynanışı: Yönetici, bir telgraf yazılacağını, bu telgrafın belirtilen sayıdan az olamayacağını, gönderenin ve alıcısının adresinin de olacağını belirtir. Her kelimenin mutlaka verilen harf ile başlanacağı söylenir ve belli bir süre verilir. Öğrenciler telgrafı yazdıktan sonra değerlendirme yapılır.
Uzun Kuyruk Yarışı
Bir grup öğrenciye birer adet beyaz dosya kağıdı dağıtılır. En uzun kuyruğu en önce kim yapabileceği yarış sonunda belli olur. Belirli bir süre verilmelidir. (1 dakika gibi)
Dikkat Oyunu
Ayrı bir yere (öğrencilerin göremeyeceği bir yere) değişik eşyalar konur. Bıçak, çatal, rozet, tebeşir, ayna, toplu iğne, bant, aspirin, kilit, anahtarlık vb. gibi. Bunların sayısı öğrencilerin yaşına göre değişebilir. Öğrenciler gruplara ayrılarak, gruplar sıra ile eşyaların olduğu bölüme gelirler. Eşyaların neler olduğunu dikkatlice incelerler. Gördüklerini belirli bir sürede (1-2 dakikada) yazmaları söylenir. Süre bitiminde değerlendirme yapılır.

Kara-Deniz-Ada Oyunu
Ortaya iç içe üç daire çizilir. Dairelerin içine Kara, deniz ve ada yazılır. Dairelerin dışında durulur. Oyunu yöneten kişi ne derse o yapılır. Örneğin DENİZ dediğinde deniz yazan yere, kara dediğinde KARA yazan yere, ada dediğinde ADA yazan yere sıçrarlar. Yönetici öğrencileri yanıltmaya çalışır. Örneğin kara deyip deniz yazan yere sıçrayabilir.Yanılan öğrenciler oyundan çıkarılır.

Doğruluk Oyunu
Kovaya veya sepete 50-60 tane kozalak vb. gibi (lider tarafından sayı bilinmelidir.) koyulur. Her obaya kovadan atılan kozalakları toplamasını ve her obanın ne kadar topladığını sayması söylenir. Topladıklarını geri koymak kaydıyla 250 tane atıyoruz. Sayı söyleyin diyoruz. Obalar söylerler. Toplamı hesap edilir. 250 den fazlaysa doğru söyleyin diyoruz ve doğruyu söylemeleri sağlanır.

Horoz Oyunu
Lider iki kişiyi çağırır. Biri beyaz, diğeri başka bir renk olan iki mendili, çağrılan kişilerin görmeleri engellenerek arkalarına iğnelenir. Birbirlerinin arkasında hangi renk mendil olduğu buldurulmaya çalıştırılır. Kendi arkasındaki mendili arkadaşına göstertmemeye çalışır. İlk bilen oyunda kalır, bilemeyen oyundan çıkar ve yerine yeni oyuncu alınır. Oyun aynı şekilde devam eder.
Şöyle Böyle Oyunu
Bir izci, oyun alanının ortasına çıkar, elleriyle çeşitli değişik işaretler yapar. Başının, vücudunun kısımlarını gösterir ve her yeni hareketinde:Şöyle veya Böyle! der. Şöyle derken aynı işareti yapan izciler oyundan çıkar. Böyle derken yapan izciler çıkmaz. Hiç birini yapmayan da oyundan çıkar. Üç kişi kalıncaya dek oyuna devam edilir.

Dilekler:
1- Gürültüyü önlemek için, yanlış yapan izciler kendiliğinden çıkmaları aşılanmalı.
2- Alıştırıldıktan sonra bir izcinin yönetmesi,liderin gözcülük yapması yararlı olur.

Tilkinin Kuyruğu
Sınıfın tahtasına kabataslak bir tilki resmi çizilir, kuyruğu çizilmez. Ebe, işaret edilen yerden gözü bağlı olarak (4-5 adım uzaktan) tahtaya gider ve kuyruğu çizer. İstenen biçimde çizen izci alkışlanır. Çizemeyen izci de yalnız işaret parmağı vurularak, sınıfça sessizce alkışlanır.
Dilekler:
Kuyruğu çizen izci, üzerine adını yazarsa, en yaklaşık çizebilen de ayrılmış, mukayese edilmiş olur.

İğne-İplik Oyunu
İki grup halinde oynanacağı gibi, kümeler arası da oynanabilir. Küme veya gruplardaki izci sayıları eşitlenir. Her kümeye bir dikiş iğnesi ve bir de iplik verilir. İzcilere oynama sırasını tanıtmak için birden başlayarak sayı saydırılır veya elle sıra gösterilir. Bir numaralı izciler liderin, Başla!işaretiyle ipliği iğneye geçirirler, iki numaralı izciler gelir ipliği iğneden çıkarır, üç numaralı izciler gelir,ipliği iğneye takar ve oyun böylece devam eder. Grupların en son izcileri iğne ve ipliği lidere getirirler. İlk getiren grup, yarışmayı kazanır.
Dilekler:
1- İpliği takan veya çıkaranlar belli bir yere gelip,herkesin gözü önünde çalışmalıdır.
2- Her grubun başına bir başkan konması yararlı olur.

Meşhur Adamlar
İzciler defter ve kalemlerini hazırlar ve lideri beklerler. Lider veya oyunu idare eden:
Hangi harfi söylersem,o harfle başlayan ünlü kişilerin adlarını yazacaksınız… der ve bir harf söyler. Belli bir zaman sonra siyasette, bilimde, tarihte, futbolda, müzikte vb. ün yapmış adamlardan en fazla isim yazan izci, oyunu kazanır.
Dilekler:
1- Konu, küme seviyesine göre değişik alınabilir .İllerimizin yazılması, dağlarımızın yazılması, nehirlerimizin yazılması vb. istenebilir.
2- Verilen süre bitince mutlaka tümüne kalemler bıraktırılmalı, hatta dirsekleri sırada olmak şartıyla havada da tutturulabilir.

Bir Dakikalık Hatip
Ebeye bir konu verilir ve bir dakikada bunun hakkında sınıfa bilgi vermesi, tanıtması istenir .En güzel konuşan,anlatan ünitece seçilir.
Yiyecek Yedirme Oyunu
Her oba birer takım olur. Obadaki bütün izcilerin gözleri bir kumaş veya fular ile sıkıca kapatılır. Beslenecek bebek (ki oda obanın bir ferdidir) takımların bulunduğu yerden uzak bir yerde bekler. 1. Yarışmacı elinde bir kaşık (içinde reçel veya yoğurt bulunabilir) ile besleyeceği bebeğe doğru yürümeye çalışır. Önemli olan bu bebeğin ağzını tam bulup hiç dökmeden onu beslemektir. Hangi takım bu işi başarırsa o birinci olur.

Tehdit Edilen Kamp
İzcilerin yarısı ormanın içinde kamp kurarlar. Kamp yeri renkli flama veya yığılmış arka çantaları veyahut buna benzer şeyler ile temsil edilir. İzciler kamptan takriben 100 m. uzakta 50 m. aralıkla çepeçevre yer alırlar. İzcilerin yarısı bu postalar arasından geçerek kamp yerine gelmeye çalışırlar. Kamp yerini müdafaa eden izciler kampa 100 metreden yakına yaklaşamazlar. Kampı tehdit eden izcileri ancak bu mesafenin dışında vurabilirler.
Hayat şeridi koparılan izci oyun harici olur. Kampı müdafaa edenlere şerit yoktur.
Dikkat Edilecek Noktalar:
Hücum edenler 20-30 metreye kadar gayet dikkatli yanaşmalı ve ondan sonra çabuk koşarak yarmaya çalışmalıdır. İlk üç kişi beraber hücum ederek biri yakalanırsa diğeri kamp yerine gidebilmelidir.

Bayrak Zaptetmek
Oyun Müddeti: Oyuna katılacak izcilerin sayısına göre yaklaşık 2-3 saattir.
Sınırları belli olan ormanlık bir araziye biri beyaz biri kırmızı iki, bayrak dikilmiştir. İzciler iki gruba ayrılır. (Sol kolları üzerine beyaz ve kırmızı yün ipliği bağlanarak birbirlerinden ayrılırlar.) Bunların ödevi oyun sahasının muhtelif taraflarında ormanlık içine girerek bayrağı aramaktır. Her grup kendi bayrağını bulmak ve düşmanın hücumlarından korumak mecburiyetindedir. Diğer grubun bayrağını bulmak on sayı kazandırır. Eğer hasım bayrağı oyun sonuna kadar müdafaa edilirse 20 puan kazanılır.
Oyunun Neticelenmesi: Hayat şeridi mücadelesi ile olur. (Kolundaki yün ipliği kopan izci yakalanmış sayılır.)
Dikkat Edilecek Noktalar: Her iki grup küçük kısımlara ayrılır. Bunlardan bir kısmı oyun sahasına bayrağı aramaya giderler. Eğer bir grup tarafından her bir grup tarafından her iki bayrak da bulunursa görülmeyecek bir yere gizlenir ve burada müdafaa ederler.

Baskın

Oyun Müddeti: 1/2-1 saattir.
İzcilerin yarısı A noktasından B noktasına yürürler. Diğer yarısı yürüyen izcilere baskın ödevi almışlardır. Yol ormandan ve görünmeyen bir araziden geçer. Netice hayat şeridi mücadelesi ile belli olur.
Dikkat Edilecek Noktalar: Yürüyüş yapan izciler ileri sürülmüş gözcülerle emniyeti temin ederler. Ve karşı tarafın bütün hilelerini meydana çıkarırlar. Bu suretle pusuya düşmezler. Arka taraflardan giderek diğer gruba baskın yaparlar.
Karşıda Ay Var
En az altı kişi yan yana dizilir. Birinci olan oyunu yönetir. Sorar “Karşıda ay var” der . İkinci kişi;Hani nerede; der ve birincinin yaptığı hareketi yapar. Oyun aynı şekilde altı kişinin hareketleri yapması ile devam eder.. Sonunda hepsi tek ayak üstünde kalır ve birinci hepsini birden itekleyerek düşürür.
Şişe Oyunu
Ortaya aralıklı dört veya beş şişe konur ve bir kişinin gözleri bağlanır ve şişelerin üzerinden atlaması söylenir. Bu esnada şişeler kaldırılır ve atlayan kişiye dikkat diye komut verilir.

İp Oyunu
Öğrencilerin bellerine ip bağlanır, iplerin uçlarına da kalem bağlanır. Şişelerin içine kalemleri geçirmeleri söylenir.
Sırta Su Koyma
İçi su dolu bir bardak, bir kişi eğrilttirilerek sırtına konur. Su bardağını alması istenir.

Rüya Oyunu
Dört beş izci ortaya çıkar. Tek sıra olurlar. Baştaki izci:
-Bir rüya gördüm, biliyor musun, der.
Yanındaki izci:
-Bilmiyorum, der.
Birinci izci:
-Sorsana, der.
Yanındaki izci:
-Ne gördün? der.
Baştaki izci:
-Ayı gördüm, der.
Yanındaki izci:
-Ne yapıyordu? der.
Baştaki izci:
-Böyle yapıyordu, der. Ve sağ ayağını kaldırır.
Aynı şekilde ikinci izci ile üçüncü izci arasında aynı konuşmalar geçer ve ikinci izci de sağ ayağını kaldırır. Oyun tekrar baştaki izciye kadar devam eder Yine baştaki izci ile ikinci izci arasında aynı konuşmalar geçer ve baştaki izci yanındaki izcileri iteleyerek düşürür.

Meyve İsimleri
Dört beş izci tek sıra olurlar ve birbirlerinin kollarına girerler. Lider her izcinin kulağına bir meyve ismi ya da isimler söyler. İsmini söylediğim oturmaya çalışacak der. Diğerleri de oturtmamak için direnecekleri söylenir. Tek tek kulaklarına meyve isimleri söylenir. Lider bağırarak birinin ismini söyler. İsmi söylenen kişi oturmaya çalışır,
diğerleri oturtmak istemezler. Oyun yeniden başlar ve yeniden başka isimler verilir ve aynı şekilde ismi söylenen kişi oturmak ister, diğerleri oturtmaz. Oyun yeniden başlar. Bu kez bütün izcilerin kulağına aynı isimler söylenir. İsmi söylenen izci oturur.

Ayakkabı Bulma Oyunu (Gece oynanması yararlıdır)
İzciler derin kolda iki üç sıra olurlar. Lider tarafından bütün izcilerin ayakkabılarını çıkarıp sağ yanlarına koymaları istenir. Lider izcilerin sola dönüp on adım öne çıkmalarını ister. Bu arada bir başka lider ya da görevlendiren izci ayakkabıları birbirine karıştırıp ayakkabılarının bulunup giyilmesi istenir. Birinci gelen alkışlanır.

 

 

 

ORKESTRA ŞEFİ KİM?
Ebe dışarı çıkar. Sınıftaki bir öğrenci şef olur. Şef ne yaparsa herkes onu yapar.Ebe içeri alınır. Ona şefin kim olduğu sorulur.Bulursa alkışlanır.

BEN BİR AYI GÖRDÜM
Altı kişi yan yana dizilir. En öndeki:
-Ben bir ayı gördüm.
-Ne yaptı ne yaptı?
-Böyle yaptı (Eller uzatılır)
-Ben bir ayı gördüm.
-Ne yaptı ne yaptı?
-En öndeki poposunu yanındakine vurur ve en sondaki gafil avlanarak düşürülür.

TIY TIY
Sabahleyin kalktım biy tıy tıy.
Yatağımı yiyoydu kıtıy kıtıy.
Pis tıy tıy.Hain tıy tıy
Yeme yatağımı kıtıy kıtıy
Sabahleyin kalktım iki tıy tıy

Fadime;den faks geldi.
İngiliz,Fransız,Japon ve bir Türk odada sohbet ederken:
İngiliz;e mesaj gelir ve ceketinin kol düğmesinden konuşur. I ; am going to…. vb…
Fransız;a mesaj gelir ve ayakkabısı ile konuşur……vıy vıy…vb…
Japon;a mesaj gelir ve kravat iğnesi ile konuşur…komfi kıritti…..vb….
Temel tuvalete gider.Arkadaşlar ekonomik sebepler yüzünden ağzımla tuvalet efekti yapmak zorundayım.
Faşşş, Fuşşş,foşurtPantolonunun arkasındaki kemere tuvalet kağıdı sıkıştırır.
-Ne oldu Temel Bey:
-Fadime; den faks geldi daaa.

BAYRAK OYUNU
Oyun Süresi bir-bir buçuk saatir.
Birbirinden 500 m. uzakta iki tepe üzerinde birer bayrak vardır. Her bayrağın yanında üç izci bulunur. Bu izciler kendilerinden 500 m. uzakta olan izci kampından tepelere çıkmışlardır. Şimdi bu iki izci grubu birbirleriyle anlaşacaklar ve birleşeceklerdir. Kamp yerindeki diğer izciler bunların birleşmesine engel olacaklardır. Ancak bayrak yanındaki izcileri yakalaya bilmeleri için onların bayrak yerinden 200 m. uzaklaşmış olmaları şarttır.
Dikkat edilecek noktalar: bayrak ile birbirleriyle anlaşarak buluşma noktalarını kararlaştırmalıdırlar. Bu yeri kamptaki izcilere anlatmamak için gayet gizli işaret vermelidirler. Tepeden ayrılırlarken mümkün olduğu kadar görünmemeli, gidecekleri yönü belli etmemeli-dirler.

KUŞATILMIŞ ŞEHİR
Oyun müddeti takriben bir saattir.
Oyun sahası çalılıktır.
Arazide belli bir nokta kırmızı kuvvetler tarafından kuşatılmış- tır. Kırmızı kuvvetler bu noktaya ancak 300 m. kadar yanaşabilmiştir.
Bunun dışında kalan mavi kuvvetler şehir ile anlaşmak maksadı ile 45 postacı çıkarmış ve bu şehre girme emrini vermiştir. Postacılar aldık-ları mektubu kırmızı kuvvetler arasından geçerek arazide gösterilen özel noktaya (ağaç, flama, çadır) götürecektir. Kırmızı kuvvetler şehir ile dışarıdaki kuvvetlerin antlaşmasına mani olacaktır. Yakalanan postacıdan mektup alınır ve esir olarak bağlanır. Postacılardan 1/3 ü başarılı olursa oyunu mavi kuvvetler kazanır.

KAMP SAVUNMASI
İzciler mavi, kırmızı olmak üzere ikiye ayrılır. Her grup iki üç kişilik küçük gruplara ayrılır. Sınırları belirtilmiş bir ormanın her hangi bir yerinde tahkim edilmiş bir kamp vardır. (Takriben 20 m. çapında bir sahaya ağaçlara kağıt yapıştırarak belli edilmiştir.)
Küçük gruplara bölünerek ormanda bulunan kırmızı tarafın izcileri bu kamp yerine 50 m. den daha yakına yanaşamazlar. Mavi taraf izcileri oyun sahası sınırlarında yer alır ve kampa girmeğe çalışırlar.
Dikkat edilecek noktalar: kırmızı taraf grupları mavileri kampa girmeden yakalamaya çalışırlar. Mavi gruplardan biri hiçbir yerden kampa girmek imkanını bulamazlarsa dolaşırlar gösteri hücumu yaparlar.

NEHİR:
Küçük izciler iç içe iki daire olacak şekilde dizilirler yüzleri içeriye dönüktür. İç dairedeki küçük izciler nehirdeki kayalardır.
Lider, << Nehirden yukarı >> dediğinde dış dairedeki küçük izciler yürümeğe başlar << Nehir aşağı >> dediğinde dış dairedeki küçük izciler ters istikamete dönüp yürürler.
Diğer emirler şöyledir;
<< Hızlı akıntı >> — Küçük izciler aynı istikamete koşarlar
<< Akıntıdan kaçın >> — Küçük izciler kayaların arasından girip çıkarlar
<< Kızılderililer >> — Küçük izciler kızılderililer gibi ses çıkarırlar
<< Kıyıya >> — Küçük izciler aynı yöne koşarlar ve daire-nin etrafında bir tur döndükten sonra eşlerinin önüne geçerek çömelir-ler ; son kalan küçük izci ve eşi oyundan çıkar.

HOPLA ÇÖK
Malzeme: Bir düdük, her küçük izciye 3’ er fasulye
Küçük izciler daire şeklinde yürürler. Lider düdük çaldığı zaman yere oturur. En son oturan küçük izci bir fasulye kaybeder bu yürüyüş hoplayarak, sekerek vs. şeklinde olabilir.
Bu oyunun diğer bir şeklide şöyle olabilir.
Lider bir hikaye anlatır. Daha önceden kararlaştırılmış olan kelime geçtiğinde küçük izciler otururlar.

KALEYE HÜCUM
Malzeme: Futbol Topu
Küçük izciler, hücum ve müdafaa takımları olarak ikiye ayrılır-lar müdafaa takım yüzleri dışarı gelecek şekilde daire olurlar. Ve bir kaptan seçerler. Bu, kaptan dairenin içinde durur. Diğer takım bunla-
rın etrafına dizilirler topu içine atmaya çalışırlar.
Top dairenin içine girdiği zaman içerde bulunan küçük izci topu dışarı atar.
Ancak topun yere değmesi gerek. Yere değdiği taktirde kale zapt edilmiş olur ve takımlar yer değiştirirler.

İZCİ SÖZÜ YARIŞI:
Malzeme: Her oba için, yeterli ufak kağıt, kalem
Hazırlık: 1-7 ye kadar her oba için hazırlanmış ufak kağıt ve numaralanmış olarak (1-10 arasında)
Her obanın karşısında 1,7 kadar ufak kesilmiş ve üstünde 1-10 kadar numara yazılı kağıtlar rakamlar görünmeyecek şekilde bir yere konur. Oba tek sıralı derin kolda bulunur. Başlama işaretiyle ilk izci koşar, bir kağıt alır. Okur ve kağıdın üstündeki numaraya göre izci türesini kağıda yazar ve sırasına döner. Böylece obadaki izciler oyunu sürdürürler sonunda küçük kağıtlar tasnif edilir. Doğru ve sayısı fazla olan hangi oba ise o kazanır.
SARGI YARIŞI:
Obalar derin kolda dizilirler. Obabaşı obanın önünde obaya karşı durur. Başlama işaretiyle ilk izci kendi fuları ile obabaşının başına, eline ayağına, dirseğiyle vb. yerlerden birine sargı yapar. Hemen yerine koşar. İkinci izci aynı şeyi yapar böylece hangi oba evvel bitirirse o kazanır.
SANDALYEDEN SANDALYEYE:
Obalar derin kolda ve aynı hizada geriye doğru dizilirler. Her obanın önüne iki sandalye 1m. aralıkla yüzleri obaya dönük durumda konur ve ayakları tebeşirle döşemeye işaretlenir. Başlama işaretiyle ilk izciler koşarlar. Birinci sandalyenin etrafında döndükten sonra (8 çizecek şey) yerine gelir ikinci izci koşar. Birinci gelen oba kazanır.
KOVAYA FIRLATMA:
Malzeme: İki tenis topu, plastik kova, bir değnek, tebeşir.
Hazırlık: Salonda (arazide) 150 cm. eninde iki çizgi çizilir. ge-çilmez nehir.
Bir başka obanın obabaşı, nehrin karşı tarafında yere konmuş bir kova ve elinde bir değnekle durur. İlk izci topu kovaya sokmak için atış yapar. Obabaşı da elindeki değnekle topa mani olmaya çalışır. Bütün oba atış yapar. Obabaşı olduğu yerden adım atamaz ancak bulunduğu yerden müdahale yapabilir. İzciler de nehire giremezler başarılı atış puan getirir. En çok puan alan oba kazanır.
DENGE YARIŞI:
Malzeme: Metal bir tabak içi su dolu.
Oba belli bir mesafede sıralanır. Başlama ve bitiş yerleri çizgi ile belli edilir. Yarışa başlayacak ilk izcinin önünde metal bir tabak içi su dolu vaziyette yerde durur. Başlama işaretiyle izci tabağın içindeki suyu dökmeden yarışı bitirirse o kazanır.
TENEKE POLO
Malzeme: Her oba için bir değnek, bir tane silindir teneke kutu.
Obalar bir çizgiyi gerisinde obabaşı başta olmak üzere derin kolda sıralanır. Teneke kutu sahanın ortasında sonunda ve orta yerde durur. Oba başının sırtına ikinci izci biner ve eline değneği alır. Başlama işaretiyle kutuya kadar gidilir. Değnekle teneke kutu sürülerek başlama çizgisinden döndürülür ve yerine kadar sürülür. Daha sonra kutu eski şekline getirilir.

ÇÖMEL KURTUL
Ebe ayakta kimi görürse onu vurmağa çalışır bunun için ebe ya- nınıza gelirken hemen yere çömelir ebelemekten kurtulursunuz.

İŞTE CİCOZ
Oyunda öbek bir ipten tutarak (ipe yüzük takılır) yüzüğü dolaştırırlar. Ebe kimin elinde yüzüğü bulursa o ebe olur. Oyun böyle devam eder.

ALİKİ DOMİ
(1) Aliki domi; domiki ali (Şekme)
(2) Şık, şık, şemigo, şık, şıkda şemigo (Sağa ; sola bel kıvırmak)
(3) Şık, şık, şemigo, şık, şıkda şemigo (Bel daire çizecek)
Ebe sekerek gider. Kimin önünde durursa oda ebenin yaptığı hareketleri yapar ebenin arkasına takılır. Oyun böyle devam eder.

KELİME BULMA OYUNU
Örnek: Plaj ; aj ile biten kelimeler
Nikelaj ; kamuflaj ; makyaj

BURASI ŞURASI ORASI
Burası deyince ebenin etrafında toplanılır. Şurası denilince başka yere toplanılır. Orası denilince başka bir yere toplanılır.

YAKUP NERDESİN
Öbek halka olur. İki ayrı öbekten iki ayrı ebe çıkar. Birinin gözü bağlanır. Gözü bağlanan diğerine Yakup nerdesin ? diyerek yakalama- ya çalışır. 2. ebe el çırparak yerini belirtir.

ALİ DİYOR Kİ
Ali ne diyorsa küme fertleri aynı hareketi yapar.

KARIŞIK KELİMELER

Durankucı Kunduracı
Cihanyeme Meyhaneci
Bilalhumeci Muhallebici
Hacımam Hamamcı
Şemibekci İşkembeci
Terimiçik Kiremitçi
Alispeç Salepçi Kılatacno Lokantacı
Samikint Makinist
Tacikıras Sigortacı

İZCİ OYUNLAR
YILDIZ RONDU
1.- Büyük halka
2.- Küçük halka
3.- Küçük yıldız
4.- Büyük yıldız
5.- Şemsiye

PARALI STAVET YARIŞI
İkişer kol olunur. Başta duranların ebenin elindeki parayı bulmaya çalışırlar. Eğer para bulunursa gelip arkadaki arkadaşının eline vurur. Bulmazsa buluncaya kadar oyun devam eder önce bitiren oyunu kazanır.

KIRMIZI BEYAZ
Bu oyunda gruplar arka, arkaya oturanlar hangi grubun adı söyle- nirse onlar diğerini yakalar. Oyuncular bitinceye kadar devam eder.

PEŞİMDEN GEL KARŞIMDAN GEL
Oyuncular daire olur her hangi bir oyuncuya vurur, ya peşimden gel ya karşımdan gel der. Oyuna bu şekilde devam edilir.

ZIP ZILDIR (Deve cüce)
Öğrenciler komutla yatırılıp kaldırılır eğer şaşıran olursa oyundan çıkarılır bir öğrenci kalıncaya kadar devam edilir.

YAKUP DEDİ Kİ
Yakup dedi ki: Tüm hareketler yakup dedi ki cümlesiyle başlar.

YÖNLER
Ortada Lider durur Lider hangi tarafa dönerse gruplarda kendi yönünü bulur oyun böyle devam eder.

SIÇRAYAN HALKA

İzciler halka olurlar. Halkanın ortasına bir izci çıkar. Bunun elinde bir ucuna ağırlık bağlanmış bir ip bulunur. (Ağırlık: ayak- kabı, kum torbası vs olabilir.)
İzci ipi çevirmeye başlar ve yavaş, yavaş uzatarak ayaklarına çarptırmaya çalışır. Halkadaki izciler ise ip üzerinden atlayarak kurtulmaya çalışırlar. İpe değen oyuncu oyundan çıkarılır.

HOROZ DÖĞÜŞÜ

Öğrenciler iki gruba ayrılır, gruplar karşılıklı iki sıra haline getirilir. Ayak burunlarında çömelme vaziyeti alırlar. Karşılarında-kinin elleri içine, kendi elleriyle vurarak onun dengesini bozmaya yere oturtmaya, ya da elini yere vurmaya zorlar. Dövüşürken karşı oyuncunun dengesini bozmak için ayağa kalkmadan sağa, sola sıçranabilir.
Yere oturup düşen, ellerini yere değdiren, dayanan oyunu kaybetmiş sayılır. Yananlar bir kenara çekilir, sonunda hangi gruptan çok yanmış varsa o takım oyunu kaybetmiş sayılır.

Dilekler:
Kalabalık sınıflarda disiplinli olması için her gruptan teker, teker alınıp oynatılır, diğer öğrenciler takım tutar, teşyi ederler. Baştan söylenen 3-5 maçtan sonra galip takım ilan edilir. Böyle olunca, takımlara oyuncularını seçip çıkarma fırsatı da verilmiş olur.

İKİ ELLE TAŞIMA:

Obalar bir çizgi üzerinde yer alırlar. Başlama işareti ile obabaşı ve yardımcısı obadaki ve her izciyi iki elle odanın sonuna kadar taşırlar. Taşıma işi bitince odadaki izciler obabaşı ve yardımcısını ellerine bindi-rerek başlama çizgisine kadar taşırlar. Taşıma işlemini en kısa zamanda tamamlayan oba kazanır.

SOYUNMA YARIŞI:

Obalar bir çizgi gerisinde sırada dururlar. Başlama işaretiyle ilk defa obabaşları ayakkabılarını çıkararak obanın ortasına bırakır. Bunu takiben bütün oba fertleride aynı şekilde ayakkabılarını çıkarırlar. Çıkarma işlemi bittiğinde yeniden giyinerek eski durumuna gelirler. Hangi oba bu işlemleri çabuk bitirirse o birinci olur. Oyunun daha uzun olmasını istiyorsak (fular, kemer, şapka vs.) de çıkarılır.

HIZLA ÇÖK:

Her obabaşı dairedeki obasına koşar ve ikinci izciye dokunur. İzci hemen tek dizi üzerine çöker. Aynı şekilde 3.4.5. ve hepsine değerek bütün obanın sıra ile çökmesini sağlar. Bu süratle hangi oba çabuk çökerse o bi-rinci olur.

GERİYE PAS VER:

Malzeme: Her oba için bir tebeşir ve top.
Her oba önüne 10 m mesafede bir çizgi çizer. Obadaki ilk oyuncu çizgiye topla birlikte ve takımının önündeki iki numaraya atar. İki numara çizgiye gelir üç numaraya atar. Oyun böylece devam eder. Eğer top düşer- se o izcinin tekrarlanması ve takımının başındaki yerine gitmesi ve devam etmesi lazımdır.

FİNCAN OYUNU
Oyuncu sayısı: 8 ve daha fazla olmalı.
Araç: 10 fincan, bir tepsi ve bir yüzük

Açıklama:
1. Oyuncular iki takıma ayrılırlar ve birerde kaptan seçerler.
2. Yazı – tura atarak yüzüğü saklama hakkını tespit ederler.
3. Saklama hakkını kazanan takımın tümü veya bir iki üyesi diğer takımın göremeyeceği bir yerde (odanın dışında, köşesinde vb.) fincanları tepesinin üzerine ters kapatarak yüzüğü saklar ve dönüp getirir, öbür takımın önüne koyar.
4. Ebe durumunda olan takımdan birisi, ilk açtığı yada en sona bıraktıkları fincandan yüzüğü bulurlarsa, saklama hakkını kazanır.
5. Ebe takım ilk açtığı fincanda yüzüğü bulamayıp da diğerlerinde bulursa, buldukları fincan dahil olmak üzere kapalı kalan fincanların sayısı kadar ceza alır. (Örneğin: Üçüncü fincanın altında yüzük çıkmışsa fincanları açan takım aleyhine (8) sayı ceza alır).
6. Oyun bu şekilde devam eder.
7. Baştan kararlaştırılan (101ya da 151) sayıyı ceza olarak hangi takım alırsa o,
oyunu kaybeder. Tespit edilen cezayı takımca çekerler. (Helva, çerez, gazoz, pepsi, lokum, pasta aldırma, sinemaya götürme vb. ortaya konabilir).

Dilekler:
1. Araç olarak fincan yerine ceviz kabuğu, havlu, peçete de
kullanılabilir. Havlu ya da peçete kullanıldığında saklama işi
herkesin gözü önünde, yerde yapılır.
2. Oyunun heyecanlı olması için kolektif takım oyunu gibi birlikte, konuşa, konuşa olasılıkları düşüne, düşüne yapılması, her oyuncuya açma hakkı verilmesi, fikrinin alınması artırır.
KARGALAR KARTALLAR
İzciler iki sıra olur, yüz yüze iki metre ara ile dizilirler. Ebe karga dediğinde, kargalar kendi tarafındaki 8 metre mesafeye kadar kaçarlar. Kartallar bu mesafede kime dokunursa o oyun dışı kalır. Kartal dendiğinde kartallar kaçar, kargalar yakalamaya çalışırlar. Eşit şekilde oyun tekrar edilir. Sonunda kimin tarafında daha çok izci kalmışsa oyunu o kazanır.

NUHUN GEMİSİ
İzciler eşit sayıda gruplara ayrılırlar, her gruba bir hayvan ismi verilir. Oyuncuların gözleri bağlanır ve uygun şekilde etrafa dağıtılır. Düdük çalınca izciler daha önce aldığı hayvan sesini çıkararak birbirini bulmaya çalışırlar. Saplanan sayıya göre ilk defa birbirini bulan grup oyunu kazanır. (Hareketler kontrol edilerek çarpışmalar önlenmelidir.)

MEYVE SEPETİ
Oyuncular kapalı yerde ise birer sandalye, açık havada ise kendilerine belirli bir yer seçer ve daire çizer. Bir oyuncu açıktadır. Herkes bir meyve ismi alır. Açıkta kalan oyuncu meyve isimlerinden ikisini
söyler. İsmi söylenen izciler birbirinin yerlerine geçerler, bunlar
geçmeye çalışırken ebe bunlarının birinin yerine geçmeye çalışır.
Açıkta kalan yine ebe olur. Ebe meyve sepeti dediği zaman herkes
yer değiştirecektir. Oyun böylece devam eder. Oyuna zaman
konulmalıdır.

KOZALAK TOPLAMA
Her grup üçer kozalak alır. İkişer adım arayla birer daire çizilir. Kozalaklar daire içine konulur. Düdük ile izci önce birinci dairedeki kozalağı alır başlangıç noktasına getirir bırakır. Sonra ikinci dairedeki kozalağı alır getirir. Sonra üçüncü dairedeki kozalağı getirir koyar. Hiç beklemeden ikinci izci bu defa kozalakları teker, teker dairelere yerleştirir. Oyun böylece devam eder. Hangi gruptaki son izci bu işi önce bitirirse o oba kazanmış olur.

DOKUN SÖYLE
Çocukların her zaman kullandığı eşyalardan birkaçı masanın üzerine konur. İstekli olanlardan bir oyuncu çağrılır. Ona:
-Senin gözlerini bağlayacağım, masanın üzerinde duran bu eşyalara elinle dokunarak adlarını yüksek sesle söyleyeceksin, denir.
Oyuncu kaç eşyanın adını söylemişse o kadar puan alır.
Not: Masaya eşya yerine meyve, sebzelerde konabilir.

KİM YOK
Öğretmen çocukların haberi olmadan oyunculardan birinin dışarı çıkarır ve –İçinizden birinin dışarı çıkardım, acaba bu arkadaşınızın kim olduğunu bulabilir misiniz der. Çocuklar bütün dikkatleri ile kimin eksik olduğunu araştırmaya başlarlar. Saklanan oyuncuyu bulan adını söyleyen çocuk başarılı sayılır.

BOM
Oyuncular elle tutar bir halka olur. Öğretmen, oyunu şöyle açıklar:
-Ben bir arkadaşınıza Başla dediğim zaman 0,1 diyecek, yanındaki 2 diyecek, böylece sayıları saymaya başlayacaksınız. Ancak sayım sırasın- da beş ve beşin katlarını (5, 10, 15, 20 vb.) söylemeden bom denilecektir. Şaşıran olursa halkadan çıkar ve sayı saymaya devam edilir.

MISIR PATLATALIM
Oyuncular yarım halka olur, yere çömelirler. Öğretmen çocukların karşısında yerini alır ve oyuna şöyle başlar.
– Çocuklar, kış gecelerinde evlerde mısır patlatırlar. Şimdi bizde hep beraber mısır patlatalım. Hepinizin eline birer tava veriyorum, içine mısırları koydunuz, ateşin üzerinde mısırları patlatıp sonrada yiyeceksiniz. Elinizdeki tavayı sallarken ben PAT dediğim zaman, siz de hep birlikte yerinizden sıçrayıp, tekrar eskisi gibi çömeleceksiniz.
Öğretmen çocukları şaşırtmak için PAT demeden yerinden sıçrarsa oyuncular bu hareketi yapmamalıdır.

SEBZELER MEYVELER OYUNU
Oyuna katılanlara birer meyve ve sebze adı verilir. Öğretmen oyunu şöyle açıklar:
– Çocuklar ben size bir Pazar öyküsü anlatacağım. Bu sırada kimin takma adı geçerse o hemen ayağa kalkıp: O meyve ya da sebze burada diyecek. Ama bana Pazar yerine dersem, bütün oyuncular yerinden kalkıp birer köşe bulacaklar. Geç kalan oyunda başarısız sayılacaklar.
Oyunda yanılan olursa, istediği bir arkadaşının yanına gider, onun takma adı ile oyuna girer.
TRAlLlNG İLE İLGİLİ OYUNLAR
Av ve Avcılar: Bir izci av olur, diğerlerinden 1O k. önce yola çıkar. Av 1.5 km. uzaklıktaki hedefine doğru ilerlerken arkasında iz işaretleri bırakır. Diğerleri, hedefine varmadan önce avı izleyip bulmaya çalışır.
Hayvan Avlama: Bir izci yanındaki evcil hayvanı ile birlikte diğerlerinden beş dakika önce yola çıkar. Obanın diğer üyeleri onu izlemeli ve hedefine varmadan önce bulmalıdır.
STALKING OYUNLARI
Bu oyunları oynamak için geniş bir alan gerekmez Doğa yürüyüşüne çıktığınızda öğlen yemeği molasında ya da bir bahçede oynanabilirler.
Uyuyan Korsan: Gözü bağlı bir korsan bir kütüğün üzerinde oturmaktadır. Ayağının dibinde bir hazine sandığı vardır. (Boş bir kibrit kutusu) Diğerleri onun çevresinde aşağı yukarı 30 m. uzağındadır. Yapılacak şey sessizce korsana yaklaşarak hazine sandığını almak ve yine sessizce yerine dönmektir. Korsan yaklaşanı işitirse ellerini çırpar ve sesi işittiği yeri gösterir. İşittiği sen isen oyundan çıkarsın, hazine sandığını alıp, sessizce yerine dönebilen kişi korsan olur ve bir önceki korsanla yerini değiştirir.
Geyiğe Sessizce Yaklaşma: “Geyik” ormanda ayakta durur. Diğerleri ondan 60 m. uzağa ve farklı yönlere yürürler. Yere atarlar. Bir düdük işareti ile saklanabilecekleri şeylerin arkasında saklana saklana ve sessizce geyiğe yaklaşmaya çalışırlar. Geyik içlerinden birini görürse ona seslenir ve gördüğünü söyler. Görünen izci oyundan çıkar. Görünmeden geyiğe en fazla yaklaşan izci bir sonraki oyunun geyiği olur. Bu oyunlar hayal gücü kullanılarak genişletilebilir ve yine hayal gücü ile yeni oyunlar bulunabilir.
YOLUNU NASIL BULURSUN?
Obanla çıktığın Doğa yürüyüşlerinin çoğu çevrendeki yakın ve tanıdığın yerlerde çıktığın Doğa yürüyüşleridir. Zaman zaman daha önce hiç gitmediğin yerlere de gitmek istersin. Böyle Doğa yürüyüşlerine çıkarken bir haritaya ve pusulaya ihtiyacın olacak.
Günümüzde uydulardan aldığı sinyallerle koordinatları belirleyen GPS (Global Positioning System) olarak adlandırılan yön ve yer belirleyici aletler her hava ve yer koşullarında yer bulmamızı sağlar.

OYUNLAR
Çoğu izci oymağı ayda bir açık hava etkinlikleri düzenler. Bu etkinlikler bazen bir Doğa yürüyüşü bazen bir kamp olabilir. Oban zaman zaman tek başına da açık havaya çıkabilir. Açık hava etkinliklerin bazıları izcilik becerilerini geliştirir, bazıları dayanıklılığını, zekanı ölçer, artırır. Bazı etkinlikler ise senin bedence sağlam, fikirce uyanık iyi bir izci olmanı sağlayacak oyunlardan oluşur. Şimdi tipik oymak ve oba Doğa yürüyüşü oyunlarından ve macera Doğa yürüyüşlerinden bazılarına bir göz atalım:
HAZINE AVI
Oymak toplantısında oymak başın “Gelecek haftanın Doğa yürüyüşü Hazine Avı olacak” diye bildirir. Gelecek hafta sonunu sabırsızlıkla beklersin. Beklenen gün gelince obabaşın mühürlü bir zarf alır. Zarfın üzerinde x ile işaretlenmiş bir yeri gösteren bir kroki vardır ve şu cümle yazılıdır. “x”e görürsün: “Bulunduğun yerden görebildiğin en yüksek meşe ağacına git. Ağacın en büyük dalının gösterdiği yönde 90 m. ilerle”. İlerler ve yerinden oynatılmış bir taş bulursun. Taşın altında bir ipucu daha “Olağan dışı meyveleri olan ağaca doğru 235 m.” sözü edilen ağaç aslında dallarına çam kozalakları bağlanmış bir hindibağ otudur. Hemen dibinde teknik iz işaretleri vardır. Bu izler seni bir ağaca götürür. Oda ne? Burada hiç bir ipucu yok. Biriniz başını yukarıya kaldırır. Tepedeki dalda bir mesaj asılı “157’ye bak. 157’ye bakılır, biri bağırır” şuradaki ağaçta kırmızı bir fular var. Hep birlikte o tarafa doğru koşulur. Fulara bir mesaj iğnelenmiştir. “150 m, 90 derece” Haydi ileriye! Buradaki son mesajdır. “Kuru kestane ağacının altını kaz”. Ağacı bulur hep birlikte kazmaya koyulur ve sonunda hazineyi bulursunuz. Bulduğunuz hazine altın ya da kıymetli taşlar değildir. Ama en azından şanslı hazine avcılarının afiyetle yiyeceği bir torba fıstıktır.
KAYIP ÇOCUK
Tüm oymağa alarm verilir. Oban hemen hareket noktasına koşar. Oban hemen hareket noktasına koşar, Oymağın bütün obaları toplandığında oymak başın açıklar. “Bir çocuk kaybolmuş aramalar sürdürülüyor, şu anda bir tek orman aranmamış durumda. Bu ormanın krokisi her obaya verilecek. Yardımınız isteniyor. Yardıma hazır mısınız?” Elbette hazırsınız! Obabaşın sizden beklenileni anlatıyor. Yola çıkıyorsunuz. Bir süre çocuğu aradıktan sonra bulsanız da bulmasanız da önceden tespit edilen bir zaman ve yerde diğer arkadaşlarınızla buluşuyorsunuz. Bu oyunda yastıktan yapılmış bir yapma bebek olan kaçırılan çocuk belki de bir gün aranması gereken gerçek bir çocuk olabilir.

 

 

Perşembe, Haz 10 2010 

KÜME

KÜÇÜK İZCİ

7-11 Yaş  Grubu Çocuğun Özellikleri:

Bedensel

1- Bedensel gelişimini tamamlamaya yöneliktir.

2- Boy ve kilosunda artma vardır.

3- Cinsel gelişim açısından gizli döneme girmiştir

4- Kendi bedenine egemenlik kurmaya başlamıştır

5- Oyuna dönüktür.(oyun çocuğundan kurtulamamıştır)

6- Enerjiktir.

7- Etkin ve hareketlidir.

8- Oyunlarında kız ve erkek ayrımı yaparlar

9- Pratik işleri yapmaktan zevk alırlar.

Zihinsel

1- Zihinsel olarak öğrenmeye yöneliktir.

2- Eğitime açıktır verileni kolayca alır.

3- Gerçekçidir, ama hayal gücüde gelişmiştir.

4- Maceraya merak sarmaya başlamıştır.

5- Korku ve heyecan verici olaylara ilgi duyar .

6- İlgileri dağınıktır.                          

Toplumsal     

1- Toplumsal gelişimi kabul eder.

2- Konan kurallara özen gösterir.

3- Grup üyesi olmak onun için önemlidir.

4- Grupta kalmak ister ama arkadaşlıkları kısa sürebilir.

5- Ailesini sever ama dış dünyayı da tanımak ister.

6- Dış görünüşe aldırış etmez.

7- Anne-baba ve öğretmenine itaatkardır.

8- Zamanlama kavramını henüz kazanamamıştır.

9- Karşıt cinsle aynı sırada oturmak istemez.                                                           

Ruhsal       

1- Cinsel gelişim açıdan durağan ama ruhsal gelişim olarak hızlı bir dönemde doğru ile yanlışı ayırt etmeye başlamıştır.

2- Somut dönemden, soyut döneme geçmenin hazırlıkları yapılmaktadır.

3- Doğru ile yanlışın ayırt edimi bu anlamda olmaktadır.

4- Kendisine doğru davranılıp davranılmadığını irdeler.

5- Suçluluk duygusunun farkındadır.

6- Başarılı olmak ister.

7- Şakalaşmayı sever.

8- Şikayet etmekten hoşlanır.

SINIF ÇALIŞMALARI VE UZMANLIKLAR
                İzcilik metodunun bir bütünü oluşturan elemanlardan biri olan ileriye götürücü istek uyandırıcı bir programa terfi sistemi, işaret sistemi ya da SINIF ÇALIŞMALARI ve UZMANLIKLAR adı da verilir. Sınıf çalışmaları ve uzmanlık çalışmalarının özelliği katılmaların özellik, ihtiyaç ve ilgilerine göre düzenlenmiş olması bireyin kendi hızında ilerlemesine olanak tanıması, bilgi, yararlı beceriler ve davranış biçimleri kazandırması ve genci aşama aşama ileriye doğru götürmesidir.
                Bir üst aşamaya geçmesi için kendi durumuna uygun aşamada bulunan ve yönetmelik ya da talimatlarla belirtilen sınıf çalışmalarının belli bir oranını başarması gerekir.
                Sınıf çalışmaları için bir üst çalışmaya geçmek isteyen gencin belli bir sayıda uzmanlık alması gerektiği gibi belirtilse de bu uzmanlıkların seçimi tamamen gence aittir, liderin buradaki rolü genci tanıyıp gencinde kendi kendisini tanıyarak ilgi ve becerilerini keşfetmesine katkıda bulunmak ve onu yönlendirmektir.
                Sınıf ve uzmanlık çalışmaları başlı başına bir bölüm olarak yıllık programda yer almaz. Bununla beraber yıllık programda yer alan etkinlikler farklı aşamalarda bulunan gençlere kendi aşamalarında bulunan çalışmaları ve uzmanlık çalışmalarını gerçekleştirebilmeleri için fırsatlar sunar.
                Başarı ile tamamlanan bu çalışmalardan sonra genç ödüllendirilir yani işaretin tekrar ve bir üst aşamaya geçmeye hak kazanır.
                İşaretin takılması geciktirilmemeli, işareti takmak yani ödüllendirme başarıdan hemen sonra gerçekleştirilmeli, sonraki ocak toplantısında ya da işaretin verilmesi için yapılacak ayrı bir toplantıda gence işareti küçük bir törenle takılmalıdır. İşaretin başarının bir ödülü olduğu ve gencin daha ileriye gitmek, ulaşmak içi aşama aşama ilerlediği unutulmamalıdır.
                İşaretin alınmasına kadar geçen basamaklar şöyle sıralanabilir;

  1 – Öğrenir (kendi kendine araştırma, inceleme, deneme yolu ile ya da uzman kişilerden veya liderden ya da diğer ergin izcilerden).

  2 – Gözlenir (öğrenip öğrenmediğini, yapıp yapmadığını ya da belirli bir davranış biçimini kazanıp kazanmadığını anlamak için).

  3 – Denenir (test edilir).

  4 – İşaretini takar.

KÜÇÜK İZCİ SINIF ÇALIŞMALARI

Sınıf çalışmalarının genel amacı; çocuğun yaş durumu göz önüne alınarak bedensel,ruhsal ve zihinsel gelişmesini sağlamaktır. Sınıf çalışmaları  çevre şartları da göz önünde tutularak çocuğun ilgi, istek, arzu, heyecan ve ortak özellikleri ile yetenekleri doğrultusunda yapılır.

                               Küçük izcilikte yapılan sınıf çalışmaları dört aşamada gerçekleştirilir:

A- Adaylık Devresi.

B- Küçük İzci Sınıfı Çalışmaları.

C- Bir Yıldızlı Küçük İzci Sınıfı Çalışmaları.

D- İki Yıldızlı Küçük İzci Çalışmaları.

Sınıf Çalışmaları

A- Adaylık Devresi:

İzciliğe giriş şartlarını yerine getiren aday küçük izcinin kümeye alınabilmesi için:

a- Sivil kıyafetle kümenin 3 ay içinde yapacağı en az 5 toplantısına katılmak ve bu süre içinde lider üzerinde olumlu etki bırakmak.

b- Küçük  İzci Andı ve Türesini ezbere söylemek.

c-İzci selamını ve anlamını bilmek.

d- Bayrak törenlerinde ve ünite toplantılarında nasıl hareket edileceğini bilmek.

Yukarıdaki şartları yerine getiren aday küçük izci üniformasını giyer; and içme töreni ile de kep ve fularını takar, kümeye alınır.

B- Küçük İzci Sınıf Çalışmaları:

Küçük izciler 9 ay içinde aşağıdaki çalışmaları yaparlar. Çalışmaları başarı ile bitirenler 9. ayın sonunda aynı kep berelerindeki armanın sol yanına bir yıldız takarlar.

a- Milli ve Dini Kavramlar:

1- İstiklal Marşı’nı bilmek, doğru söyleyebilmek ve çalındığında nasıl davranılacağını öğrenmek.

2- Atatürk hakkında bilgi sahibi olmak.

3- Türkiye’nin şimdiki Cumhurbaşkanının adını bilmek.

4- Yardım, yardımlaşmanın önemi ve yardımlaşma alışkanlığının kazanılması.

5- Doğayı inceleme yolu ile Tanrı’nın varlığına inanmak.

b- Temizlik  ve Çevre Sağlığı:

1- Vücut temizliği, ellerin, ayakların, dişlerin ve tırnakların temizliği, burundan nefes almanın önemi. Günlük temizlik alışkanlıklarının kazanılması.

2- Yiyeceklerin temizliğinin ve sağlık kurallarına uygunluğunun insan üzerindeki öneminin kavratılması.

3- Sağlıklı beslenme alışkanlığı.

4- Mendil  taşıma, kullanma ve katlama.

5- Temiz havanın sağlığa yararlarını bilme.

6- Çevreyi temiz tutmak, çöpleri kapalı kaplarda biriktirmek.

7- Çöpleri çöp kutusuna atmak.

8- Kendini üşütmemek ve nezleden korunmak için gerekli tedbirleri almak.

9- Elde meydana gelen bir sıyrık veya berenin basit tedavisini yapma.

c- Çevreyi ve Doğayı Tanıma:

1- Yakın çevredeki sağlık ocağı, hastane, eczane, postane ve otobüs durağının yerini bilmek.

2- İlgi duyduğu bir hayvan hakkında bilgi sahibi olmak, besleyebilmek.

3- Yine ilgi duyduğu bir hayvanın, bir bitkinin yaşayış tarzı ve özelliklerini araştırmak, bilgiler toplayıp kümeye aktarmak.

4- En yakın telefon kabininin yerini, taksi durağının yerini ve telefonunu bilmesi.

5- Bir yolda karşıdan karşıya geçişte nasıl hareket edileceğini bilmek.

d- Pratik Bilgiler, El Becerileri, Düğümler:

1- Fular katlama ve bağlama.

2- Ayakkabılarını bağlamasını öğrenmek.

3- Ayakkabılarını boyamak.

4- Ev işlerinde büyüklere karşı davranışlarımız.

5- Büyüklere ve küçüklere karşı davranışlarımız.

6- Kesme ve yapıştırma işleri.

7- Camadan ve sancak bağı.

8- Bayrak katlama ve bayrak çekme.

9- Kitap ve defter kaplamasını öğrenmek.

10- Paket bağlamasını öğrenmek.

e- Koleksiyonculuk:

1- Kendi,sinin ilgi gösterdiği şeyleri toplayıp saklaması. (Koleksiyonculuğa hazırlık)

2- Kartpostal, zarf, yaprak ve çiçek koleksiyonu yapmak ve bu koleksiyonlar hakkında bilgi vermek.

 

 

 

f- Şarkılar ve Dramatize Çalışmaları:

1- Basit tek sesli şarkıları ferdi ve grupça söylemek.

2- Küçük bir hikayeyi dramatize etmek.

3- Anlamlı şiir okumak.

4- Kısa bir masalı söyleyebilmek.

5- Masal ve hikaye anlatabilmek.

g- Görgü Kuralları:

1- Basit görgü kuralları.

2- Örf ve adetler.

C- Bir Yıldızlı Küçük İzci Sınıf Çalışmaları:

                Küme çalışmalarında 12 ay müddetle aşağıdaki çalışmaları başarı ile yapan izci küçük izcinin kepindeki izci armasının sağ tarafına ikinci bir yıldız takılır.

a- Milli ve Dini Kavramlar:

1- Türk Bayrağı ve tarihçesi hakkında bilgiler, bayrağa saygı.

2- Atatürk’ün hayatı ve hizmetleri hakkında bilgiler, Atatürk İlkeleri.

3- Yurt ve Millet Sevgisi.

4- Tanrı’nın yarattıkları; insan zekasının ürettikleri.

5- milli marşlarımızdan ikisini söyleyebilmek.

b- Pratik Bilgiler:

1- Elektronik aletlerin kullanılışını bilmek. (Hesap makinesi vb.)

2- Merceklerden yararlanarak basit bir dürbün hazırlamak.

3- Bir zil devresi hazırlamak.

4- Yatak yapmak ve toplamak.

5- Yemek masası hazırlamak ve toplamak.

6- Bir yangın başlangıcında alınacak önlemleri bilmek.

7- Evde, bahçede çiçek yetiştirmek, evcil hayvanlardan besleyebilmek (ilgi duyduğu, sevdiği.)

8- Vazoya çiçek yerleştirebilmek, bakımını yapabilmek.

9- Çay demleyebilmek.

10- Saati okumasını bilmek.

11- Telefonu kullanabilmek.

12- Çorap deliği gözemek.

13- Düğme dikebilmek.

14- Toz almasını ve cam silmesini bilmek.

c- Sağlıklı yaşam ve Çevre Kirlenmesi:

1- Sağlıklı beslenme kuralları.

2- Çevre kirlenmesinin nedenleri ve ne gibi önlemler alınabileceğinin araştırılması.

3- Vücut temizliği, içinde yaşadığımız açısından önemi.

4- Uykunun insan hayatındaki etkisi, sağlığımız açısından önemi.

5- Ayağın temiz tutulmasının önemi.

6- Burun kanamasında yapılacak ilk yardım.

7- Bir kazanın nasıl haber verileceğini bilmek.

d- Gözlem ve Araştırma:

1- Kutup yıldızının yerini bilmek.

2- Uzay ve uzay çalışmaları ile ilgili yeni yayınları izlemek.

3-Çevrede yetişecek en uygun ürünleri yetiştirme yollarını deney ve gözlemler yaparak araştırmak. Üretimi arttırma yollarını öğrenmek.

4- Günümüzdeki teknik gelişmeler. (Gezi, inceleme ve pratik uygulamalar).

5- Bir şişe veya kavanoz içerisinde buğday, fasulye, nohut gibi tanelerin çimlenmesini sağlamak ve bunun çeşitli safhalarını incelemek.

6- Karlı havalarda aç kalan kuşları beslemek ve ne çeşit yem verileceğini bilmek.

7- Sabit yıldızlardan birini tanımak.

e- El Becerileri:

1- Bir uçurtma yapmak.

2- Kağıttan çiçek yapmak.

3- Maket çalışmaları.

4- Testere, pense, çekiç ve tornavida gibi aletleri kullanarak bir oyuncak yapmak.

f- Koleksiyonculuk:

1- Tabiatta bulunan deniz kabuğu, çiçek, ayrı renkte taşlar, ağaç yaprakları, tüy ve benzeri gibi maddelerden bir koleksiyon yapmak ve bunlar hakkında bir büyüğüne gerektiğinde açıklama yapabilmek.

2- Para, pul, zarf, peçete vb. koleksiyonları yapmak.

3- Bir ilk yardım çantası hazırlamak.

 

 

 

 

h- Başkalarına Planlı Yardım:

1- Deprem, sel, yangın vb. durumlarda birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmak.

2- küçüklerimizin kırılan oyuncaklarını tamir etmek.

3- Yaşlılara çevre alış verişlerinde, (Mektup yazma ve okumalarında, gazete-kitap okumalarında) yardımcı olmak.

ı- Görgü Kuralları:

1- sofra adabını bilmek ve uymak.

2- Toplu yaşama kurallarını bilmek ve uygulamak.

3- Kılık kıyafetine önem vermek.

4- Konuşma adabını bilmek ve uygulamak.

5- Tiyatro, konser, sinema vb. gibi sanat olaylarını nasıl ve ne şekilde izlememiz gerektiğini bilmek.

6- Örf ve adetlerimiz.

i- Tutumluluk:

1- Elektrik ve suyu yerinde kullanmak,israftan kaçınmak.

2- Ekmek kesmeyi bilmek.

3- Zamanımızı iyi değerlendirmek.

4- Paranın nasıl korunması ve kullanılması gerektiğini bilmek.

j- Şarkı, Oyun ve Rontlar:

1- İzci şarkılarını doğru olarak söyleyebilmek.

2- Yerel şarkı ve türküleri tanımak.

3- Ritmik danslar.

4- Takım oyunları, yarışmalar.

5- Öbekle birlikte bir hikayeyi canlandırmak.

k- Dramatize Çalışmaları:

1- Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir konuyu dramatize edebilmek.

2- Obaca temalı oyunlar.

3- Çocuk tiyatrosu oyunlarını, sergileri vb. görmek.

l- Kampçılık:

1- Ateş yakmak, üzerinde basit yiyecekler pişirmek, ateşi söndürüp yerini temizlemek.

2- Basit yön tayini çalışmaları, pusula kullanmak.

3- Uzaklık  ve yükseklik tahminleri.

4- Kroki çıkartmak.

5- Camadan bağı, balıkçı düğümü, uçurtma kuyruğu düğümlerini bağlamayı bilmek.

m- Uzmanlık Çalışmaları:

1- Uzmanlık çalışmalarından en az 3 tanesini yaparak uzmanlık işaretini almak.

D- İki Yıldızlı Küçük İzci Sınıf Çalışmaları:

İki yıldızlı küçük izci 12 yaşına basana kadar aşağıdaki yazılı çalışmaları yapar:

a- Milli ve Manevi Kavramlar:

1- Bayrak törenlerinde bayrağın nasıl çekilip indirileceğini, bayrağı katlama ve muhafaza usullerini bilmek. Bayrağımızın tarihçesi hakkında bilgi sahibi olmak.

2- And ve türe doğrultusunda vatan ve millet sevgisini pekiştirmek.

3- Milli ve manevi  değerleri tanımak ve korumak.

b- Aile Sevgisi, Aile İlişkileri ve Aile Bağları:

1- Ailede iş bölümüne katılmak.

2-Aile içindeki ilişkileri and ve türe doğrultusunda yürütmek.

c- Çevreyi ve Doğayı Tanımak:

1- Çevre ormanlarını ve orman hayvanlarını koruma, çevreyi ve doğayı koruma.

2- Ormanlardan ve orman ürünlerinden yararlanma.

3- Dünya’da nüfus artışı ve bunun getirdiği sorunların öğrenilmesi.

d- Tutumluluk:

1- Enerji kaynaklarını yerinde ve yeterince kullanmak ve israftan kaçınmak.

2- Elektrik ve suyu yeterince kullanmak ve değerini bilmek.

3-Malda, parada ve zamanda tutumluluk.

4- İnsan gücünün toplum kalkınmasındaki önemini bilmek.

e- Görgü Kuralları:

1- Milli ve dini bayramların usul, örf ve adetlerini bilmek, uygun bir şekilde kutlamalara katılmak.

2- Komşuluk ve akrabalık ilişkileri.

3- Tiyatro, sinema vb. yerlerde nasıl davranılacağını bilmek.

f- Başkalarına Planlı yardım:

1- Çevrede yaşayan yaşlı ve muhtaç kimselere planlı bir şekilde yardım etmek.

2- Çevredeki bir ibadet yerine, çocuk bahçesine, temizlik ve bakım hizmetinde bulunmak.

g- Trafik ve İlk Yardım:

1- Bir kaza anında yapılabilecek basit ilk yardım kurallarını bilmek.

2- Çevrede görülen trafik hatalarını tespit edip bir rapor halinde kümeye sunmak.

3- yanıklarda, kırık ve çıkıklarda ilk yardım kurallarını bilmek.

 

h- Tarihi Eserlerin Korunması ve Turizm:

1- Turizmin yurt kalkınmasındaki önemini bilmek.

2- Çevremizdeki tarihi ve turistik yerleri, bunların özelliklerini ve önemini bilmek.

3-Yakın çevremize gelen turistlere karşı kibar, nazik ve yardımcı olmak.

ı- El Becerileri:

1- Artık malzemeleri değerlendirerek kukla, bebek, çeşitli taşıtlar, tablo, tencere altlığı vb. şeyler yapmak.

2- Hayvan bibloları yapmak.

3- Sancak ve kazık düğümlerini bilmek.

i- Oyun ve Şarkılar:

1- Yarışmalar, takım oyunları.

2- Ritmik oyunlar.

3- İzci şarkı ve marşları.

4- Folklorik bilgileri toplayıp rapor sunmak.

5- Müzik aletleri ve çeşitlerini tanıma ve bunları kullanmada beceriler geliştirme.

j- Dramatize Çalışmaları:

1- Pandomim çalışması, taklidi ses ve hareketler.

2- İzciliği tanıtıcı dramatize oyunlar,çocuk oyunları.

3- Anneler günü programı hazırlama veya bu programa katılma.

4- Tiyatro, bale seyretmek, bu konularda bilgi edinmek, sergileri izlemek.

k- Pratik Bilgiler:

1- Yumurta pişirmek, çay demlemek.

2- Basit şekilde ütü yapabilmek.

3- Ayakkabı boyamak.

4- Kendi söküklerini dikmek.

5- Elbisedeki lekelerin çıkarılması konusunda pratik yöntemleri öğrenmek.

6- Bilim ve teknikteki gelişmeleri, buluşları; çocuğun yaşına uygun şekilde; gezi, inceleme ve araştırma yoluyla aktarmak.

 

 

ÜNİTE TOPLANTILARI, ÖNEMİ VE ÇEŞİTLERİ

İzcilik çalışmaları haftada en az bir defa yapılan ünite toplantıları ile sürdürülür. Ünite toplantıları; ünitenin canlılığının, izcilerin ilgi ve ihtiyaçlarının belirlendiği salon veya açık havada yapılan faaliyetlerdir.

Ünite toplantılarının süreleri, çalışmaların özelliğine göre değişir. Özellikle kapalı salon toplantıları 70-90 olmalıdır.

Bu toplantıların içeriği eğlence, macera, beceri, davranış ve eğitim üzerine kurulur. Ünite toplantı planları farklı görülmekle birlikte, Başlayış, Uygulayış, Bitiş olarak hemen hemen birbirine benzer.

*- Başlayış           : Teftiş, Tekmil, Bayrak Töreni, İyi Dilekler, Kaynaştırıcı Bir Oyun ve İzci Marşı, açıklamalar.

*- Uygulayış        : Ünite Liderinin dersi, Temel prensipler kavramı. (Öbek, oba, ekip) çalışmaları.

*- Bitiş                  : Oyun ve şarkılar, günün değerlendirilmesi,Bayrak Töreni, direktifler, iyi dilekler.

Örnek Toplantı Çeşitleri:

1- Kapalı Salon  (Küme-Oymak-Ocak) Toplantısı:                                                                                                                                                                                                                                           80 Dakika

                               A- Hazırlık:                                                                                                       10 Dakika

                                                               Nöbetçi  (öbek-oba-ekip) tarafından çalışma yerinin hazırlanması.

                               B- Bayrak Töreni:                                                                                          10 Dakika

                                Teftiş, tekmil, bayrak töreni, iyi dilekler.

                                                                Kaynaştırıcı bir oyun ve izci marşı.

                                                               Günlük çalışmaların açıklanması.

                               C- Çalışmalar:                                                                                                 40 Dakika

                                                               Oyun                     :……………………………………………………………………

                                                               Şarkı veya Marş:…………………………………………………………………

                                                               Liderin dersi         :…………………………………………………………………….

                                                               (Öbek-oba-ekip) Çalışmaları           :…………………………………………..

                                                               …………………………………………………………………………………………..

                               D- Değerlendirme:                                                                                          10 Dakika

                                                               Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. Gelecek toplantının saptanması.

                                                               Tembihler, öneriler.

                               E- Kapanış:                                                                                                       10 Dakika

                                                               Tekmil, Bayrak Töreni, İyi Dilekler, Dağılış.

 

 

 

 

2- Açık Hava (Küme-Oymak-Ocak) Toplantısı:

                               a- Toplantı yerine geliş.

                               b- Bayrak Töreni, iyi dilekler.

                               c- Kaynaştırıcı oyun, şarkı ve marşlar.

                               d- Çalışma konuları.

                               e- Oyun ve şarkılar.

                               f- Liderin değerlendirmesi ve direktifler.

                               g- Bayrak töreni, iyi dilekler,  dağılış.

3- Törenli  (Küme-Oymak-Ocak) Toplantısı: (And İçme)

                               a- Hazırlık, davetlilerin yerini alması, yerleşme.

                               b- Teftiş, tekmil, bayrak töreni, iyi dilekler.

                               c- Liderin toplantının önemi hakkındaki açıklamaları.

                               d- (Öbek-oba-ekip) gösterileri.

                               e- And İçme  (Arma, fular takma, kep veya bere giyme).

                               f- İlgililerin konuşması.

                               g- Kapanış konuşması.

                               h- Bayrak indirme, iyi dilekler.

ı- Resepsiyon, sergilenen çalışmaların gezilmesi.

Küme Toplantıları ve Çeşitleri

Küme toplantıları ,kümenin canlılığını, küçük izcilerin ilgi ve ihtiyaçlarının  belirlendiği, salonda ve açık havada yapılan faaliyetlerdir. Bu toplantıların içerikleri, eğlence, macera, beceri, davranış eğitimi üzerine kuruludur. Süre 75-120 dakika olabilir.

A- Salonda

                               1- Açılış-yoklama-teftiş.

2- İstiklal Marşı.

3- Küme bağırması.

                                4- Kaynaştırıcı oyun.

                               5- Becerilerin gelişimi  (öbek köşeleri).

                               6- Şarkı ve marşlar.

                               7- Teknik bilgiler.

                               8- Öbekler arası yarışmalar.

                               9- Küme başının konuşması, direktifler.

                               10- İstiklal Marşı-iyi dilekler.

                               11- Kapanış.

                               B- Açık Havada (Gezi Şeklinde)

                               1- Buluşma-teftiş-yoklama.

                               2- Yola çıkış, yolda bilgi edindirici oyunlar.

                               3- Gezi yerinde yoklama, Bayrak Töreni ve yerleşme.

                               4- Öbekler arası yarışmalar.

                               5- Doğanın güzellikleri ve korunması.

                               6- Sofra düzeni yarışması.

                               7- Kamp ateşi eğlencesi.

                               8- Bayrak Töreni-iyi dilekler.

                               9- Çevre düzeni ve temizliği.

                               10- Yola çıkış ve dağılma.

C- Tören Tipi Küme Toplantısı

                               1- Yoklama –Saygı Duruşu-İstiklal Marşı.

                               2- Açılış konuşması.

                               3- Ant içme-yıldız takma vb.

                               4- Eğlenceli oyunlar.

                               5- Şarkı ve marşlar.

                               6- Ödül dağıtımı.

                               7- İstiklal Marşı-İyi Dilekler.

                               8- (Varsa)  Serginin gezilmesi.

                               9- (Yapılacaksa)  İkram.

                               10- Kapanış.

Perşembe, Haz 10 2010 

LİDERLİK

Liderlik İçin Gerekli Temel Özellikler

Liderliğin başta gelen özelliklerinden birisini dürüstlük oluşturmaktadır. Bir lider, hiçbir zaman iki yüzlü olmamalı, bugün  evet dediğine  yarın  hayır  dememelidir. Her  türlü  hile ve yalandan uzak kalabilmelidir. Daima doğruyu söylemelidir. Gruba karşı açık ve sözlerinde tutarlı olmalıdır.

Liderin adalet hissi yüksek  olmalıdır. Grup üyelerine  karşı değerlendirme, ödül ve cezalandırmalarında haktan ayrılmamalı ve her durumda tarafsızlığını koruyabilmelidir. Bu aynı zamanda grubun lidere güven duyması sonucunu da  doğuracaktır .Güven ise,  her türlü organizasyonda ve  rekreasyon  etkinliklerinde büyük önem taşır. Lidere  güvenmek  için  mutlaka  onu  beğenmek  ya  da  aynı  fikirde  olmak  gerekmez. Liderin  söylediklerinin gerçekleri kastetmesine inanmak güveni oluşturmaktadır. Bu oluşmazsa, liderin izleyeninin olması düşünülemez. Zaten lider, peşinden gidenleri olan kimsedir  (Drucker, 1992, s. 140).

                Lider kendisinin hoşuna gitmeyecek gerçekleri bile kabul edebilecek ve kararlarını kişisel sempati veya  antipatilerine  göre  değil  durumun  gereklerine  uygun  verebilecek  bir  düşünsel  dürüstlüğe sahip olmalıdır. Hatalarını  anlar  anlamaz kabul edecek ve  değiştirebilecek  bir  olgunlukta  bulunmalıdır. Bütün  görüşlere, bilgi ve fikirlere  açık olabilmelidir. Bu özellikle rekaratif etkinlik gruplarında, rekreasyon liderinin dikkat etmesi gerekli bir husustur.

Grup  üyeleri  ve  grupla ilgili değerlendirmelerde objektif olabilmelidir. Başarı kadar, başarısızlıkların da bütün doğru verilerini ortaya koyabilmelidir.

Lider  öğüt  verici  değil, örnek  davranışı  kendi  hareketleriyle  gösteren  kişidir. Grubun  moralinin  de yüksekliği liderin  öğüt vermesiyle değil,  bizzat kendisinin moralinin yüksekliği ile eşdeğer gelişecektir.

Lider, grup  uyumunu  bozabilecek, kendisi  adına  bilgi  toplayan,  aynı zamanda kendisinin isteğine göre işlerin seyrini sağlayacak veya dedikodu çıkaracak ajanlar bulmaya çalışmamalıdır.

İnsanların çoğu,  lideri gerçek özellikleriyle görecek yerde, onun sempatik ve kurnazca tavırları etkisinde kalırlar.  Böylece,  liderin birçok olumsuzluklarına rağmen,  liderin yanında yer alırlar. Liderler, bazı insanların bu zaaflarından yararlanma yoluna gitmemelidir.

Lider, grup üyelerinin birer insan olarak birbirlerinden farklı olduklarını (davranış, yetenek, ilgi, tecrübe, duygu, yaş, bilgi, güç, inanç gibi)  çeşitli  ihtiyaçları  bulunduğunu  (Maslow’a göre fizyolojik, güvenlik, ait  olma, takdir  edilme ve kendini  gerçekleştirme gibi temel ihtiyaçlar)  ve bu ihtiyaçların  her insana göre  ayrı  öncelikler taşıyabileceğini bilmelidir.

Lider  insanların  aynı modelden  yapılmış tek tip makineler olmadığının, her insanın ayrı ayrı harekete geçebilecek tutkuları, kırılabilecek gururları, bozulabilecek sinirleri ve gerçekleşmesini bekledikleri umutlarının olduğunu  unutmamalıdır. Zaten, insanları birbirinden  farklı  kılan ve anlaşılması güç yapan değerleri de bunlar oluşturmaktadır. Lider, bu farkları bilmek suretiyle izleyenlerine vereceği görevlerde ayarlamalar yapabilmelidir. Örneğin; ağır işlerin bünyesinin daha sağlam biri tarafından yaptırılması, fazla duygusal insanların fazla üzerine gidilmemesi, romantik bir insanın kamp bulaşıklarını yıkamaktan hoşlanmayabileceğinin bilinmesi gibi.

Lider  grup  ya da grup  üyelerin  yararına  olabilecek  kararların  alınmasında  geniş  bir  inceleme  ve yorumlama özelliği sergiler. En iyi kararların alınmasını inisiyatif içinde ya da üyelerle beraber sağlar.

Karardan  çekinme ya da  verilecek  kararların  sonuçlarından  korkma  gibi  sorumluluklardan kaçar bir özellik sergilememelidir. Karar alma gücü  (tek başına ya da grupla beraber) ve kafalardaki istikrar, liderin önemli sayılabilecek özelliklerini oluşturmaktadır.

Lider, etrafındaki insanların ona her şeyi açıkça söyleyebilecek serbestlik havası yaratabilmelidir. Aynı zamanda lider,  grup  içindeki  muhalif  düşüncelerin  ortaya  çıkmasına da  bu  serbestliğiyle  cesaret vermelidir. Liderin buna grubu daha iyi tanımak, üyelerin gerçek fikirlerini  öğrenmek  bakımından da ayrıca  ihtiyacı vardır.

Lider, layık olduğu takdiri göremediği durumlarda da kuvvet ve inancını kaybetmemelidir. Bu bakımdan iradesinden  ve sevgisinden taviz vermemelidir. Uygulamalar göstermiştir ki, bir çok liderin değeri sonradan daha iyi anlaşılabilmektedir.

Lider, genellikle zeka düzeyi yüksek kişilerden oluşmaktadır. Ancak, yapılan araştırmalar çoğu kere grup üyelerinin  kendilerinden  çok  daha  fazla  zeki  olan  liderleri  benimsemediklerini  ortaya  koymaktadır.  Üyeler “bizlerin en iyisi olabilir”  diye kabul ettikleri lideri,  bizlerin çok  çok  zeki  liderin  grup  tarafından  “bizden  bir” olarak görülmesidir. Lider, üyelerin  kendisini  dışarıdan  biri  değil de  bizden  biri ya da  bizim en iyimiz şeklinde görmelerini sağlayacak bir çalışma ve çaba gösterebilmelidir.

Ayrıca, liderin grup zeka  ortalamasının çok üstünde olmasının sakıncası,  liderin  ilgilerinden dolayı grup sorunlarına yakın  olamayacağı,  grupla  iletişimin  azalacağı ve  liderin  getireceği  yeniliklerin  grupla ters düşme ihtimali olarak belirtilmektedir (Krech,1983, s.271-272). Zeki  olmak, yine de  liderler  için  önemli  bir  özelliktir. Zira zeki olmak, hem kendini hem de yabancı olan, ters ve çok değişik fikirleri anlamak, dinlemek demektir.

Leantnand’ın  dediği  gibi;  zeki  olmak  kendini  duyma  ve  düşünce  şeklini  tanıdıktan  sonra,  bütün ötekilerine kendini uydurabilmektir.

Lider, duygusal  olgunluğu  gelişmiş,  tam  bir yetişkin  olmalıdır.  Lider,  coşkusunu  her  zaman koruyabilmelidir. Özellikle rekreasyon alanda çalışan bir lider, bir çok aktivite ve ilişkiyi yaratıcı enerjisini doğru yönlere kanalize ederek gerçekleştirmek durumundadır.

İnsanlara hizmet verme zevkini, elde ettiği maddi imkanların daha ötesinde bir anlayışla tadabilme özelliğini elde edebilmelidir (Bucher, 1972, s. 251)

Liderin  başka  bir  özelliği, rolünü  arzu  etmesidir. Yani  liderlik  rolünü  oynamaya istekli olmasıdır. Bu ise,kişinin içinde fark edilme arzusunun olmasına bağlıdır. Aksi takdirde, liderlik yapan kişiden başarı beklenmesi yanlış olur (Roberts, 1989, s. 46).

Liderlik  özellikleri  üzerine  bir  çok  araştırma  yapılmış  ve  bir  çok  ünlü  kişi  fikirler  ileri  sürmüştür. Bunlardan ünlü Hun İmparatoru Atilla’ya göre; liderlik özellikleri şunlardan oluşmaktadır (Roberts, 1989, s.36-41)

1- Bağlılık: Sadık olunmalıdır. Ancak başkalarıyla aynı fikirde olmamak, sadık  olmamak değildir. Ayrıca fikirler de dinlenmelidir.

2- Cesaret: Lider  görevini  yerine  getirebilecek  cesarette  olmalıdır. Engelleri  görünce  gerilememeli, şaşırmamalıdır.

3- Arzu: Zayıf lider, lider olmak istemeyen kişidir.

4- Duygusal Güç: Her türlü duygusal kuşkuya rağmen görevlerin yerine getirilmesi gereklidir.

5- Fiziksel Güç: Görev gereği her türlü zorluğa karşı koyabilecek bir bedensel güç gereklidir.

6- Sezgi: Başkalarının  değerini  anlayıp  takdir  edebilmek  ve  başka  kültür  inanç  ve  geleneklere  karşı da duyarlı olabilmektir.

7- Kararlılık: Ne zaman harekete geçip, ne zaman durulacağının bilinmesi gerekir.

8- Tahmin: Düşünceler, hareketler ve sonuçlar önceden tahmin edilebilmelidir.

9- Zamanlama: Hareketlerin zamanlaması lider için büyük önem taşımaktadır.

10- Rekabetçilik: Kazanmak  arzusu  lider  için  önemlidir. Ancak, her  zaman  kazanmak önemli değildir. Önemli durumlardan kazançlı çıkmak en iyisidir.

11- Özgüven: Uygun eğitim  ve deneyim  liderde, her  türlü  sorunla  başa  çıkabilecek bir kişisel özgüven yaratır.

12- Sorumluluk: Kendisinin ve izleyenlerin  sorumluluğunu  üstlenmeyi  bilmek,  liderliğin  temelini oluşturur.

13- İnanırlık: Lider  sözlerine ve  hareketlerine  doğruluğuna  hem  izleyenleri  hem  de  diğer  insanların inanmaları önemlidir.

14- Israrcılık: Yapılan hareketi ya da eylemi ısrarla yerine getirme, hedefe ulaşma isteğidir.

15- Güvenirlik: Lider  kendisine  güvenildiğini  bilmelidir.  Bunun  devamı  için  de  her  türlü  çabayı göstermelidir.

16- Koruyuculuk: Lider güven ve bağlılık uyandıran bir etki yaparak, koruyucu özelliğini ön plana çıkarır.

“Bütün büyük adamlar liderdir.”

Belirli amaçlar çerçevesinde bir araya gelmiş belirli sayıdaki insanların etkili bir biçimde yönlendirilmesi, faaliyetlerin ortak hedefleri yönetim olarak kontrol altında tutulması ve istenen sonuçlara ulaşılması büyük oranda liderlikle ilişkilidir.

Liderlik, insanların başkalarına kendilerini izlemelerini kabul ettiren bir davranış niteliğidir.

Liderlik,  belirli  hedefler  doğrultusunda  bireylerin faaliyetlerine rehberlik etme, bunları yönlendirme ve etkileme sürecidir.

İzcilik ve Toplum, Toplum İçinde İzciliğin ve İzci Liderini Rolü, Liderin Nitelikleri

İzci  toplumun  bir üyesi olduğuna göre,  izlik  ve  toplum ayrı düşünülemez. İzciliğin görevi iyi insan, iyi yurttaş yetiştirmektir. Toplumun da istediği budur. Çocuk ve gençlerin bu vasıflarla yetişmelerinden ki davranış ve faaliyetleri ile toplumun ilgisini çeker.

İzciler  kamp,  gezi,  yürüyüş  ve  sosyal  içerikli  faaliyetleri  ile  yararlılıklarını,  tutum ve  davranışlarını sergileyerek izciliği topluma tanıtır.

İzciliğin  topluma  tanıtılması,  toplum  içinde  yayılması,  kabul  görmesi  izciliğin  toplumdan  destek görmesini  sağlar. Tüm  bu  oluşumların  ve  gelişmelerin  başarılmasında  iyi bir  izci  lideri önemli bir rol oynar.

İyi bir izci lideri, izciliği bilen, bilgi, yetenek ve davranış içeriğinde bir takım üstün özellik ve niteliklere sahip olmalıdır. Lider izcilerine, ailelerine ve teşkilatına karşı görevleri ve sorumlulukları olan, izciliğin bir eğitim sistemi olduğu inancıyla izciliği çevresine tanıtan, benimseten bir yönlendirici kişidir.

Görevini  ve  sorumluluğunu  bilen,  izcilerine  ve  topluma  örnek,  toplumda  sevgi,  saygı ve kardeşliğin yerleşmesinde yardımcı, anlayışlı, sabırlı, hoşgörülü,mütevazı, fedakar, özverili, yapıcı ruha  sahip  olmalıdır.

İnançlı ve duyarlıdır.  Çocuk ve  gençlerin  psikolojisini iyi bilir.  Toplumun  değer  yargılarına  ve  ahlaki değerlerine  karşı  hassas  olmalı, iyi  ilişkiler  kurabilen, planlı  ve  programlı  çalışan, giyinişiyle ve konuşmasıyla örnek bir insandır.

Liderlik Tipleri

1- Otokratik lider.

2- Demokratik lider.

3- Laisses-faire liderlik.

Liderin Nitelikleri

Küme başının Sorumlulukları

1- Görev sorumluluğu.

2- Grubu canlı tutma sorumluluğu.

3- Kişilere karşı olan sorumluluğu.

 

 

 

Küme Başının Nitelikleri

1- Karakter ve şahsiyet sahibi.

2- Saygılı,  neşeli,  güler yüzlü.

3- Çalışkan ve becerikli.

4- Çevresini ve toplumu iyi tanıyan.

5- Kendisini daima yenileyen.

6- Yapıcı bir ruha sahip.

7- Zaman zaman kendini eleştiren. (özeleştiri)

8- Küçük izcileri,  velileri ve çevresindekilerle iyi ilişkiler kurabilen.

9- Sayılan ve güvenilen.

10- Doğru ve ani karar verebilen.

11- Yasa,  kanun,  yönetmeliklere saygılı.

12- Doğa ve kültür eserlerini seven,  koruyan.

13- Çocuklara anlatarak değil, yaşatarak eğiten.

14- Tüm davranışlarıyla örnek.

15- Adaletli, hoşgörü sahibi.

16- Olayları iyi değerlendiren.

17- Genel sağlık kurallarını iyi bilen.

Oymak Başı Liderinin Nitelikleri

1- Çalışkan, yaratıcı.

2- Dürüst, inandırıcı.

3- Sevecen, sempatik.

4- Sabırlı, hoşgörülü.

5- Eşitlik uygulayabilen.

6- Bilgili,  öğretebilir.

7- Güvenilir.

8- Fedakar, cesur.

9- İşini bilen, süratle karar verebilen.

Ocak Başı Liderinin Nitelikleri

1- Bilgili, yaratıcı, psikolojik ve pedagojik bilgilere sahip.

2- İyi bir gözlemci, anlayışlı.

3- İkna yeteneği güçlü, adil, demokratik, hoşgörülü, özveri sahibi.

4- Sempatik, uyumlu, becerikli, çok yönlü, tedbirli, sabırlı.

5- Araştırıcı, yenilikçi, üretken, uygulama becerisi olan.

6- Toplumsal olaylara duyarlı, çevre ile ilgili diyaloglar kurabilen.

7- Taklitten uzak, olduğu gibi görünen.

8- Pratik zeka yeterliliğine sahip.

9- Öğretmen değil;  bir abla,  bir abi ve arkadaş olduğunu düşünen iyi bir ocak başıdır.

İyi Liderin Özellikleri

1- Üstün kabiliyetli.

2- Üstün beceri,

3- Güvenilir, bilgili.

4- Güvenilir ahlaklı.

5- Sağlam moralli.

6- Disiplinli olmalıdır.

Liderin izciye Karşı Rolleri ve Sorumlulukları

1- Lider izcisine örnek olmalıdır.

2- İzcisine güvenmelidir.

3- İzcinin sırdaşı olmalıdır.

4- Bütün izcilere karşı adil olmalıdır.

5- Çok yönlü olmalıdır.

6- Yenilikçi olmalıdır.

7- İzcisini tanımalıdır.

8- Demokratik olmalıdır.

9- İzcilerin sorunlarına eğilmelidir, rehber olmalıdır.

10- İzcilerin çalışmalarını değerlendirmeli ve denetlemelidir.

İzci Liderinin İzci Ailesine Karşı Rolleri ve Sorumlulukları

1- İzcinin ailesine güvenmelidir.

2- Ailenin inançlarına karşı saygılı olmalıdır.

3- İzcinin ailesini yakından tanımalıdır.

4- İzcinin etkinliklerine ailelerini davet etmelidir.

5- İzciliği aileye tanıtmalıdır.

Sadece kendini düşünen değil, başkalarına hizmet ederek topluma hizmet için ruhen ve bedenen gelişmiş, Atatürk  İlke  ve  Düşünce  doğrultusunda,  sağlıklı, sağlam  karakterli,  Milli  duygular  ve kavramların bilincinde, samimi ve ciddi arkadaşlık, kardeşlik duyguları ile toplumu izciliğe kazandırır.

İzci Liderinin Topluma Karşı Rolleri ve Sorumlulukları

1- Lider sosyal olmalıdır.

2- Liderin toplumda saygınlığı olmalıdır.

3- Lider aktif olmalıdır.

4- Toplumun değer hükümlerine saygılı olmalıdır.

5- Atatürkçü olmalıdır.

6- Topluma izciliği tanıtmak için çaba sarf etmelidir.

7- Toplumun izciliğe katkıda bulunmalarını sağlamalıdır.

İzci Liderinin İzcilik Teşkilatına Karşı Rolleri ve Sorumlulukları

1- Lider,dilek ve müracaatlarında hiyerarşiye uymalıdır.

2- Türkiye İzcilik Yönetmeliğine ve Bakanlık  Genelgelerine uymalıdır.

3- Planlı ve programlı olmalıdır.

4- Kendi konumunu tam ve anlamıyla bilmelidir.

5-İzcilik teşkilatını tanımalıdır.

Perşembe, Haz 10 2010 

 

OCAK

ERGİN İZCİ

16-20 Yaş Grubu Çocukların Özellikleri

Bedensel

1- Bedensel büyüme kızlarda boy, göğüs ve kalçadadır. Erkeklerde ise omuzların genişlemesi, boyun uzaması ve sakal çıkmasıdır.

2- Beden geliştirici sporları severler ve yaparlar.

3-İştah erkeklerde fazla, kızlarda rejim nedeniyle azdır.

4- Her iki cins de sağlıklıdırlar. Sağlıklarına özen gösterirler.

Zihinsel

1- Kendilerine güvenleri tartışılır, bazen çekingendirler.

2- Psikolojik yönleri gelişmiştir, fikri yönden etkindirler.

3- Duygusal tepkilerinde kararlıdırlar.

4- Kendisi ile ilgili kararlarda fikrinin alınmasını isterler.

5- Karşı cins ile ilişkileri bir anlam taşır.

Toplumsal

1- Öğrenim ve iş yaşamından şüpheleri vardır.

2-Deney ve araştırmaya önem verirler.

3- Gruplarına karşı bağlı ve sorumluluk duyarlar.

4- Toplum içinde bir yeri olduğunu kanıtlamaya çalışırlar.

5- Yurdunu, çevreyi, doğayı bilinçli olarak severler.

6- Görgü kurallarını öğrenmek ve bunları uygulamak isterler.

Ruhsal

1- Özeleştiri ve ikna yeteneği vardır.

2- Başkalarına yardım duygusu tam olarak gelişmiştir. Kıskançlıktan ve bencillikten sıyrılmışlardır.       

3- Bazı konularda özellikle toplumun değer yargıları nedeniyle ruhsal sorunları vardır.

4- Din ve evlilik konusunda kesin kararlı olmak isterler.

16-20 Yaş Grubu Gençlerin Ortak İhtiyaçları:

1-   Değer verilme.

2-   Anlaşılma.

3-   Ekonomi.

4-   Ödüllendirilme,  övülme.

5-   Araştırma, eğlenme, güzel giyinme, boş zaman değerlendirmesi.

6-   Cinsellik, rehberlik, grup üyeliği, bağımsızlık.

7-   Toplumsal aktiviteler, meslek seçimi.

Bu İhtiyaçlarına Cevap Verecek Çalışmalar:

1-   Mesleki konular (meslek tanıtma.)

2-   Dans, müzik, tiyatro, koleksiyonculuk.

3-   Bilim ve teknoloji.

4-   Topluma hizmet çalışmaları.

5-   Projeler ve araştırmalar.

6-   Sporun her türü.

7-   Ekonomik konular, zihin oyunları.

8-   Sosyal içerikli lokal çalışmalar (panel, konferans.)

9-   Sosyo-ekonomik çalışmalar.

10- Becerisine göre severek yapacağı çalışmalar.

Bu çalışmalara; değişen yaşam koşullarından değişen ilgiler doğrultusunda yapılacak çalışmaları da katabiliriz. İhtiyaçlar gencin sosyal çevresine gör değişeceğinden, ihtiyaçları saptayıp buna cevap verecek çalışmaları bulmak lidere düşmektedir. Yukarıda verilen liste genel düşünülerek yapılmıştır. Ülkemiz koşullarına coğrafi ve sosyal çevreye göre değiştirilir.

OCAK TOPLANTI ÖRNEKLERİ

                               A- İlk Toplantı (Kuruluş Toplantısı)

                               1- Teşkilat ve amaç hakkında konuşma.

                               2- Ocak başının görevi nedir?

                               3- Ekip başlarının görevleri hakkında konuşma.

a- Sorumlulukları.

b- Hizmet süreleri.

                                               c- Seçim şekilleri.

                                               d- Ocak yönetim kurulunda iş bölümü  (sekreter, veznedar, sayman vb.)

                               4- Hareketli şarkı ve marşlar.

                               5- Kayıt işlemlerinin tamamlanması,giriş aidatının toplanması.

                               6- Ekip başlarının seçimi ve ekiplerin teşkili.

7- İkinci ocak toplantısı tarihini tespit etmek ve kuruluş merasimi için hazırlık-iş bölümü.

                               8- İyi dilekler.

 

 

B- Ocak Toplantısı (Kapalı Yerde)

                               1- Açılış-bayrak töreni-iyi dilekler.

                               2- Ekip toplantısı  (20 dakika).

                               3- Ocağın üç ayrı programı hakkında görüşme.  (30 dakika).

4- Ekiplerin bu program çerçevesinde üzerlerine alacakları görevleri tartışmaları ve iş bölümü.

                               5- Bayrak töreni-iyi dilekler.

                               C- Ocak Toplantısı

(Açık Hava, Tarihi Kalıntıları Olan Bir Yere Gezi)

                               1- Uygun vasıta ile gezi yerine gidiş.

                               2- Gezi yerini tetkiki.

                                               a- Yerin durumu.

                                               b- İşaretler, özel vasıflar ve tarihi değeri.

                                               c- Yerin krokisinin ekiplerce hazırlanması.

                d- Başka ziyaretçi grupların faydalanabileceği bir rehberin hazırlanması.

                               3- Öğle ve akşam yemeğinin ekiplerce hazırlanması.

4- Dönüş için toplantı yerinin ve zamanının belirlenmesi.

5- Dönüş.

D- Ocak Toplantısı  (Tören)

1- İstiklal Marşı.

2- Açılış konuşması  (grup başkanı, il izci kurulu başkanı  veya   bir başka yetkili).

3- Veda valsi.

4- Oymaktan ocağa geçiş seremonisi.

5- Gezi talimatının verilmesi.

6- Oymağa hitaben ocak başının konuşması  (ocakta yapılan çalışmalarla ilgili).

7- İstiklal marşı-iyi dilekler.

8- Kapanış.

ERGİN İZCİ ÇALIŞMA PROGRAMLARININ OLUŞTURULMASI

Açık Havada              Hizmet                  Sosyal                Meslek

Bağcılık                       Trafik                  Konferans          TV, Radyo Tamiri

Yelkencilik               Ağaç dikimi           Çay partisi              Eczacılık

Balık tutma              Düşkünler evi           Tiyatro               Meteoroloji

Yüzme                     Çocuk Esirgeme     Şiir yarışması        Uçak tamiri

                       Kurumu          (Okuma-Yazma)

PROJE METODU

Proje, hazırlık, uygulama ve bitiş olmak üzere üç ana bölümden oluşur.

A- Hazırlık Safhası

1- Hareket Noktası: İhtiyaç ve ilgili konuları bulup çıkarmak. Bu konular üzerinde deneyimleri dile getirmek.

2- Konu Tartışması: Seçilen proje hakkında düşünmek, hedefleri belirleyip karar vermek.

3- Organizasyon: Projeyi yürütecek komisyon hakkında karar vermek, partner (eş, yardımcı) aramak.

4- Çalışmanın Tamamlanması: Araştırma ve bilgi toplamayı, planlama, görev dağılımı (iş bölümü) yapmak.

B- Uygulama Safhası

1- Araştırılarak toplanan bilgileri adlandırmak, sınıflandırmak.

2- Uygulamanın Planlanması: Bilgileri değerlendirerek yakın ve uzak hedefleri tespit etmek ve bunları gerçekleştirmek. (Yapılan bütün işlemler takvim tutularak, resimlenerek yapılmalıdır.)

C- Bitiş Safhası

1- Şölen: Ortak şölen yapmak, birlikte eğlenmek.

2- Değerlendirme: Sonuç çıkarmak ve edinilen bilgilerin ileride kullanılmak üzere dökümante etmek, mümkünse yayınlamak.

Proje Metodu

1- Ne hoşumuza gidiyor?

2- Neyi isteyerek yapmak istersiniz?

3- Neye karşı büyük istek duyuyorsunuz?

4- Neye dikkatimizi çekmemiz gerekir?

5- Sizleri ne sıkıyor?

6- Neler olmuyor?

7- Hangi konular bizim yardımımızı bekliyor?

8- Sizi neler endişelendiriyor?

9- Hangi konuda aktif  olabilirsiniz?

10- Biz nereye varmak istiyoruz?

                                11- Projenin bitiminden sonra değişmeli midir?

Perşembe, Haz 10 2010 

İZCİ ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TANIMLAR

Küçük İzci: 7-11 yaş arasındaki kız ve erkek çocuklardan tescilli kümeye giriş şartlarını yerine getirmiş çocuğa Küçük İzci denir.

Öbek: Küçük İzci Kümesinin 6 küçük izciden oluşan en küçük birliğine  Öbek denir.

Öbek Başı: En küçük izci birliği olan öbeğin çocuklarca demokratik usullerle seçilen arkadaşlarından biri olan başkanıdır. Yardımcısını kendisi seçer.

Öbek Başı Yardımcısı: Öbek başının öbekteki arkadaşlarından kendisine yardım etmek üzere seçtiği

kişidir.

Küme: 4 öbekten ve en fazla 24 küçük izciden oluşan topluluktur.

Küme Başı: Kümeyi yöneten en az 20 yaşında Küme Başı kursunu başarı ile bitirmiş lideridir.

Küme Başı Yardımcısı: 18 yaşından küçük olmayan en az LTK kursunu bitirmiş küme başı tarafından seçilen liderdir.

İzci: 12-15 yaş arasında  kız ve erkek çocukların tescilli bir oymakta giriş şartlarını yerine getirmiş teşkilat üyesine izci denir.

Oba: 6-8 izcinin bir araya gelmesi ve bir hayvan ismi altında oluşturdukları küçük gruba oba denir.

Oba başı: Obadaki izcilerin kendi aralarından demokratik yöntemle seçtikleri çocuk lidere oba başı denir.

Oba Başı Yardımcısı: Oba başının seçtiği ve oba başının olmadığı zamanlarda oba başının görevlerini üstlenen kişidir.

Oymak: 12-32 izciden oluşur. Bir oymakta en az 2, en çok 4 oba bulunur.

Oymak Başı: 18 yaşından küçük olmayan Oymak Başı kursunu başarı ile bitirmiş liderlerdir. Önce yönetimi ve koruyucu kurulu onayı ile kuruluş işlemlerine başlar ve İl İzci Kurulu tarafından da tayin ve yetki belgesi verilir.

Oymak Başı yardımcısı: Oymak başı tarafından seçilen  18 yaşını bitirmiş LTK kursu görmüş yardımcılardır .Oymakta duruma göre 2 veya 3 yardımcı bulunabilir.

Ergin İzci:1 6-20 yaş arasındaki kız,erkek izcilerden tescilli bir ocakta giriş şartlarını yerine getirmiş üyeye denir.

Ekip: 4-6 ergin izcinin oluşturduğu küçük gruba denir.

Ekip Başı: Ekibi oluşturan ergin izcilerin aralarından demokratik yöntemlerle seçtikleri kişidir.

Ekip Başı Yardımcısı: Ekip başı tarafından görev süresince seçilen kişidir.

Ocak: Ekibin bir araya gelmesinden ( en az 12,en çok 24 ergin izci) oluşan ünitedir.

Ocak Başı: Ocağın lideridir. 23 yaşından küçük olmayan branş kurslarını bitirmiş liderdir.

Ocak Başı yardımcısı: En az LTK kursunu bitirmiş 18 yaşından küçük olmayan  liderdir.Bir ocakta 1 ila 3 yardımcı olabilir.

Ünite: Küçük izci kümesi, izci oymağı, ergin izci ocağını içine alan genel bir deyimdir.

Grup: En az 3, en çok 6 ünite bir araya gelerek grup meydana getirirler. Grup oluşturmak için her üç basamaktan da izci olması gerekir. Gruplar ünitelerde olduğu gibi İl ve İlçe İzci Kurullarınca tescil edilirler. Grup, küçük izci, izci, ergin izci ünitelerinin bir araya gelmesiyle oluşur.  Grubu oluşturan ünitelerin liderleri kendi aralarından en az  branş kursu görmüş bir lideri 2 yıl süre için Grup Başı seçerler. Grup Başı fular rengi Laciverttir.

ÜNİFORMA

İzci olduğun zaman Dünya izcilerinin kardeşi olduğunu gösteren bazı belirtilerin olur. İzci Selamı verir,  İzci Tokası ile tokalaşır ve elbette izci üniforması giyer, İzci Arması takarsın, İzci Selamı, İzci Tokası ve İzci Arması ile ilgili bilgileri ilk sayfalarda buldun. Üniformana gelince belki de oymak başına nereden üniforma alabileceğini sordun ve üniformanın güvenilir bir insan, bir izci olduğunu gösterdiğini, senin dünyanın en büyük gençlik hareketi olan İzcilik Hareketine, ait olup tüm izcilerle kardeş olduğunu açıkladığını, zengin ve fakir ayırımını sildiğini biliyorsun. Üniformanla tüm etkinliklere hazırsın.

                ÜNİFORMANIN GİYİLECEĞİ DURUMLAR

Bütün oba ve oymak faaliyetlerinde (Toplantılar, geziler, kamplar, yarışmalar) çeşitli törenlerde.   Toplumumuz için görev alacağın özel izcilik hizmetlerinde üniforma giyebilirsin.

                                ÜNİFORMA GİYEMEYECEĞİN DURUMLAR

Bağış toplama ve satış kampanyalarında üniforma giyemezsin. Ancak bunlar üniteler, gruplar, İl İzcilik  Temsilciliği veya TİF tarafından belirlenmiş izcilikle ilgili faaliyetler ise üniforma giymek serbesttir.

                                ÜNİFORMANIN BAKIMI

 Bir izci olarak giysilerine her zaman dikkat etmelisin. Üniformanı her kullanıştan sonra ya askıya as, ya  da dikkatlice katla. Üniformanı temiz ve iyi onarılmış olarak muhafaza et. Çeşitli lekeleri anında çıkar veya kuru temizlemeye ver ya da yıka as, hafif nemli iken ütüle. Üniforman küçüldüğü zaman onu senden küçük izcilere verebilirsin. Sende senden büyük izcilerin üniformasını alıp, kullanabilirsin. Bunları “izci tutumludur” türesiyle bağdaştır.

ÜNİFORMANIN PARÇALARI

İzci üniforması bere, gömlek, pantolon ya da etek, kemer ve çoraptan oluşur. Soğuk havalarda   uzun   kollu gömlek giyilir. Sıcaksa kısa kollu gömlek giyebilirsin. Üçgen fular izci üniformasının tanınmış veçarpıcı bir parçasıdır. Renkleri, oymağınızı diğer oymaklardan ayırır. Onu iyi katlanmış olarak boynuna tak.  Ayakkabılar ise siyah ve yumuşak deridir .
Üniformandaki işaretler senin izcilik yaşamında nereye geldiğini ve hangi ilden hangi oymaktan olduğunu gösterir.
           

                 İzci Aşama/Terfi İşaretleri:
Her izcinin rüyası bir üst aşamaya yükselmektir. Bunu yapabilmek için bulunduğun basamağa ait çalışmaları gerçekleştirmen gerekir. Bu çalışmaları liderin tarafından sana verilecek çalışma kartında belirtilmiş olacaktır. Bu çalışmaları başarı ile tamamladığında işaretini takmaya hak kazanacaksın.
                İzci Uzmanlık / Beceri Armaları

Bu uzmanlık armalarını kazanabilmek için özel yeteneklerin olmalı.
                Görev Arması

Bir gün yeteneğini kanıtladığın zaman arkadaşların seni obabaşı ya da obabaşı yardımcısı olarak seçebilirler.
                Etkinlik Armaları
Katıldığın büyük olaylar, etkinlikler için özel, renkli armalar olacaktır. Bu armalar daha sonraları sana bu etkinlikler sırasında yaşadığın güzel günleri, mutlu saatleri anımsatacaktır.

İZCİ KIYAFETLERİ

                               Tören kıyafetleri

Erkekler için; gri pantolon, bayanlar için gri etek. Bordo kravat, lacivert ceket, mavi gömlek, lacivert çorap,lacivert ayakkabı.

                               Küçük İzci Kıyafetleri

                               Erkek

Gömlek: Polyester veya pamuklu kumaştan kiremit renginde uzun kollu, önden açık düğmeli, kapaklı iki ceplidir.

Pantolon: Kahverengi,kalın fitilli kadifeden veya terlenden  (kahverengi) dikilmiş yanlarda iki cebi, arkada kapaksız tek cebi vardır.

                               Kız

 Gömlek: Erkeklerin gömleği ile aynıdır.

 Etek: Önde ve arkada iki file kaşesi belden kemerli, kemer için altı delik vardır.

Kemer: Kız izciler için yonca tokalı, erkek izciler için zambak armalı deriden yapılmış, 3 cm genişliğinde en az 2 mm  kalınlığında kahverengi kemerdir. Bu kemeri bütün izciler ve izci liderleri takarlar.

                               İzci, Ergin İzci ve İzci Liderlerinin Kıyafetleri

Gömlek: Polyester veya pamuklu kumaştan yapılmış, krem renginde, uzun kollu gömlektir. Erkeklerin gömleklerinde  2 kapaklı cep, bayanların gömleklerinde ise sol tarafta kapaksız tek cep bulunur.

 Pantolon ve Etek :Küçük izcilerde olduğu gibidir.

Fular: İzciler ve ergin izcilerde  fular iki renklidir. Ebatları 70X70’dir.  Armaları ise aynıdır. Küçük izci fuları ise 60X60’ tır.          

Lider Fuları: Küçük izci seviyesinde ünite çalıştıran liderlerin fuları sarı renkli ve 70×70  ebadındadır.İzcilik seviyesinde ünite çalıştıran liderlerin fularları yeşil renkli ve 70×70 ebadındadır. Merkez teşkilatında çalışan ve Milli İzci unvanı olan liderlerin fuları kırmızı-beyazdır. Ergin İzci seviyesinde  ünite çalıştıran liderlerin fuları bordo renkte ve 70X70 ebadındadır. İl İzci Kurulunda görevli olan liderlerin fuları ise açık mavidir ve 70X70 ebadındadır.

NOT: Her izci ve lider kendi statüsüne uygun fuları  takmak zorundadır. Bir başka sınıf fularını takamaz.

FULAR RENKLERİ

                               Küme Başı                              : Sarı

                               Oymak Başı                            : Yeşil

                               Ocak Başı                                 : Bordo

                               Öğrenci Fular Rengi            : 2 renk olacak.(Okul flamasının renkleri) 

                                 Dış: Beyaz   İç: Kırmızı vb.

                               Yönetici                                : Mavi

                                Bakanlık                               : Kırmızı

                              3-4 Tahtalı                            : Beyaz

                               Grup                                       : Lacivert

                              Dünya İzciliği                      : Mor

Perşembe, Haz 10 2010 

İZCİLERİN UZMANLIKLARI

                               Bahçıvan

a-Evinin veya okulunun bahçesinde 4-5 metrekare büyüklüğündeki bir alanda çiçek veya sebzeleri en az 3 ay içerisinde yetiştirmek.

                               b-Saksılarda 4 çeşit çiçek yetiştirebilmek.

c-Evinin veya okulunun bahçesine 2 ağaç fidesi dikmek ve bunlara devamlı suretle bakmak.

d-Elma,armut,kiraz,incir gibi meyve ağaçlarını seçebilmek ve meyvelerinin olgunlaşma zamanını bilmek.

                               e-Tırmık,çapa,bel gibi,5 bahçıvan aletini kullanmasını bilmek.

                               f-Belli başlı sebzelerin dikiliş ve sulama zamanlarını bilmek.

                               Ressam

a-13×18 cm. büyüklüğündeki kağıt üzerine üçü renkli olmak üzere beş resim yapmak.

                               b-Çamur veya plasterinden bir hayvan modeli yapmak.

                               c-Bir hikayeyi 4 resimden az olmamak üzere çizgi resimlerle anlatmak.

                               Koleksiyoncu

a-Çiçek,böcek,kelebek,pul,taş ve para gibi şeylerden birinin koleksiyonunu yapmak.

                               b-Yapılan koleksiyonları temiz ve düzenli olarak koruyabilmek.

                               c-Koleksiyon hakkında genel bilgilere sahip olmak.

                               Halk Oyunları (Folklörcü)

                               a-Çevrede oynanan oyunları tanımak ve tanıtmak,

                               b-En az iki halk oyununu bilmek ve arkadaşlarına öğretebilmek.

                               c-Mahalli kıyafetleri tanımak.

                               d-Çevrede yapılan el sanatlarının neler olduğunu bilmek.

                                Yazar

                               a-Bir öyküyü yazabilmek.

                               b-Bir öyküyü ayrıntılarıyla birlikte anlatabilmek.

                               c-Telgraf yazabilmek.

                               d-Bir masalı,bir olayı,bir rüyayı yazı ile anlatabilmek.

                               e-Bir yazıyı tatlı ve doğal bir sesle düzgün olarak anlatabilmek.

f-Okulun veya kampın çeşitli kollarının türlü çalışmalarını bildiren ilanlar yapmasını bilmek.

g-Seviyesine uygun bir öykünün veya makalenin ana fikirlerini sıralamak ve bundan bir sonuç çıkarabilmek.

                               h-Başlıca imla kurallarını bilmek.

                               Müzisyen

                               a-Nota okuyabilmek,mandolin,flüt,keman,piyano gibi sazlardan birini çalabilmek.

                               b-Okul veya izci şarkılarından en az iki tanesini çalabilmek.

                               c-Müzik ve sazlar hakkında seviyesine uygun bilgilere sahip olmak.

d-Ölçüleri ve vuruşları bilmek.

Terzi

                a-Çeşitli yama yapmak,ilik açmak,düğme dikmek.

                               b-Mendil,önlük,fular biçmek ve dikmek.

                               c-Bebek elbiselerini ve iç çamaşırlarını dikmek.

                               d-Teyel şeklini bilmek ve elde makine dikişi yapabilmek.

                Yüzücü

                a-Yerde yüzme hareketlerini gösterebilmek.

b-Derin nefes almak ve su içinde gözleri açık olduğu halde yavaş yavaş nefes vermek.

                c-50 metreyi istediği şekilde yüzmek.

                               d-Suda yüzerken çoraplarını çıkarabilmek.

                e-Suyun içinde bir dakika hareketsiz kalmak.

f- Bulunduğu çevrede senenin hangi ay ve günlerinde yüzüldüğünü,güneş banyosuna vücuda zarar vermeden ne kadar devam edebileceğini bilmek,güneş çarpması ve güneş yanığına karşı neler yapılacağını bilmek.

                               g-Su sporları hakkında bilgi sahibi olmak ve bilgi verebilmek.

                               Örücü

                               a-Yünden düz atkı,basit başlık,düz çorap örmek.

                               b-Kolsuz bir süveter örmek.

                               c-İnce bir dantel örmek ve mendil kenarına dikmek.

d-Çevrede bulunan malzemelerden (Kumaş,saz,söğüt dalı,mısır yaprağı vb.) faydalanarak ekmeklik,çamaşır sepeti,bardak altlığı gibi eşyalar yapmak.

                               Oyuncakçı

a-Doğada bulduğu çam kozalağı,meşe kozalağı,ceviz kabuğu,kestane gibi şeylerden bir oyuncak yapmak.

b-Odun,karton,şişe mantarı,şişe kapağı,iğne,kibrit kutusu,makara ve boyadan yararlanarak otomobil,gemi,lokomotif,bebek veya hayvan modeli gibi iki tanesini yapmak.

c-Tabure,elbise askısı,şapkalık veya portmanto gibi eşyaları ağaç ve tahta parçalarından yapabilmek.

Müsamereci

                               a-Monolog söylemek,şiir okumak.

                               b-Bir öyküyü anlatmak,bir olayı canlandırmak.

                               c-Bir piyesi değişik rollerde oynayabilmek.

                               d-Konuşma ve toplum kurallarını bilmek.

                               Beslenme

                               a-Besinlerimizi nerelerden ve nasıl temin ettiğimizi bilmek.

                               b-Besinlerimizin nasıl olması gerektiğini bilmek.

                               c-Beslenme kurallarını bilmek.

d-Yemekten önce (temizlik),yemekte (sofra adabı) ve yemekten sonra (temizlik) nasıl hareket edileceğini bilmek.

e-Zaman zaman ünite toplantılarında beslenme ile ilgili açıklamalarda bulunmak.

Fotoğrafçı

                               a-Çeşitli fotoğraf makinelerini ve onların parçalarını bilme.

                               b-Film çeşitlerini bilmek,(Film ve kağıtların vasıfları ve kullanışlarını).

c-Film çekip banyo etmek,2 portre,2 grup,2 –3 manzara orman resmi çekmek, (Hepsinin izcilikle ilgili olması ve bir mahiyet arz etmesi şarttır.

                               d-Ağrandizman yapmak,boyamak.

                               e-Mevcut vasıtalarla banyo odası yapabilmek (örneğin kampta).

                               f-Geceleri resim çekmek, (magnezyum,alınacak vaziyet vb.).

                               g-Resimleri kartona veya albüme yapıştırmak.

                               h-Sinema alıcı ve gösterici makinesinin prensiplerini bilme.

                               ı-Bir fotoğraf makinesine sahip olmak.

                               Ev İdarecisi

                               a-Mutfağın ve mutfak eşyasının temizliğini bilmek.

                b-Bulaşık yıkama ve mutfağı tanzim etmek.

                c-Ev süpürmek,halı silmek,eşyanın tozlarını almak,cam ve kapı silmesini bilmek.

                d-Alış verişte tutumlu olmak.

                e-Satın alınacak maddelerin taze olup olmadıklarını bilmek,anlamak.

f-Yünlü ve ipekli çamaşırları yıkanmasını,çamaşırları asmak,toplayıp devşirmesini,ütülemesini bilmek.

                               g-Çivit ve kola yapmasını bilmek.

                               h-Bir elbiseyi boyamasını bilmek.

                               ı-Yama yapmasını,sökük dikmesini ve ilik açmasını bilmek.

                               j-Evlere musallat olan böceklerle savaşmasını bilmek.

                               Kampçı

                               a-Bir çadırı su geçirmez hale koymak,temizlemek,tamir etmek.

b-Birkaç gün sürecek bir gezi veya kamp için tam teçhizat neler olacağını,bir izci oymağı için lüzumlu teçhizatın listesini yapmak,bilmek.

c-Gösterilen arazide çadırlı bir kamp için en iyi yeri seçebilmek ve sebebini açıklayabilmek.

d-Bir çadırı eksiksiz kurmak,üç-beş obanın çadırlarının kurulmasını idare edebilmek,bir kampın muhtelif tesis yerlerini tespit etmek (ocaklar,tuvalet,su yeri vb.).

                               e-Kampta gerekli rahatlığı sağlayabilmek (hamam,yatak).

f-Bir kamp yerinin hazırlanmasında ilk işleri yapabilmek,(seçimi,ot,odun,su,tuvalet,vb.) ve o yeri istenilen şekle sokmak.

                               g-Eldeki vasıtalarla tayin edilen zamanda sığınılacak bir yer hazırlamak.

                               h-Kamp yerinin nitelikleri hakkında bilgi sahibi olmak (yer,hava,su ve ikmal).

i-10-20 izciden kurulan bir izci grubu için 5-10 gün devam edecek bir kampın iaşesini tertipleyebilmek (Bütçe,alış veriş,yeme,nakliye,malzeme) bir kampın hesaplarını tutmak.

j-Çadırlı kampta geceyi,en az 10 veya aralıklı olarak 20 gün geçirmek.

Haritacı

                               a-Harita okuma işaretlerini bilmek ve çizmek,kabartma ile göstermek,sistemlerinin prensiplerini bilmek,mikyastan anlamak.

b-Pusula kullanmasını ve yönleri bilmek,bu yönleri arazi ve harita üzerine tatbik edebilmek,kuzey kutbunun manyetik açısını bilmek.

c-Elde bulunan aletlerle en az bir kilometrelik arazinin çabucak 1/1 000 ölçekli bir krokisini yapmak,verilen bir ölçek üzerinden bir köyün,birkaç binanın  ve bir mahallenin planını yapmak.

d-Ulaşılması imkansız olan bir noktanın yüksekliğini,bir ırmağın genişliğini ve erişilemeyen iki

nokta arasındaki mesafeyi tayin etmek,en çok yüzde 20 hata ile mesafeleri,yükseklikleri,meyilleri tahmin etmek.

                               e-Panoramik resim hakkında ilk bilgilere sahip olmak.

                               f-1/25.000 ölçekli bir harita yardımı ile verilen bir bölgenin kabartmasını yapmak.

Ciltçi

                               a-Basit bir cilt tezgâhı yapmak.

                               b-Kitap,dergi ve defter ciltlemek.

                               c-cilt malzemesine sahip olmak.

                               d-Oymağın veya obanın kitaplığındaki kitaplardan 3 tane ciltlemek.

                               e-İki izci arkadaşına ciltçilik öğretmek.

f-Bir kitaba,kağıt,bez yahut deri kap geçirmesini bilmek.

g-Harita bezlemek.

Ormancı

a-Görünüşüne,yaprağına bakarak çevresindeki ağaçlardan en az 10 tanesini tanımak.

                               b-Bir ağacın yaşını tayin edebilmek.

                               c-Odun olarak kullanılmakta olan ağaçların yanış değerini bilmek.

                               d-En az iki meyve ve iki orman ağacı yetiştirmiş olmak,devamlı olarak bakmak.

e-Ağaçlarda görülebilen hastalıklar hakkında bilgisi olmak ve bunlara karşı koruyucu tedbirler almasını bilmek.

                               f-Herhangi bir usul ile bir ağaca aşı yapabilmek.

                               g-Ağaç dikme zamanını ve bunun için gerekli hazırlıkları yapmasını bilmek.

                               h-Ağaç budamasını bilmek.

                               i-Ormanları koruma hususunda mevcut kanunlar hakkında bilgi sahibi olmak.

j-Orman yangınlarına meydan verilmemesi için alınacak gerekli tedbirlerin neler olduğunu bilmek ve uygulamak.

                               k-Orman yangınının söndürülmesi hususunda kullanılan metotları bilmek.

l-Ormanlar için hangi hayvanların zararlı olduğunu bilmek.

Ormancılık Nişanı:

Bundan önce yazılması gereken 3 şart diğer uzmanlık alanlarındaki liderlerin uyması gereken şartlardır.

                               1- Çok sivri kama giderek gevşeyecektir.

2- Bu krokiler İzcilik ve İleri İzcilik Standartlarımızın baltacılık şartlarının bazılarını anlatmaktadır.

3- Kullanmadan önce daima baltanızın kafa kısmının sıkıştırılmasına önemle dikkat ediniz. Uygun kama kullanınız (metal veya tahta olabilir). Eğer kafa gevşiyorsa buna sebep olan sap kısmının suyunu kaybederek kuruması veya beziryağı ile  yapılması gereken terbiye işleminin yetersiz işlem görmüş bulunması olabilir. Kışın geçici bir süre için rutubetten şişen sap görevini yapabilir.

4- Baltanızı nasıl seçeceğinizi ve kullanacağınızı, baltacılıkta emniyetin rolü ve nasıl korunulacağını bilmelisiniz. Kesilecek ağaçların nasıl seçildiği ve kesilme şekillerini  bilmelisiniz.

5- Balta sapı özellikle ceviz ağacından yapılır. Balta alacağımız zaman boya ve süse aldanarak satın almayınız. İleride elleriniz su toplayabilir. Baltanızın sapını her zaman temiz tutunuz.

6- Baltanın elle tutulan kısmı bu hattı geçmemelidir.

                Kesme tipi Baltalar:

Şekilde: İnce sivri ağız, çok küçük omuz.

Daha kalın ağız, daha büyük omuz.

7- Boy baltaları sert ağaçların kesilmesinde kullanılır. Bunlar sert odunları derin keserler bunun yanında kesim esnasında kama kullanılırsa balta yumuşak gövde keser gibi kolaylıkla görevini yerine getirecektir.

8- Kamalı baltalar yumuşak ağaçları kesmekte kullanılır ve bu baltaları kullanırken kama kullanmaya gerek yoktur. Boy baltaları kurumuş ve sertleşmiş ince dalların kesiminde hiçte yararlı değildir, buna karşılık kamalı baltalar bu iş için en uygun türdür.

9- Baltayı taşıyınız: El baltanızı ve kesici baltanızı daima taşıyınız, öyle ki koruyucu silahınız olsun. Onu sağlam tutunuz  (kılıfı ile taşımak tercih nedenidir.).

10- Çatlak saplı baltaları kesinlikle kullanmayınız. Böyle durumlarda sapı değiştirmek suretiyle muhtemel zararları önleyiniz. Ne kadar az zararlı görünürlerse görünsünler hiçbir şekilde tamir etmeye kalkışmayınız.

11- Profesyonel baltacılar 7 libre ağırlığında balta kullanırlar. Sizlerse 3-4 libre olanlarını kullanmalısınız. Baş kısımlarında libresi yazılıdır. Her zaman botlarınızı  giyiniz.

12- Baltanızı her gün  karbonlu silis taşı ile çevirerek bileyiniz. Bu işi yaparken parmak uçlarınızı baltanın

ağzından koruyunuz.

13- Döner  biyel taşına karşı azar azar sürterek veya demir törpü ile ucunu inceltiniz. (aynı biley taşında olduğu gibi)   Köklü bir bileme işi için kullanılabilecek yollardır.

14- Testere daha az zarar verici değildir. Fakat siz balta veya testereden herhangi birini kullanacaksanız, kesim işlemlerinde daima gövdenin alt kısmından başlayarak yukarısına doğru işimize devam edeceğiz. Baltayı çapı 2 inçten ince dalları kesmekte kullanınız. Testerenin paslanmasına meydan vermeyiniz onu devamlı kullanınız.

15- Karşılıklı çapraz olarak bağlanarak meydana getirilen destek düzgün iki gövdenin kalın ve büyük gövde ve dalları kesmek için kolaylık sağlayıcı iyi bir yoldur.Kütük ve dalları büyüklüklerine göre istif ediniz. Kalın gövdelerin, kesilme işlemi  her zaman testere ile yapılmalıdır.

16- Bir ağacı kesmeye başlamadan önce hangi yolla devireceğimize karar vermeliyiz. Genellikle kullanılan yol yan yatırma yoludur. Düşüş halatlar yardımı ile kontrol edilebilir. Kesme işlemini yere mümkün olan en yakın yerden yapınız. Dipte yatay olarak kesilen yüzey ile 45 derece açı ile kesilen kısmı çıkarınız. İkinci kesme işlemi diğer yüzde ve asıl yüzdekinden biraz yukarda yapılmalıdır. Hiçbir zaman ruhsatsız ağaç kesmeyiniz.

17- Çapı 6 inçe kadar kalınlıkta olan ağaçlarda balta kullanınız. Çapı 6 inçten daha kalın olan ağaçlarda testere veya hem testere hem de balta kullanınız. Ağaç yere düşmeye başladığı zaman mümkün olduğu kadar yüksek sesle “Kereste Geliyor (Timber)” diye bağırarak aksi yöne doğru kaçınız. Kırılan ağacın dip kısmı geriye doğru fırlar.

Düşmenin Karar Verilen Boğazı  veya Yüzü

18- Açık alanın çevresinde, baştan yukarı kısımları da içerir, baltanızı dallara asılı bırakırsanız veya ağaç gövdesine saplı bırakırsanız bunun sonucu baltanızın sapı bir kazaya neden olabilir. Balta ile kesme işlemini hiçbir zaman zemin üzerinde yapmayınız, daima kırma kütüğü kullanınız ve en önemlisi de kesilecek dalların kütüğe iyice yerleşmesini sağlayınız. Yorulduğunuzda durunuz.

19- Baltanın Kullanışı: Baltayla çalışmanız gerekirse, dirsekten aşağısını kullanınız, tüm kolunuzu değil. Eğer iki elinizi birden kullanmanız gerekiyorsa, bu iş sizin el baltanız için çok büyük bir iştir.

Kayakçı

a-Bir çift kayağı tahtasının cinsi,uzunluk,ağırlık,renk ve bağlama tertibatı bakımından inceleyip değerlendirmek,kayak avadanlığının bakımını bilmek.

                               b-Mevcut vasıtalarla bir kayağı tamir edebilmek (teneke,tahta,kayış,saç vb.).

                               c-Kayak tekniği hakkında aşağıda yazılı bilgilere sahip olmak:

                                               1-Yürüyüş,kılçık çıkışı,düz ve meyilli inişi yapmak.

                                               2-Sağ ve sol tarafta durabilmek (Kristiyana vb.).

3-Çeşitli hız kesme ve dönüşler yapmak.

                               4-Kayakları bağlamak,fok derisi takabilmek ve onları mevcut vasıtalarla değiştirebilmek.

5-Kayakları vakslamak,parafinlemek,bunların fayda ve mahsurlarını bilmek.

 

Dağcı

                               a) Tırmanılması kolay bir dağa en aşağı 5 defa çıkmak ve bu çıkışlar hakkında iki rapor hazırlamak.

                b) Bir dağ gezisi için gerekli teçhizatın neler olduğunu bilmek. (kendisinin bir sırt çantası, kazması, seyyar ecza çantası ve feneri bulunmalıdır.)

c) 3-10 kişilik bir grup için dağda 2-3 gün sürecek bir gezi projesi hazırlamak. (nakliye, iaşe, elbise, bütçe, yol, program, malzeme, ilaç vb.)

                               d) dağda harita ve pusula kullanabilmek, geceleyin ve siste ne yapacağını bilmek.

                e) İp kullanmayı ve dayanıklılığını, dağcı çivisini kullanmasını, kazmanın dayanıklılığını ve onu kullanmayı bilmek. (kaya yontma, emniyet vb.)

                               f) Dağda yürüyüş hızı, duraklar ve yürüyüş disiplinine ait bilgisi olmak.

                g) Dağ meteorolojisine ait genel bilgi sahibi bulunmak. (rüzgarların tehlikeleri, güneşin, suyun, karın dağa tesirleri vb.)

h) Dağdaki tehlikeleri ve bunlardan nasıl korunulacağını, (çığlar, kayalıklar, sis ve soğukta kaza vukuunda yapılacak işleri, alarm işaretlerini, bakımı vb.) mevcut vasıtalarla nakletmesini bilmek.

                               ı) Dağa mahsus hastalıkların önleyici tedbirlerini bilmek.

                i) Dağda çeşitli konakları kullanabilmek. (Dağ evi, cankurtaran evleri güç şartlar altında eldeki vasıtalarla kamp kurmayı, gezide kullanılacak iaşe maddelerini.)

                               j) kış dağcılığı hakkında bilgi sahibi olmak ve kayak yapmak.

                               k) Dağ bilgileri hakkında bilgisi bulunmak.

                               l) vahşi hayvanlarla mücadele etme şekillerini bilmek.

                               Çiçekçi

                               a) Çiçek dikmesini, tohumdan ve fideden çiçek yetiştirmesini bilmek.

                               b) Saksıda veya tahta kutularda çiçek yetiştirmek.

                               c) Çiçeğin yetişebileceği toprağı hazırlamak.

                               d) Bir gül aşılayabilmek.

                               e) Hangi mevsimlerde, hangi çeşit çiçek yetiştirileceğini bilmek.

                               f) Çiçekleri vazoda muhafaza edebilmek.

                               g) Toprağı gübrelemesini bilmek.

                               h)  Çevrede yetişen çiçekleri tanımak.

                               Balıkçı

                               a) Kendi bölgesindeki balık cinslerini bilmek.

                b) Çeşitli balıkların hangi derinliklerde yaşadıklarını, ne zaman yumurtladıklarını ve tutulma zamanlarını bilmek.

                               c) Çeşitli vasıtalarla balık avlama usullerini bilmek.

                               d) Dalyanların nerelere ve hangi esaslar üzerine kurulduğunu bilmek.

                               e) Balık ağını tamir edebilmek.

                               f) Balıkları temizleyebilmek ve pişirebilmek.

                               g) Balıkların gıda bakımından değerini ve kullanılış şekillerini bilmek.

                               h) Taze ve bayat balıkları ayırt edebilmek.

                               ı) Oltayı misinaya bağlamak ve çeşitli balık yemlerinin usullerini bilmek.

                               Kütüphaneci

                               a) Kütüphanecilik hakkında ilk bilgilere sahip olmak.

                               b) Kitap ve matbaanın tarihi hakkında genel bilgiye sahip olmak.

                               c) Kitapları alfabetik ve sistematik olarak tasnif etmek.

                               d) Periyodik eserleri tasnif etmek.

                               e) Kitapların okuyuculara verilmesini ve geri alınmasını, fiş tutmasını bilmek.

                               f) Ciltçilik ve kitap tamiri hakkında basit bilgilere sahip olmak.

                               g) kütüphaneye çeşitli yollardan kitap temin edebilmek.

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »